Mer human missbrukarvård

I en debattartikel hos DN idag skriver två Björn och en Bengt om att den svenska missbrukarvården måste bli mer human. Det håller jag helt med om. Problemet är att politiker är mer intresserade av populistiska ageranden som framstår som ”handlingskraftiga”, framför beprövade metoder som de facto ger konkreta positiva resultat.

Vi vet till exempel att skadeprevention genom avkriminalisering och ökade resurser på sociala insatser är effektivt för att minimera den skadliga verkan av drogmissbruk. Men i Sverige är man mer intresserade av att driva en utopisk målsättning om ett narkotikafritt samhälle, kosta vad det kosta vill!

Och kostar gör det. Obehandlade narkomaner som dör pga den sociala stigmatisering och utsatthet som statens behandling av dem innebär. För det är trots allt sällan själva drogerna dödar, propagandan till trots. Sjukdomsspridning och annat är inte ett resultat av drogerna, utan av brist på sprutbytesprogram och utsatthet som samhället skapat.

Det finns ett alternativ. Om man slutar fokusera på verkningslös ”signalpolitik” och börjar fokusera på vetenskaplig och erfarenhetsmässigt beprövade metoder, så kan man faktiskt förbättra situationen inte bara för dem som fastnar i missbruk, utan för samhället i stort. Genom att avkriminalisera innehav för eget bruk kan man frigöra stora resurser, vilket allt fler länder börjar inse, varav avkriminalisering blivit ett logiskt och självklart resultat, nu senast i Argentina och Mexico. Dessförinnan i t.ex. Portugal. Detta leder inte ökat missbruk.

Det är dags sluta lyssna på skräckpropaganda och ”handlingskraftiga” politiker vars agerande skapar mer lidande än vad som rimligen kan motiveras ur samhällets gemensamma intressen. Ett utopiskt mål som kostar mer än ett skademinimerande mål är inte rimligt. Världen är på väg i rätt riktning, det är hög tid för Sverige att följa med och ändra riktning. För det behövs ökade resurser på sociala insatser, en human missbrukarvård, sprutbytesprogram och skademinimerande åtgärder.