Live: TPB | Dag 8 #6 – Roger Wallis avslut

Forts förhör med Roger Wallis

– Pontén förhör

Pontén: Vi fick inte fram ett komplett CV på dig, på institutionen svarar man att du är gästprofessor.

Wallis: Vet du hur man använder Google? Där får man fram ett CV till mig.

Pontén: Fanns det fler sökande?

Wallis: Jag gick igenom samma urvalsmetod som alla professorer på KTH. Tre professorer, två internationella experter som tyckte jag skulle ha det här. Fanns det fler? Jag vet inte.

Pontén: Vilka undersökningar finns som är relevanta för svenska förhållanden?

Wallis: Om vad? Vilken fråga?

Pontén: Hur det drabbar industrin?

Wallis: Hur det påverkar industrin; det finns många, vår egen ‘Music Lessons’, SOM-undersökningen, Lunds universitet – de hade studerat IPRED och skivindustrin. De viktigaste gällande film är universitetet i Gbg.

Det blir en mer upprörd diskussion och Wallis säger: ”Vill du ha [svar] om Spoofing, där du och dina kollegor stoppat falska filer på nätet? Det har jag-…”

Wallis svarar också att han tycker undersökningen är trovärdig. Det mesta kan ses som trovärdigt så länge man inte påstår att det finns klara korrelationer. ”..det har varit problemet med många av dem som jag förstår ni nämnde igår.”

Pontén: Jag har tittat på din undersökning Music Lessons?

Wallis: Vi var ett helt lag som jobbade.

Pontén: Du ansvarar för policyavdelningen?

Wallis: Jag har svarat på den redan, jag tycker inte jag behöver svara igen. Nej, vi var ett lag.

Pontén: Konsumentbeteendet är utrett av nån annan?

Wallis: Vi jobbade tillsammans, det var ett teamwork.

Henrik Pontén tar därpå fram en bild med statistik och visar att 4% säger att de efter fildelning köper mer, 4% säger att de köper mycket mer, medan 6% säger att de köper mindre och 13% att de köper ‘mycket mindre’. Wallis bemöter det med att siffrorna är från 2006-2007 och att han sätter större tillförlitlighet till de nyare studierna från SOM-institutet.

Pontén: Det är 18% som köper mindre, 8% som köper mer?

Wallis: Detta var tidigare, då insåg man inte det var olika grupper.

*Förvirring råder kring vilka papper som tas fram som hör till vad. Pontén vill att Wallis kommenterar slutsatser ifrån en powerpointpresentation.

Pontén: Du måste känna igen de slutsatser du dragit?

Wallis: Får jag titta igenom hela powerpointen?

Pontén: ‘Music lessons, results from report’ står det?

Wallis: Det är från när vi jobbade, de motsvarar inte våra slutsatser, jag anser att det har ingen relevans.

Pontén: Så inga slutsatser du drog här har nån relevans?

Wallis: Jag står för slutsatsen i den färdiga rapporten – vi har ändrat under arbetets gång. Rapporten blev klar 2007-2008, efter utvärdering i Bryssel.

*Pontén tar fram en ny rapport

‘Olof lindal, okt 2006, filesharing in an indignant world’, läser Pontén ur. 56% svarar att de köper lika mycket, 10% svarar ‘mer’, 13% svarar ‘mindre’. Wallis svarar att det är möjligt men att den ev. sagda minskningen inte kan kopplas till minskad försäljning i industrin. Pontén undrar varför och åter igen får Wallis förklara sig:

Wallis: Dom laddar ner, köper konsertbiljetter ist.. Det är där man har den enorma överföringen av pengar. Det här är en tidig studie, frågorna blir lätt feltydda.

Pontén: Om folk laddar ner och går på konsert, vad hjälper det?

Wallis: Fildelning funkar som marknadsföring; skivbolag lägger ut och det får fler att gå på konserter och skivbolaget får royalties från konserter.

Pontén: Hur hjälper det rättighetshavaren?

Wallis: Jag gjorde den uträkningen i morse; stimpengar och konsertpengar ger mer pengar till rättighetshavaren. Vi kreativa människor – jag antar det är det upphovsrätten ska stödja främst – visar en enorm ökning. CD-fabriker kan gå sämre, men det är teknisk förändring. Små skivbolag lever väl med Internet, de som från början har en fungerande affärsmodell. De stora börjar äntligen anamma dem, det syns i deras bokslut.

Wallis förlarar att han läst studier från SOM-institutet, inte allt som givits ut, men det som handlat om relationen mellan fildelning och biobesök. Pontén undrar om studien han hänvisar till gör skillnad på legal och illegal fildelning, det svarar Wallis att den inte gör;

Wallis: Nej, men ni påstår att största felen är illegal, då är det väl en ointressant fråga.

*tjafs om vem som ska fråga vem

Det blir också en diskussion vad man menar med ‘film’ i undersökningen. Pontén undrar om det kan vara klipp från YouTube, Wallis menar att det kan handla om vad som helst, korta klipp, filmer, men inte biobesök.

Wallis menar också att nedladdning är ett resultat av industrins försök att kontrollera distributionen och fördröja i vissa regioner, det skapar frustration. Pontén avbryter Wallis utläggning.

Pontén: Du va inne på folks beteende – om fildelare går på bio, svarar SOM-undersökningen på hur mycket de skulle gått om de inte laddat ner?

