Live: TPB | Dag 9 #6 – Wadsteds slutplädering

Monique går igenom hur uträkningen har gjorts för skadeståndskraven. Uträkningen har multipliceras med antalet nedladdningar angivna på TPB.

”Räkneverket stämmer inte, men det är marginella avvikelser. Ingen har påstått annat”, säger Monique.

När tingsrätten ska bedöma den osäkerheten så tycker inte Monique att bevisbördan ligger på målsägande. De har begärt få ut den från polisen men det har de inte fått. Bevisbördan för överskattningen ligger på de tilltalade. De har byggt den och vet hur den fungerar. De har inte gått emot vad målsägande påstått, därför får vi utgå ifrån att det är rent marginellt, säger Monique.

”De skadorna som typiskt uppstår till följd av piratkopiering, uppgår till betydande belopp säger Monique. Skadorna som generellt drabbar filmindustrin har också vittnats om. På begäran har också Roger Wallis hörts, det finns fortf. inte något sakkunnighetsutlåtande. Han har varit deltidsprofessor på KTH. Han menar att fildelningen är gynnsam för filmindustrin och att han gått igenom siffror från SOM-rapporten och att dessa ska ha visat att de som laddar ner en film oftare går på bio än de som inte laddar ner film, fortsätter Monique. Den enda slutsatsen man kan dra av det är att de som är filmindustriade laddar ner och går på bio, de som inte är filmintresserade varken laddar ner eller går på bio. Det är inget svar på om de som går på bio hade gjort det oftare om de inte kunnat ladda ner gratis. Det hade han ingen kommentar på. Hans vittnesmål saknar påverkan på uträknandet av skadeståndsanspråken.”

Det görs fler exempel på hur Danmark och Finland i flera fall har dömt ut skälig ersättning vid medverkan till  upphovsrättsintrång. Moniqe säger att hon liksom Danowsky tycker det är svårt räkna ut, men anser att det är rimligt att dubblera den ‘skäliga ersättningen’.

Monique menar att det varit omfattande, en hel piratkopieringsindustri, och att det är därför anspråken är så stora. Hon anser inte anspråken ska jämkas så det blir billigare än om det vore laglig verksamhet. Det är uppsåtliga brott som skett i kommersiell och industriell skala, säger hon.

[Läs också i Debatt på Expressen, Carina Rydberg om sin syn på The Pirate Bay]