Live: TPB | Dag 9 #5 – Wadsteds slutplädering

– Monique Wadsted slutplädering

Monique argumenterar kring designen som hon menar är användarvänlig, med toplistor för filmer, spel och musik.

”Den är användarvänlig och anpassad för massa olika språk. Det finns 34 olika språk att välja mellan. Det finns också ett belöningssystem genom att de som tillgängliggör får nån sorts beröm för detta. Hela kulturen och siten har inbjudit till att skapa en piratkopieringsanläggning, menar Monique.”

Hon menar också att syftet, att erbjuda en bra tjänst med så mycket bra och nytt material som möjligt har gått bra och att verksamheten ständigt växt. Idag har de uppemot 25 miljoner regelbundna användare, men redan 2005-2006 var tjänsten mycket välbesökt.

”Det naturliga valet för den som vill hitta en film att titta på gratis. Syftet har varit kommersiellt och att skapa en så stor plattform som möjligt.”

Monique menar att de är juridiskt betraktade ‘medhjälpare’, men det är inte bisittare. Hon anser att de snarare, utanför rättegången sett är huvudgärningsmän eftersom de drivit och tjänat pengar på verksamheten. Det har de gjort utan hänsyn till rättighetshavarna.

Peter Sunde har mest envist påstått att han inte varit delaktig, det är några saker jag vill påpeka, säger Monique:
-Han har varit en nyckelperson i kontakt med Eastpoint avseende annonsering
-Han har också varit den som hittat på nya intäkter, som att sälja statistik över upphovsrättsintrången som förmedlas via tpb
-Han har också varit så betydelsefull att han står angiven som grundare nr3 och erbjöds lika stor andel som Gottfrid och Fredik genom Random Media.

Det fortsätter med att Monique hänvisar till tidigare fall, i bla Norge som hon menar ger stöd för sin uppfattning i hur detta fall ska bedömas, eftersom Norge ska ha liknande avtal och lagstiftning som Sverige.

Monique säger också att enbart Lundström erkänt öppet att han kände till att det rörde sig om upphovsrättsligt material. Fredrik Neij säger han är en oskyldig tekniker som inte förstår vad han varit inblandad i, men han har skapat ett filter för att slippa ta del av brev från upphovsrättsinnehavar som vill de ska ta bort torrentfiler från in site.

Det verkliga förhållandet med Peter Sunde, menar Monique, är att han försökt sälja statistik, han hade en idé att detta skulle beskriva de mest nedladdade verken. Att han inte skulle veta vilka de var, faller på sin egen orimlighet, fortsätter hon.

”Han har känt till att det funnits upphovsrättsskyddade verk, han föreslog en ny kategori som skulle heta ‘tv-shows’. Att sådana skulle finnas som saknar upphovsrättsligt skydd, det finns helt enkelt inte…”

Monique konstaterar också att samtliga tilltalade har förnekat att de känner till, att de inte visste att det fanns upphovsrättsskyddat material, men det är en rättssäkerhetsprincip i Sverige att man inte kan gå runt och blunda och hålla sig ovetande om vad som händer runtomkring en och därigenom undkomma ansvar, argumenterar hon och fortsätter med att hänvisa till det som tidigare sagts.

”Även om de inte känt till de här verken så framgår det att de inte behövt ha sådan kännedom.”

Straffvärdet:

”Här delar jag inte uppfattning med åklagare eller Pontén. Jag menar att straffvärdet är högre än 1 års fängelse. Det handlar om en oerhört omfattning och industriell verksamhet. De har varit fullkomligt medvetna om att det varit brottsligt och de har tjänat mycket pengar på verksamheten. De har sannolikt tjänat uppemot 10 miljoner i nettoinkomst, under ett års tid, under en period när det bara fanns kanske 1 miljon användare.

Men det handlar också om polisanmälningar och de har åtalats och verksamheten har fortsatt utvecklats. När man talar om  lagtrots tänker man normalt på personer som precis blivit dömda som gör samma sak igen. Men jag menar att det de dessa personer gjort är ett uppenbart lagtrots. När de inte bara trotsar lagen utan också spottar på upphovsrättsinnehavarna och ber dem rent ut sagt dra åt helvete.

De har alla gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser”

– Pause på en kvart.