Vad säger ungdomarna idag Sahlin?

Vad säger vi idag Sahlin? Säger vi kanske bort med kårobligatoriet? Säger vi kanske sluta jaga fildelare? Säger vi kanske marknadshyror så det finns incitament att bygga nytt så vi inte längre har bostadsbrist år efter år, eftersom det aldrig blir brist på en fri marknad (hör talas om bananbrist t.ex.?).

Och vi vill inte ha mer bidrag. Vi vill ha bort LAS så vi kan få jobb! Sahlin har slutat lyssna på sig själv.