Live: TPB-rättegången #9 – /me sover

Rick, din blogg strular lite för mig, överhettning på servern? :/

Videon fortgår. Det här är verkligen, på ett rätt tragiskt sätt, underhållande. Det känns verkligen hur total kulturkrocken är mellan dessa människor i rätten, som i detalj får beskrivet varje enskilt musklick för sig och vi, generationen fildelare, för vilka detta känns som en steg-för-steg manual i ”så värmer du en pizza i micron” eller nåt ännu simplare vardagsbestyr.

Det är så oerhört övertydligt, att det knappt går ta på allvar. Jag antar att det på sitt sätt är nödvändigt dock, eftersom just den tekniska förståelsen, verkar vara åklagarens och hela åtalets akilleshäl. Jag ser fram emot TPB-gängets egna ev. tekniska beskrivningar framöver. Den som skapade den här videon, har uppenbarligen inte varit inne på YouTube och lärt sig av alla miljontals How To-videos som finns där (jag har själv gjort ett antal om Photoshop).

 • Servrar som går på knäna och hålls ihop av silvertejp och massa god vilja… Just nu är de nere, tyvärr.

  Piratjannes senaste bloggpost..Händelserik morron

 • Erik S

  Du live-bloggar bra! Thumbs up!

 • unauthorized translation

  The video goes on. This really feels, in a tragic way, entertaining. One really feels how total the cultural clash is between these people in the court, who get a detailed description of every single click, and us, the generation of file sharers, to whom this feels like a step by step howto of ”how to microwave a pizza” or something even less trivial.

  It is so overly obvious it’s hardly possible to take seriously. I guess it’s necessary though, since the technical understanding seems to be the achilles heel of the prosecutor and the entire case. I look forward to the TPB people’s own technical descriptions. The one who created this video has obviously not even been to YouTube and learned from the millions of howto videos there (I’ve even done a couple about photoshop).