Live: TPB | Dag 8 #4 – Roger Wallis

*vittnesed hålls

– Altin, Sundes advokat inleder

vem är du? – jag har forskat i teknolgoi, jag känner ingen av pojkarna som är här, jag har forskat på hur det påvverkat media och framförallt musikindustrin i 40 år, jag har arbetat i industrin, har statartat ett skivbolag, jag sände radio, jag är kompositör och upphovsrätten hjläpte mig köpa mitt första hus, jag stödjer upphovsrätten som jag stödde slagerfestivalen en gång i tiden för länge sen . jag började i cambridge där jag läste teknologi och business management, och sedan i gbg där jag doktorerade i effekterna av teknologiska och ekonomiska och soclaia och kulturella utveckling. jag blev ordförande i skap, även i stims styrelse och i grafisk konst vid tekniska högskolan. jag försöker va en brygga mellan det tekniska området och verkligeten utanför. hur teknologin kommer ut i samhället, hur det påverkar samhället.

du är preofessor i meritus (?) – ja, det får man va hur länge som helst så länge man har forskningspengar som kommer in, så länge man kank göra rätt för sig

du är en riktig professor, inte nån låtsasprofessor – ja, du har sagt jag måste hålla mig lugn, jag kännerm ig ganska upprörd, en av de som företräder skivindustrin, var på radion för några veckor sen, diskuterade att effekter av fildelning, han kallade mig för ‘yes professor’, för två dagar sen fick jag höra att ponten ringt runt och frågat om jag är en riktig professor och vilken kvalité min forsking har. all annan forskning kom till andra resultat, jag skulle kalla det indirect witness.. påverkan. detär ett väldigt otrevligt sätt.

jag vet du kände behov av att säga det, men om vi sammanfattar, du har doktorerat och är professor i meritus, du doktorerade på effekter av tekn. bla bla på musinindustrin. – ja jag har inte studerat film i detalj, men jag har nära kontakt med som-institutet och använder deras siffror, jag sitter i regeringens it-råd, vi diskuterar bredband i samhället, hur medborgarna kan använda det

är du medlem i stims styrelse? – nej, jag kom in 92, slutade mitt ordförandeskap våren 2007

ny teknologi, lagring, distribuering har jag arbetat medo ch ett projekt, music lessons, ett eu projekt, om respons på digital teknologi, beställdes av diktorat samhäll och media.. kth fick sina pengar, det är publicerat på webben

det handlade om musikindustrins respons på digital teknologi? – ja, musikindusrin är ett heterogent begrepp, skivbolag är delade i olika gruper, vissa ä rpositiva till fildelningsteknologin andra gör allt för att stoppa det

ditt intrese för fildelning hur har det uppstått? – jag är praktiker och skriver låtar, mest för mina barnbarn nu iförsje, men jag är också forskare och har alltid varit fascinerad av ny teknologi.. främst kasetten på 80talet.. det va samma debatt då, man skulle stoppa den – skivindustrin, fick nej.. i betamaxmålet, man var i HD i england. jag har fascinerats av hur det skapar en revolution, billigare att delta.. man behövde inte spela in i studio, man kunde göra det i sin källare.. det påverkade utbudet. Fildelningen, jag undrade vad hadea det för fördelar – renthistoriskt, varje teknikskifte har gett samma reaktioner hos de etablerade.. smutskasta det som håller på med det.. interaktion med radio på 1920talet i usa, då var musikförläggarna de stora, de ville förbjuda musik iradion ”om vi får höra musik i radion kolappsar uphovsrätten”, man startade organisationer typ stim.

man kan skilja på lega l och illegal fildelning, har du nån allmn synpunkt på det? – det är en svår fråga, vad är legalt och vadär illegalt, om man serp å internets utveckling, redan 2004 var det en forskare som gjorde sudie hos kazaa, långt ifrån allt var musik, det var dokument, allt, allmänheten använde det.. om vi är intresserade av tomatodling kan vi använda kazaa, nui är det samma sak, med edonky eller vad detär.. det är en stor mängd material.. en del har lagt ut till marknadsföringssyfte, men timbukto ville träffa sin publik via det.. så vad som är lagligt och olagligt.. jag inser tingsrätten måste följa gällande lagen, men skivbolagens rätt att bestämma, man skulle aldrig använda för att hålla ifrån allmänheten stora verk, med upphovsrätten.. tidigare har staten tagit ifrån dem licenser. vad vi tittat på är finns det inkomster som kompenserar för det [fildelning]..

