Stoppa SJs övervakning!

SJs krav på legitimation vid tågresor är ingenting annat än en ökad börda för resenären, en inskränkning i den personliga integriteten och ytterligare ett steg mot ett samhälle med minska rörlighet och ökad kontroll

Facebookgruppen ”Stoppa SJs personliga biljetter!

Bra initiativ, jag hoppas på stort genomslag så SJ och andra företag fattar att det finns ett stort motstånd mot denna typ av åtgärder. Gillar man inte att folk säljer det dom köpt så får man låta bli sälja det från början, eller lära sig av tillgång och efterfrågan, inte öka övervakningen av sina konsumenter!