Religiös eller vidskeplig?

Det finns en konflikt mellan kunskap och vidskeplighet. Det tror jag är ett konstaterande som få ifrågasätter. Problemet med religionen är att den legitimerar mång och mycken vidskeplighet. Påståenden som saknar rationell grund och som aldrig hade accepterats som annat än just vidskeplighet om det inte vore för att dom förpackats i ett paket av religiositet.

Och rent socialpsykologiskt är det förstås frågan om legimitet genom institution, tid och kollektiv. Men att ta steget att bestämma sig för att avsäga sig det där är inte det lättaste. Inte minst om man sitter med massor av relationer som bygger på att man i grund och botten delar en gemensam föreställning om trosuppfattningen som verklig sanning. När de där vidskepelserna blir konventioner som man inte smärtfritt kan gå emot, utan att det får sociala konsekvenser.

Vi måste våga peka ut vidskepligheten där vi ser den. Ingen vill vara vidskeplig, men att vara religiös ses ofta som något dygdigt. Genom att kritisera vidskepligheten och det irrationella istället för religionen formas samhället till mer sekulärt. Och därifrån är steget till ateism inte så långt.

Därför uppmanar jag dig, ta itu med din vidskeplighet! Peka ut den där du ser den och våga kritisera den. Vidskeplighet hör inte hemma i ett modernt samhälle där vi vet bättre.