har du kännedom om frågeställningen, finns det samband mellan nedladdat material och utebliven försäljningpå skivor eller film? – det beror på vad du menar för försäljning, det finns tydligt samband mellan nedladdning och försäljning av konsertbiljetter. det är säkert skivförsäljning sjunkit, men..

finns det kausalitet mellan skivförsäljning som sjunkit och fildelning? – cdn är inte en praktisk bärare längre när alla vill ha på datorn elle rmp3, det finns konkurrens från andra saker om plånboken, mobil, telefon, tvspel, många rapporter jag hört, en hel radda, kommer fram till olika resultat, de flesta gjorde 2002-2006. den forskning vi gjorde i music lessons, 2005-2008, man utgick ifrån att fildelare var en homogen grupp, gratis och inte betala för det’, vår forskning med studier över hela europa visade att fildelare är en väldigt homogen grupp  [menar heterogen?] de köper fler biobiljetter, fler stycken låtar från itunes, dom är kärnan i fansen de bygger upp en marknad.. en annan grupp vi kallar det free riders, det är som de som spelade in på kasett från radio och aldrig köper nåt, om man inte ärs äker på vilken grupp man ser på kan man få väldigt olika resultat.

så man får olika resultat eroende på vilken grupp man tttar på? – ja, det kom en studie 2006, det är dags sluta kalla filderlare kriminella, bland dem finns en stor grupp av de som konsumerar laglig kultur

vad är din ståndpunkt bland dessa rapporter som pekar från 0-100. vad finns det för samband? – nä, de kom till olika resultat, beroende på hur populationen såg ut.. vad som är intressant för branschen – jag vill att branschen expanderar – det är att man inser var entusiasterna är, inte genom banala argument kriminaliserar dem, då kan branschen växa.

nån påstod cdförsäljingen sjunkit med 50%, att 75% av detta berodde på nedladdning, nån sa 100%, det fanns en direkt koppling mellan minskad försäljning och nedladdad, jag vill gärna du ska svara på det, kan man göra det så enkelt? – nej, jag tittar på sammanfattning av rapporter, det har diskuterat priser på skivor, konsumentverket visar att de följt konsumentindex, andra produkter hade sjunkit.. cd är inte heller lika praktiskt, man har kommit till slutet på cykeln.. försäljningen sjönk innan napster kom, alla hade bytt från lp till cd, det kan spela in.

det finns många faktorer som spelar in – ja, en väldigt enkel.. jag som upphovsman, detär gulligt att man påstår att det är stöld från dig som upphovsman.. fenmenet har lett till den största överföring av medel från medieindustrin till upphovsmän någonsin.. det är enkelt att räkna ut, 50-60%,.. men vi säger vad jag kan se från siffror, skivindustrin har sjunkit med 1 miljard de senaste åren, det innebär under 100, kanske 70-80 miljoner för artisten.. men om konsertindustrin ökat med 500 miljoner, det ökade med 20% i usa förra året, det är mellan 5-600 miljoner, det är minst hälften till aritsterna, det är minst 300 miljoner.. om man lägger till kassettavgiften,  det har ökat från 30 milj 2003 till nästan 70 miljoner förra året. för mig som kompositör och upphovsrätt, det är väldigt positivt.

*Ordföranden ifrågasätter relevansen i frågorna

*Ahthin förklarar

– de som sysslar emd cdfabriker, det kan gått sämre för dem, det är som när det självspelande pianot finns, detk an också finnas artister som inte vill träffa sina kunder, men generellt går det bra för dem. om man går på just film, det är baserat på siffror från som-institutet, visst laddar folk hem film ,mest olagligt, men siffrorna 2006-2007 visar att bland dem som aldrig går på bio har nedladdning minskat, av de som går sporadiskt har den ökat, av de som går ofta ha den ökat från 31-35%. om man begär lagstiftning, ipred, skulle skrämma bort entusiasterna, då skulle det va katastrof för biobranschen.

du säger att de som fildelar filmer är de som i större utsträckning går påbio? – ja, 2006 visade det sig i varje åldersgrupp, de som laddar ner, och de som inte gör det, det är fler som går på bio regelbundet.. de som laddar ner går oftare på bio. det är därför jag som forskare menar att den enkla retoriken att fildelning leder tillkolaps

du menar att de som fildelar går mer på bio? – ja, det har studerats i många år.. kan jag få ett glas vatten?

