The Battle for World Economy

För att förstå dagens globaliserade värld behöver man gå tillbaka i historien och förstå de steg av utveckling som funnits sedan 1900-talets början med en samverkan av historiska händelser och nya idéers födelse. Från en tid med strikt protektionism, reglering och huvudsakligen nationell handel och fascistiskt styre, till en allt mer öppen värld, med mänskliga rättigheter och fri[are] handel.

Den utvecklingen kan man följa i tre steg i dokumentärserien Commanding Heights – The Battle for World Economy.

Första delen handlar om striden mellan olika ideologiska idéer i 1900-talets början. Från en närmast fascistisk hållning, till en socialistisk som senare och till slut, följdes av privatiseringar på 1980-talet.

Andra delen handlar avregleringarna och dess konsekvenser, ekonomisk utveckling och förändringar för de allra fattigaste. Om Nixon och Tacher och vänsterns motstånd.

Del tre handlar om globaliseringens effekter. Om terrorism och internationella handelsavtal. Om vad som eg. är globaliseringens effekter och inte.

Hela dokumentärserien kan ses gratis här, men den som saknar Quicktime kan också ladda ner serien via t.ex. The Pirate Bay.

Rekommenderas varmt, för den som har det minsta intresse för ekonomi, eller som allmänt ä kritisk mot globalisering eller fria marknader.