Live: TPB-rättegången #7 – Igång igen!

  • Åklagaren ska försöka förklara hur bitttorrenttekniken fungerar. Det ska bli intressant att höra…
  • Roswall är nostalgisk och berättar om fildelningen på BBS:er på 90-talet. Han glömmer nämna fildelningen innan dess, via disketter och den analoga ”fildelningen” i form av blandband innan dess. Och att upphovsrättsindustrin försökt stoppa varenda teknikframskridning som skett, betamax-videon, Napster, mp3-spelaren… Det kunde ju varit intressant att nämna, för att få perspektiv.
  • Roswalls förklaring: Torrént-filen [uttalas eg. ‘torr-änt’, ordet är engelskt] är en fil som delar upp något i flera delar. Torrénten innehåller information om dessa delar. Hänvisning till en tracker ingår också, som ä nödvändig för att fildelningen ska funka. Trackern håller reda på vilka andra som fildelar samma innehåll som torréntfilen…
    Torrént-filen måste hämtas nånstans ifrån, t.ex. The Pirate Bay. Man vet inte om filen man laddar ner faktiskt är det man förväntar sig.
    Filen öppnas i en klient [t.ex. uTorrent], klienten kontaktar trackern och frågar efter vilka andra som fildelar samma innehåll och får till svar de IP-adresser som fildelar samma innehåll. Klienten kontaktar dessa andra användare.
    En seeder är en person som har hela verket [sic*] och som tillgängliggör detta vid det nämnda tillfället. Denna seeder behöver inte vara personen som ursprungligen tillhandagjorde verket ifråga.

*Det är inte alls säkert. Bara du har 1 del nedladdad så kan denna seedas. Du seedar alltså det du har, oavsett hur stor del av det totala verket denna del utgör. Detta är problematiken i torrent som gör det så svårt att bevisa upphovsrättsbrott, eftersom det är svårt säga en gräns för hur många delar som måste delas för att det ska uppnå verksgrad, dvs bli kriminellt. Det är lite anmärkningsvärt och samtidigt typiskt, att åklagaren inte förstått detta, alternativt försöker sprida förvirring genom att ljuga om detta tekniska faktum.

  • Roswalls förklaring, forts. The Pirate Bay är trackern, spridningen görs via användarna, men The Pirate Bay tillhandahåller torréntfiler.
Seeda ofullständigt verk...
Seeda ofullständigt verk går visst...