de stora skivbolagens omsättning har ar inte ändrats så mycket, man får en konstig uppfattning av retoriken

men det är bra man kan stödja retoriken på forskningen som finns – ja det menar jag att man kan göra, jag har inte gjort forskningen i gbg, men jag har fullt förtroende för dem

du säger det är inte lätt ha en fullkomligt klar ståndpunkt, det baserar du också på rapporter som finns? hur många finns det? – jag vet inte, et kommer nya hela tiden

nån sa igår att det fanns sex rapporter, en visade att det finns, fem visade inte – nämde de vem? libevitz, oberholtzer.. det är bara två, de har helt olika resultat, även libovitz säger at tman ska va försiktig hur man tolkar resultatet.. de va nån grupp där han inte kunde hitta nåt samband alls

men han säger inte heller 1:1 – nej

det du säger har grund i forskningsrapporter som gjorts på området – ja, senare rapporter från canada, sverige, holland, det visar att de som avänder det illegalt användr för att få reda på det, sen köper de.. de som är studenter betraktar det inte som illegalt, de betalar lika mycket nu.

så fildelning snarare skjuter på försäljningen? – ja,på andra delar av branshen.. branschen har ändrat sig, det är inte så att skivan går till radio och sen konsert, nu är det låt på itnernet och sen konsert..

du har sagt det finns forskning som visar att de som laddar ner oftare går ppå bio, har du uppfattningom hur filmbranshen går+ – de har i år varit det bästa året sen 2002 i år, än sen någonsin.. nån sa ‘men vi har bra filmer’ ,men det är inte ett seriöst svar.

bittorrent är vanligt bland företag och andra internetanvändare – jag kan nämna att de största euprojekt är att ta fram ett nätverk för distrbution liknande tpb men bättre.. den här typen av nätverk kommer man använda.. eu satsar 20 miljoner på det

svaret var ja? – ja absolut

tpb baseras på användargenererat material – ja, det står tydligt, du ska inte lägga upp nåt olagligt, jag kan inte se hur de skiljer sig från nån annan isp

och torrenten behöver inte peka på verket – ja, det har ni redan gått igenom

jag sammanfattar va du sagt, du kan inte konstatera adekvat samband mellan nedladdnignar och minskad försäljning – nej, främst det stora teknikskiftet från cd tillmp3

du kan inte se att fildelning orsakat ekonomisk förlust för upphovsmännen – nej, tvärtom.. det ger en otrolig överföring, men vissa cd-fabriker, det är klart det finns folk som förlorar..

och slutligen tt fildelning är ekonomiskt gynnsam för musik och filmindustrin – ja, som alltid det är nya affärsmodeller på gång, det ser man på deras bokslut

på detta grundar du på den forskning du tagit del av – ja och jag själv gjort med mina kolleor

har du något intresse i det här målet? – som forskare och upphovsman har jag ett intresse av att sanningen styr beslut, att lagstiftningen som kommer i otakt med teknologin inte tillämpas på ett oklokt sätt.. upphovsrätt är en balans mellan sociala behov i samhället och det upphovsmännen har intresse av. man har alltid sagt i policydokument bakom införandet av upphovsrätten att man ska stödja upphovsrättnen men inte hindra skapande av ny ifnormation som kan komma tilld el för folk i samhället.. därför lägger man nite ansvar på isp, när upphovsrätten används av skivbolag för tillgång på en laglig site, för en beatelsplatta, då får man inte stöd i samhället..  man har köpt på lp, på cd och vill överföra till mp3, det finns inget lagligt sätt, det är vansinnigt

du säger det baseras på forskningsrapporter, är du ensam om dessa synpunkter? – det finns en otrolig örelse i världen av olika forskare och intressen där man diskuterar hur man löser fildelningen, hur man gör det lagligt.. stim tog ett initativ som va fantastiskt, låt folk betala  isin bredbandsavgift, tre universitet har förhandlat i usa som lägger det i medlemsavgift och gör det lagligt..

men det sades igår att det inte fanns någon med åsikter som dig? – hela tiden, titta på den hollänska rapporten som kom nu, nettovinst för samhället, canadensisk studie som visar de största nedladdarna är största konsumenterna, överallt hittar man samma resultat

– fredrik neijs advokat

den som laddar ner illegalt kan köpa det legalt? – ja, ibland köper man, det kan va problem med kvalité, en studie i england visade..

finns det studier som visar på det ? – the leading question publicerade 2005, de som laddar ner illegalt betalar mer från legala musiksiter [spenderar dubbelt så mycket]

nedladdning av illegalt verk, leder till förlorad försäljningsintäkt på det verket? – nej, inte totalt på upphovsmännen

vi håller oss till ett konkret fall – nej, nej nej, det finns absolut ingen forskning, inte ens libovitz skulle säga att alla som laddat ner skulle sprungit och köpa en cd.. ursäkta – det är inget seriöst påstående..