Wallis: Ja, jag visade ju i morse att de som inte laddar ner köper färre..

Pontén: Hur ofta skulle de gått om de inte laddat ner?

Wallis: Vi har en jämförelse.. De visar 2006-2007, bland de som inte laddar ner var det 10% som aldrig går på bio. Förra året var det 7% som gick på bio. De som går ofta och laddar ner, de har ökat från 10-35%. Jag kan inte se nån annan slutsats och det stöds av intervjuer som mina studenter gjort – att man testar via Internet. Det kan va lite krångligt, inte bra kvalité. Deras undersökning visar att en förkrossande majoritet tycker att film är bäst på bio.

Pontén: Märkligt att biobesöken sjunker…

Wallis: Det gör de inte, förra året var bästa någonsin!

Pontén: Den som laddar ner, köper han samma film?

Wallis: Det beror på kvalitén, om han vill ha extramaterial… Det gäller öka värdet av det man säljer om man ska lyckas anpassa sin affärsmodell till den nya världen.

Pontén: Är det inte en avgörande fråga, om folk köper det dom laddar ner?

Wallis: Jag förstår inte frågan?

Pontén: Hur vanligt?

Wallis: Jag vet inte, med skivor är det mycket troligt, med film… Det är helt möjligt att dom gör det, beroende på kvalité, hur intresserad, status av att ha den, med extra material, bilder.. t-shirt…

Pontén: Jag är lite nyfiken, du som följer undersökningar, har du läst ”Rörliga bilder – Mediamätning i Skandinavien”?

Wallis: Jag har fått den nämnd av mina studenter, jag har inte läst den i detalj.

Pontén: Enligt dem är det extremt ovanligt folk köper det dom laddar ner.

Wallis: När gjordes den?

Pontén: 2007

Wallis: Om 16% köper och 35% går ofta på bio och de andra inte skulle gjort det iaf – det är en rimlig antagelse som forskare. Tack så mycket.

Pontén: …Det är inte du som avgör när vi är klara, men nu råkar det sammanfalla…

– Monique Wadsted

Wadsted: I SOM-rapporten, finns det nåt som säger att den som laddar ner också kommer köpa den?

Wallis: Det var den fråga jag fick?

Wadsted: Jag frågar vad som står i rapporten?

Wallis: Jag vet inte.

Wadsted: Framgår det av SOM-rapporten om den som laddar ner en film också går och köper samma film?

Wallis: Den rapporten fick jag för två dagar sen, jag har utgått ifrån det uppdaterade, om biobesök från 2006 och 2007.

Wadsted: Finns det nånting av det du läst, som visar att den som laddar ner en film också ser den på bio?

Wallis: Det här är övergripande rapporter – jag vet inte om dom gjort den undersökningen här – eftersom det är övergripande är det troligt.

Wadsted: Så de som laddar ner ser film..?

Wallis: Ja, om det är samma film.. Man använder Internet för att testa, sen går man på bio. Det är det vi sett i undersökningar mina studenter gjort.

Wadsted: Om en regissör får procent på filmens försäljning, hur påverkar fildelning positivt för honom?

Wallis: Fler hittar den på Internet och ser den sen på bio.

Wadsted: Du sa också att det är klart det finns de som är förlorare, vilka är det?

Wallis: CD-fabriker. Som fabrikerna för självspelande pianon när grammofonskivan kom, för ..125 år sen eller nåt.

Wadsted: Nu pratar jag om filmindustrin?

Wallis: Jag kan musikindustrin bäst. Det jag kan om filmindustrin är det jag läst från SOM. Jag har läst att det blir mindre producenter. Man lägger ut på Internet för att få uppmärksamhet och jag antar de får en del – jag vet inte hur kontraktet ser ut. Det är en lång radda som får dela, av de 50% av intäkterna som går till filmbolagen.

– Danowsky

Danowsky försöker reda ut förvirringen kring SOM-rapporter och frågar om Wallis har kunskap enbart om de sidor han fått för två dagar sedan. Wallis förklarar att han läst de tidigare SOM-rapporterna, från 2006-2007, men den uppdaterade från 2008 ”Film, pirater och sjunkande skepp”, den har han satt sig in i. Den nya är dock inte klar, men tidigare jämförelser melan 2006-2007 har han plockat ut de delar som handlade om biobesök.

Danowsky: De årliga, har du följt dem löpande?

Wallis: Ja, delvis, de bygger på tidigare.. Du menar det finns nåt annat 2001? Jag väntar med spänning på 2008 års rapport…

– Wadsted

Wadsted: Det står som slutsats i 2007 års rapport [SOM], ”frågan som i detta skede är obesvarad är om de som laddar ner hade varit mer frekventa biobesökare om de inte kunnat ladda ner film?”

Wallis: Det jag sagt från 2006 är att samtliga av de som laddar ner, i varje åldersgrupp går oftare på bio. Det mesta är olagligt får vi utgå ifrån.

*Ordföranden pustar ut.

Ordföranden undrar om Wallis begär ersättning och han svarar ”Ni får gärna skicka lite blommor till min hustru.”.

*Peter Sunde påkallar nytt förhör, vill visa film hur nedladdning och tillgängliggörande för att kompletera polisens tidigare film på ca 8min.