Shemale i Egypten?

Jag har en semesterresa planerad till Egypten i vinter, men information från svenska ambassaden i Kairo gör mig smått bekymrad.

Egypten är ett land med en mycket konservativ syn på könsroller. Frågor rörande sexualitet är dessutom mycket känsliga och diskuteras normalt inte öppet. Den sociala acceptansen för olika former av i deras ögon ”avvikande” sexualitet är mycket låg. Det finns ingenting i strafflagen som uttryckligen nämner olika former av sexualitet, däremot finns en paragraf som rör ”osedligt beteende”, vad som läggs in i tolkningen av denna paragraf är mycket dunkelt och ett brott mot paragrafen kan ge mellan 1 och 2 års fängelse.

Eftersom Egypten lever under ett ständigt terroristhot så förekommer stränga gränskontroller och resenärer får räkna med noggrann genomgång. Stora problem finns även med passförfalskningar, människosmuggling och personer som reser på annat pass än sitt eget (s k look-alikes), varför passhandlingar gås igenom ordentligt. Om det är så att upgifterna i ditt pass (fotot etc) inte stämmer överens med ditt utseende, d v s om det kan finnas minsta tveksamhet om att personen i passet och den person som står framför passpolisen inte är densamma så får du nog räkna med att inte släppas in i landet. Eftersom det alltid är passpolisen i varje land som har sista ordet när det gäller vem/vilka som släpps in så är det ingenting ambassaden kan göra för att försöka få dem att ändra sitt beslut.

Jag hoppas att jag med detta inte har förstört dit lust att resa till Egypten, men eftersom du ställt frågan så vill jag inte ge dig någon förskönad bild av verkligheten utan ge dig en någorlunda realistisk bild av hur det ser ut och vad som eventuellt skulle kunna bli ett problem. Om du väljer att resa hit så hoppas jag att allt kommer att gå bra och att du får en trevlig vistelse.

Jag ska inte skylla på alla jävla muslimer och deras religiöst grundade konservatism som jag inte vill se ett enda dugg mer av i Sverige, men det gör mig lite bekymrad för min egen säkerhet att åka till ett av de mest ”liberala” muslimska länderna och riskera få tillbringa två år i fängelse om nån får för sig att jag bryter mot ”sedligheten'” genom att vara det jag är.

Jag tänkte inte ränna runt i småstäder och blotta mig direkt, men iaf en tur till Konungarnas Dal var planerad. Nu vet jag inte om jag ens blir insläppt i landet, eftersom mitt pass visar ‘M’ som juridiskt kön medan jag inte ser mycket ut som en ‘M’ alls nånstans förutom mellan benen.

pass

Så, vad tror ni som tror er veta? Är det en smart idé att åka till Egypten eller borde man välja nåt mindre religiöst/konservativt land som inte är som USA, Egypten och Lettland?