Populism före frihet

Idag röstas det om lagstiftning kring könsneutralt äktenskap. Ist för att föra en liberal linje, som den Kristdemokraterna (!) har fört fram, väljer Alliansen i övrigt tillsammans med opposition att tvinga igenom en oliberal lagstiftning där kyrkan och statens förening förstärks, ist för att slutligt separeras i enlighet med upplysningens ideal.

Kristdemokraternas förslag är att göra en könsneutral samlevnadsbalk, som är helt civilrättslig. Man anser att kyrkan inte ska agera rättslig instans, utan att detta juridiska avtal ska ingås under normala juridiska former. Sedan får var och en själv välja vad man vill kalla detta, ‘äktenskap’ eller nåt annat. Man får också själv välja hur man vill fira detta, genom en ceremoni i en kyrka, eller privat i enskildhet. Det är inte en statlig angelägenhet!

Därför är det djupt beklämmande att se att det enda parti som för denna liberala linje är det mest konservativa partiet i riksdagen, inklämda i ett hörn där de tvingas kompromissa. Övriga partier har makten, de behöver inte föra en liberal linje och eftersom de saknar liberal övertygelse så väljer de att utöva sin våldsbaserade makt och föra igenom en lagändring som tvingar folk att mot sin övertygelse viga folk i en religiös ceremoni. Det är totalt oliberalt!

Varför driver inte Centerpartiet och Folkpartiet denna liberala linje? Det är skamligt.

Debatten i riksdagen pågår från 9:00 – 13:00 och sänds i Svt 2.

 • Förmodligen av samma anledning som Kristdemokraterna kom att råka driva den, nämligen för att de tror mycket på symbolvärdet i ordet ”äktenskap”. Kd blir här mest liberala-av-misstag, på grund av sin ärkekonservativa önskan att rädda äktenskapet…

 • Personligen avskyr jag att man inte tar steget fullt ut när nu kyrkan är skild från staten. Bort med den politiska inblandningen! Kyrkan skall inte vara politikens, eller överhuvudtaget civilsamhällets angelägenhet. En glasklar uppdelning finns i Frankrike sedan början av 1900-talet. Och det är ändå ett katolskt land, långt ifrån så sekulariserat som vårt eget.

  Anaïss senaste bloggpost..Dag Ett – Ny Tid

 • Andreas Eriksson

  Jag måse erkänna att lite ledsen över partilinjen (C) i frågan.
  Dock anser jag att man kanske bör röra sig åt andra håller istället. Istället för att frånta kyrkan rätten att viga till juridiskt äktenskap så tycker jag att man skall sprida denna rättighet. Eftersom det uppenbarligen fungerar rättsligt utan några större problem så kasnke fler än kyrkan borde få sköta det. Andra fristående organisationer i Sverige som exempelvis partier, scouter, forbollslag och schackklubbar anser jag bör få rätten att genomföra juridisk vigsel.

  Att skilja kyrka från stat anser jag har ett stort värde, men jag ser också ett stort liberalt värde i att sprida vigselrätten, det handlar ju i grunden om bevittnande av ett avtal och avtal får man redan ingå skriftligt utan att en rättsinstans övervakar.

  Angående om kyrkan skall tvingas viga andra än heterosexuella så anser jag att det kan vara upp till kyrkan, eller de individuella prästerna, om de väljer att bevittna sådana avtal. Det viktiga då är att det finns andra alternativ.
  Som liberal känner jag mig skyldig att försvara kyrkans rätt att inom organisationen inskränka sig med sina stadgar och fantasier och jag tycker inte att det är varken statligt ansvar eller statlig rättighet atttvinga ifrån dem denna frihet/rättighet.

 • Andreas Eriksson

  http://erikssonandreas.blogspot.com/2009/04/slappa-vigselratten-fri.html <—- delvis en respons på projO’s inlägg.