– Danowsky

när blev du professor vid kth? – 1999 tror jag.. jag har blivit förordnad två gånger..

jag tror det var senare i början på 2000-talet, vilken professur? – i media, en agiungerad (?), eller visiting professor

hur stor del av din tid? – 40% först, sen gick jag ner till 30%

vem betalade? – en fond på kth från gamla löntagarfonderna om jag minns rätt, sedan forskningsinkomster, det vet pontén han ringde runt på hela kth och frågade

du åberopas som professor, vi vet inget om dig, annat än du uppger du är professor – det finner jag lika otrevligt som när min chef ringer och ponten insinuerar saker, många kollegor menar jag borde gjrot en polisanmälan – har ni inget bättre komma med? det här är ju otroligt.. I’m sorry – är det dom som ska genomföra ipredlagen i sverige?

vid vilken institution? – media technology and electronic arts,

vad hände sedan? – vadå sedan?

har du gått upp i tid? – nej, jag hade andra jobb samtidigt, på 60%, jag kunde inte jobba 140%.

du har aldrig hft mer än 30% annat än i början som angunjerad professur på kth? – ja, detä r riktigt och jag har haft 100% på en forskningsgrupp i england

vad är titeln på din avhandel? – engelsk titel är internationalization and localization.. technical and sociologic effects on development of music industri, tror jag

*missade en fråga

vilket år kom avhandlingen? vad hade den med det här att göra? – 90 tror jag, det hade med kasetten att göra, det hade många paraleller med fildelningen

men det var kasetten du forskade på då? – ja i london studerade vi internet

du var researsh fellow på city university – correct, 95-99

vad innebär researsh fellow+ – man drev en forskningsgrupp som undersökte multimedia hur det påverkar distribution i internetmiljön

vi har försökt hitta åt vetenskapligt verk från dess, med ditt namn, finns det? – jag har skrivit böcker och paper referenser sedan 83.. det är standard som citeras över hela världen.. får jag ta fram meritlista? om de inte har nåt bättre att komma med än att slå på akademiker, då kan jag försöka hitta listan..

music lesson, vad hanlade den om – the music industrins respons in the broadband build up in europe

handlade din del om.. – bland annat, vi var en grupp, det handlade om sociologisk kunskap, mätning av beteenden, jag var mycekt kring affärsmodeller förändras, teknologi..

ditt bidrag i det här projektet, vilket var det? industrins afffärsmodeller? – bland annat, vi var en grupp som diskuterade, rapporten gick igenom grundligt, först då fick kth pengar och vi ficktillstånd publicera det.. det finns på www.musiclessons.se, du har säkert tittat på det

din egen del handlade om affärsmodeller? – jag vill inte säga att jag hade en egen del, vi var fyra-fem st som hade vårt namn på det

althin ställde frågor om, du sa att utgångspunkten var va det kan finnas för fördelar med fildelning mot bakgrund av tidigare erfarenheter, t.ex. kasett – ja industrin hade som alltid försökt få den olagligförklarad, sen gjorde man miljarder på att acceptera hyra ut dvd-filmer, det var intressant se hur det skulle bli.. man kan ha en rimlig teori och det har jag fortfarande..

– att se hur den utvecklar industrin och förändrar den ekonomiska strömen, utan att ha åsiter om hur det skulle bli,

men du skrev fördelar? – ja eller nackdelar, vad det blir för resultat

är du kritisk mot skivindustrins beteende+ – jag håller med skivindustrins företrädare, vi har varit alldeles för sena och jagat fildelare ist för att ge lagliga alternativ, framförallt små skivbbolag har den snpunkten

ar du publicerat en artikel i svD 28 okt 2005 – det kan hända, jag minns inte

”olyckligt fildelningskrig”, va

*databasen pajjar (av överbelastning förmodar jag).. resten av inlägget inte sparat. *morr*