Monique Vadsted; Lagstiftning eller inte, fällas ska de!

Monique Wadsteds säger i slutet av reportaget:

”Oavsett lagstiftningen så är det inte tillåtet att tjäna pengar på andras upphovsrättsskyddade verk utan att betala för sig.”

Vad menar hon med det eg.?