Susanne får cannabis-medicin

Det här tycker jag var roligt att se, att Susanne Eriksson – förvisso efter en helt inhuman behandling av staten och ett grovt frihetsberövande i sju månader – äntligen får en human behandling i form av medicin mot sin MS i form av Sativex.

Att inte ge fungerande medicin (cannabis används i massa andra länder, bla. Finland) till någon som är sjuk där inte annan medicinering fungerar, är inte bara korkat, det är inhumant. Att dessutom spärra in den personen när denne självmedicinerar, är ännu värre. Gör man dumt ska man inte straffa folk för att de försöker hitta lösningar utanför den lilla låda lagstiftarna har godkänt. Då ska man erkänna sitt fel, ändra lagen och så låta henne få ta sin medicin.