Live: TPB | Dag 9 #4 – Henrik Ponténs slutplädering

– Henrik Pontén håller slutplädering

Pontén pratar om att lagstiftningen inte fungerat att upprätthålla och att det gör att ungdomar inte respekterar lagen. Det har blivit ok att håna rättighetshavare öppet. Pontén yrkar på förlängt straff, eftersom de åtalat uttalat att de avser fortsätta driva siten.

1995 var lägsta antal biobesök som uppmäts, säger Pontén. 2008, 15,2 miljoner, en nedgång på 1 miljon sedan tidigare år, vilket är avgörande för en lågmarginalsmarknad. Främst de unga har gått mindre på bio.

Vi konsumerar allt mer rörliga bilder, den enda rimliga förklaringen är att det laddas ner filmer, fortsätter Pontén. Enligt SOM 16 milj filmer varje år.
Den som laddar ner en film normalt sett inte köper samma film, det säger sig självt, tycker Pontén.

Wallis forskning är motsägelsefull säger Pontén. Nr 9 på Music Lessons säger rakt upp och ner att en större grupp köper betydligt mindre. ‘Distributörerna förlorar traditionell affärsverksamhet’, står också rakt uppochner. Det kommer till andra, men det hjälper ju inte distributören.

Pontén argumenterar också för skadestånd som verkar preventivt. Han menar att de (de åtalade) bör stå för hela skadeståndsanspråket och att de är ansvariga själva för att kontakta huvudgärningsmännen om de anser att de ska stå för ersättning också.