Live: TPB-rättegången #12 – Skärmdumpar

Åklagaren går igenom fler skärmdumpar som ska bevisa saker. Jag hoppas man ifrågasätter bevisvärdet med skärmdumpar, det skulle behövas. Piratbyrån har ju släppt ett utmärkt verktyg för att göra egna ”bevis” i form av skärmdumpar, redan för flera år sedan.  Personligen hade jag gärna sett ett prejudikat som inte tillät skärmdumpar som bevisning…

Men nu har vi ju ”fri bevisprövning” i Sverige, vilket betyder att man kan dra in precis vad som helst i rätten. Problemet blir alltså att pedagogiskt förklara för nämdemännen att skärmdumpar kan förfalskas av en treåring. Det blir intressant att se om detta tas upp överhuvudtaget. Eller om hedern hos de med egna intressen i målet ska anses oklanderliga och bevisen bortom ifrågasättande?

Det är ju inte rättssäkert att godkänna bevis vars integritet inte kan garanteras.

IFPI verkar också ha slarvat lite med dokumentationen av IP-adresser. Synd för dem. Svårt bevisa brott utan IP-adresser. Dom borde ha konsulterat Antipiratbyrån förmodar jag…

Det är alltså det här som ska bevisa huvudbrottet, att olovlig fildelning ägt rum. Ja, jag ser fram emot försvarets genomgång. Imorrn blir det ännu en dag tillägnad åklagaren. Frustrationen frodas redan nu.

 • unauthorized translation

  The prosecutor goes over several screendumps aiming to prove things. I hope they will question the value of screendumps as evincence, that would be needed. Piratbyrån has released an excellent tool for making your own ”evidence” in the form of screendumps, several years ago. Personally I’d love to see a precedent that disallowed screendumps as evicence.

  But now we have ”free evidence” [—please do provide the correct legal term if you know it —] in Sweden, which means that you can drag anything into court. The problem is to pedagogically explain to the lay assessors that screendumps can be forged by a three year old. It will be interesting to see if this is mentioned at all. Or if the evidence and the honor of those with vested interests in the affair is to be considered above suspicion?

  It is not conducive to law and order to accept evidence whos integrity cannot be guaranteed.

  Also, Ifpi seems to have been sloppy with the documentation of IP adresses. Too bad for them. It’s difficult to prove a crime without IP adresses. They should have consulted Antipiratbyrån, I suppose…

  It’s also the question of proving the main crime, that illicit file sharing has taken place. Yes, I look forward to the defense. Tomorrow will be another day devoted to the prosecutor. Frustration grows already.

 • JudaZ

  Instämmer, känns som att många av åtalspunkterna borde ogillas direkt på grund av bristande bevis. förhoppningsvis ifrågasätts bevisgraden av en skärmdump hårt av försvaret.

  JudaZs senaste bloggpost..African migrants drowned at sea