Populism före frihet

Idag röstas det om lagstiftning kring könsneutralt äktenskap. Ist för att föra en liberal linje, som den Kristdemokraterna (!) har fört fram, väljer Alliansen i övrigt tillsammans med opposition att tvinga igenom en oliberal lagstiftning där kyrkan och statens förening förstärks, ist för att slutligt separeras i enlighet med upplysningens ideal.

Kristdemokraternas förslag är att göra en könsneutral samlevnadsbalk, som är helt civilrättslig. Man anser att kyrkan inte ska agera rättslig instans, utan att detta juridiska avtal ska ingås under normala juridiska former. Sedan får var och en själv välja vad man vill kalla detta, ‘äktenskap’ eller nåt annat. Man får också själv välja hur man vill fira detta, genom en ceremoni i en kyrka, eller privat i enskildhet. Det är inte en statlig angelägenhet!

Därför är det djupt beklämmande att se att det enda parti som för denna liberala linje är det mest konservativa partiet i riksdagen, inklämda i ett hörn där de tvingas kompromissa. Övriga partier har makten, de behöver inte föra en liberal linje och eftersom de saknar liberal övertygelse så väljer de att utöva sin våldsbaserade makt och föra igenom en lagändring som tvingar folk att mot sin övertygelse viga folk i en religiös ceremoni. Det är totalt oliberalt!

Varför driver inte Centerpartiet och Folkpartiet denna liberala linje? Det är skamligt.

Debatten i riksdagen pågår från 9:00 – 13:00 och sänds i Svt 2.