Sexköpslagen och dess befängda argument

Man vet att argumenten börjar tryta när en etablerad politiker på fullt allvar hotar med A-kassan om sexköp legaliseras.

Det finns gott om undantag för jobb som A-kassan eller Soc. inte kan kräva att du tar, redan idag, som är fullt lagliga. Strippa och porrfilmsaktris kanske ligger närmast till hands. Men det finns förstås fler jobb som är av speciell karaktär och inte allmän kan krävas att man söker. Och visst har Alliansen drivit konsten att piska arbetslösa till sin spets, men du kan vara lugn – tvång att sälja sex är inte aktuellt. Varken idag eller i ett Sverige utan en moraliserande sexköpslag.

Sexköpslagen reglerar köp mellan myndiga människor, en handel som sker under frivilliga former.

Om den inte är frivillig, så regleras det av andra lagar. Olaga frihetsberövande, våldtäkt, människohandel etc. Sexköpslagen reglerar den handel som är frivillig. Det är alltså en morallag. Den förbjuder frivillig försäljning av sex, genom att kriminalisera konsumenten.

Självbestämmandet och rätten till den egna kroppen är en fundamental liberal princip. Det är därför djupt beklämmande att moralister under liberal flagg hävdar sexköpslagens fortsättning och utvidgning! Liksom kvinnan har rätt att göra abort ska hon ha rätt att bestämma vem hon har sex med.

En del har sex för att de älskar någon. En del har sex bara för att det är skönt. Och en del har sex för att de vill tjäna pengar på det. Det är ingen annan människa sak att bestämma över. Lika lite som vi har rätt att bestämma vem som gör abort, när och varför.

Det sista argumentet, som ingen egentligen tror på, är att sexköpslagen på något sätt skulle hjälpa sexsäljarna själva. Lagen har haft effekten att kunderna har kriminaliserats. Skulle du känna dig hjälpt om dina kunder kriminaliserades?

Effekten av det blir, att de laglydiga slutar köpa sex. Kvar blir dem som skiter i lagen. Även om långt ifrån alla som skiter i lagen är våldtäktsmän och misshandlare, så ökar förstås risken för övergrepp när utbudet på kunder blir färre. Skulle du känna dig hjälpt av det?

För att fortsätta driva sin verksamhet måste man hålla sig ifrån myndigheter. Det betyder att insynen för sociala insatser blir sämre (något socialstyrelsen själva sagt), liksom insynen för polisen (vilket de också själva påtalat). Samtidigt hamnar sexsäljarna i händerna på yrkeskriminella, för att köpa skydd, eller genom att bli utsatta för utpressning. För utländska sexarbetare är det fritt fram för kriminella att utnyttja dem, de måste ju hålla sig från polisen för att kunna jobba. Skulle du känna dig hjälpt av den här utvecklingen?

Förmodligen inte.

Den signalpolitiska maktens illusion har verkligen nått höjden av absurditet när det kommer till sexköpslagen. Efterfrågan på sex sitter djupt inpräntad i våra gener. Den låter sig inte styras av lagstiftning. Så länge någon vill ha sex, kommer det finnas någon som är redo att betala för att få det. Ingen lagstiftning i världen kan ändra på detta. Det faktum att sex är lagligt att ta emot gratis, men inte att betala för (till skillnad mot t.ex. illegala droger), understryker absurditeten i detta resonemang.

Efterfrågan på sex och därmed viljan att betala för sex, är inte avhängig lagstiftning som reglerar sex. Det är verkligen att sätta en närmast religiös övertro på lagstiftningens påverkan att hävda så.

Läsvärt:
http://www.politikerbloggen.se/2009/05/05/19210/
http://www.politikerbloggen.se/2009/05/06/19290/
http://svt.se/2.35188/1.1546494/lagen_slar_mot_sexsaljarna?lid=puff_1546548&lpos=rubrik
http://www.politikerbloggen.se/2009/05/07/19360/