Next Top Model, TS?

I årets säsong (#11) av Top Model, som i Sverige sänds på Tv3, deltar en transsexuell deltagare. Såhär motiverar producenten tilltaget:

”We want to redefine what beauty is,” said executive producer Ken Mok. ”You can be tall, you can be short, you can be plus size, you can be transgender; you don’t have to be what the modeling industry says you have to be. That was one of Tyra’s original missions.”

Jag tycker det är roligt att transsexuella syns allt mer i media och öppet vågar stå för det. Det innebär att yngre människor får förebilder och någon de kan identifiera sig med. ”Transsexuell” övergår från att vara något som visas upp för att förlöjligas i komedier, till att bli något verkligt och seriöst, som folk därmed måste konfrontera sig själva med och ta ställning till. Det ger en större respekt och djupare förståelse för vad det innebär att leva i vår sits. Det påverkar på sikt  hela samhället till det bättre, därför hoppas jag i framtiden att transsexuella blir ett allt vanligare inslag i all form av TV-underhållning.

Isis, 22, deltar i Top Model på Tv3

Mer info finns bland annat på N.Y. Daily News.