Påtvingade tjänster och hot för betalning – SVTs maffiametoder

SVT ska vara neutrala sägs det. Men hur neutral kan man vara i en debatt om sin egen överlevnad?

I takt med att allt färre behåller TVn och istället låter Internet via sina datorer i olika format vara medium för underhållning har TVn och TV-kanalerna tappat publik.

SVT har försökt hänga med i utvecklingen genom att lägga ut allt mer material på Internet, för att locka tittare till sin verksamhet.

Nu vill man dock börja sända TV direkt på nätet, och för denna ofrivilliga tjänst vill man sedan utkräva en licens av alla som äger ett medium för att ta emot signalen, dvs typ 98% av befolkningen och varenda företag i landet.

Att tvinga på människor ”tjänster” och sedan tvinga dem betala, oavsett personen ifråga vill ha ”tjänsten” eller inte, brukar i andra sammanhang kallas för maffiametoder. Det är precis vad SVT sysslar med när man vill utvidga den forntida TV-licensen till datormiljö och Internet.

Avskaffa TV-licensen! Om folket vill ha SVT så låt det bekostas via skattesedeln som allt annat. Men oavsett måste detta tas upp till debatt, något som SVT inte är en lämlig arena för, pga deras uppenbara jävsposition och egenintressen i frågan. För vem kan vara neutral i en debatt om sin egen överlevnad?

Update: Jag påminns om att Radiotjänst inte har rätt göra husrannsakan för bötesbrott vilket innebär att man kan blåneka datorinnehav och de kan inte göra skit åt det.

Källa: e24