Politiker mindre trovärdiga än horor

Enligt en undersökning gjord i Kina har politiker inget vidare förtroendekapital hos befolkningen.

The survey found that 7.9% of respondents considered sex workers to be trustworthy, placing them third behind farmers and religious workers.

”A list like this is at the same time surprising and embarrassing,” said an editorial in the state-run China Daily.

BBC News

Det finns väl mindre risk för att det inte stämmer när tidningen, som är stadsägd, konstaterar något negativt om sina egna politiker. Frågan är, säger detta mer om kinas sexsäljare än om dess politiker? Har sexsäljare i kina en reellt bättre social ställning? Troligen inte. Det är ändock en intressant notis.

Gratulationer till kinas sexsäljare!