Sprutbyten, säger socialstyrelsen mfl

Äntligen har socialstyrelsen, smittskyddsinstitutet och statens folkhälsoinstitut tagit sig i kragen och går nu gemensamt ut på DN Debatt positiva till sprutbytesprogram. Det var ju inte ett decennium för sent.

Sverige ligger ordentligt efter resten av Europa på den här fronten och enda anledningen till det är den kristna fanatiska antidrogmentalitet som tyvärr har förpestat landet. Frikyrkor, nykterhetsrörelser och dyl må ha haft en god strävan, men när resultatet är en religiös övertro på ett utopiskt drogfritt samhälle, där verkliga människors liv och hälsa offras på de rätttrognas altare, då har det gått för långt.

För resultaten låter inte vänta på sig. Vi har redan sett utbrott av hepatit och HIV i Sthlm och Gbg där man inte haft sprutbytesprogram, medan spridningen av dessa sjukdomar varit avsevärt lägre i Malmö och Lund, där man har implementerat sprutbytesprogram. Måhända för att man är närmre verklighetens folk på kontinenten…

Svenska och internationella erfarenheter pekar entydigt på att välskötta sprutbytesprogram har dokumenterat positiva effekter. Såväl WHO, FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella röda korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Det är hög tid att en gång för alla slå hål på myterna och ta de vetenskapliga belägg som finns på området på allvar. Sprutbyte motverkar smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och påtvingar inte ett land en drogliberal politik. Det är något som nästan alla länder inom EU har insett och därför infört sprutbyte för missbrukare. Undantagen är Sverige – frånsett programmen i Malmö och Lund – och Grekland.

Så nu kanske äntligen de ”ortodoxa kristna” som sympatiserar med grekerna får stryka på foten i den här frågan. Det vore verkligen på tiden. Vi behöver mindre tro och mer vetenskap i narkotikarelaterade frågor. Så kanske Sverige till slut kan slå hål i både yrkeskriminellas försörjning, skaffa kontroll över substanserna och minimera de negativa effekterna av drogbruk, genom en skademinimerande politik i framtiden. Det vore något att jubla över!

Mer hos: Stardust,