Live: TPB | Dag 7 #1 – Bertil Sandgren

Texten korrigeras och formateras löpande i den mån jag hinner under dagen.

(tidigare idag har Tobias Andersson och John Kennedy (IFPI) hörts, men det har jag inte täckt)

  • Moniqe Wadsted vill också förhöra.

Förhör med Bertil Sandgren

*vittnesed

– Henrik Pontén delar ut pappersexemplar

– Pontén förhör

Sandgren berättar att han jobbar åt en konsultfirma med licensiering av filmer. Han är medlem i styrelsen för filminstitutet och är skiljedomare för lösningar i tvistemål om licensfrågor. Sandgren har tidigare jobbat som VD i ett försäljningsbolag för film i Norden.

Pontén: Vad känner du till om illegal fildelning?

Sandgren: Jag känner till en del, det utmärkande är att den är gratis och lättillgänglig, nät-releasen är tidigt tillgänglig, ibland innan svensk biopremiär. Det finns inget kopieringsskydd på dem och de sprids vidare. Det finns språk att ladda ner, så man kommer åt film utanför närområdet.

Pontén:  Före 2006 kom en utredning som SOM-institutet gjort, 16 miljoner filmer har laddats ner under det året, de kunde fastställda ca en miljon fildelare.

– Ordföranden förklarar att de vill veta om TPBs påverkan på underlaget för skadeståndskrav

Pontén fortsätter med att fråga Sandgren med vad han vet om The Pirate Bay. Sandgren beskriver TPB som världens största bittorrenttracker, en symbol för illegal fildelning och att de möjliggör och medverkar till illegal fildelning. Han säger också att MMS räknat ut att  det finns 1,4 milj. användare på TPB och att hälften av all torrenttrafik går via The Pirate Bay.

Pontén:  Hur det påverkat bio och videomarknad?

Sandgren: Jag menar att nedladdningen påbörjades 2002-2003 och det finns tecken i statistiken på att en förändring på marknaden är avgörande. Antalet sålda biljetter per film har sjunkit kraftigt efter det.

*hänvisar till statistik i material som delats ut

Sandgren: Från 2002-2006 har snittet sjunkit med 31%. Orsaken till den kraftiga nedgången är att antalet premiärer ökat, men försäljningen minskat. Fildelningen har vattnat ur marknaden på något sätt. 1999 var skillnaden mellan antalet sålda biljetter i medel, per år och per film, att det gått ner med ca 10 000 biljetter, motsv. ca 800-1000 000 kr per film.

Sandgren beskriver också att biljettförsäljningen gått ner, från tidigare ca 3-400 000 per film, till idag, 2-300 000 biljetter per film, det gäller i synnerhet svensk film. Sandgren säger också att svensk film idag inte kan gå plus, utan stöd från t.ex. Filminstitutet.

– när det gäller mastermind kostade den 22,5 miljon, den hade ett offentligt stöd på 2,5 miljoner, restenär finansierat av eget kapital samt förskott på förväntade intäkter, intäkterna innebar att den inte gick runt, utan underskott på 770 000kr.

vet vi nånting om hur vanligt det är att folk att ladda ner, kan ma beräkna skadan? – man kan beräkna genom att man värderar antlet nedladdningar, det har jag gjort i mitt sakkunnighetutlåtande.. jag har uppskattat till lägsta och högsta möjliga antal och tagit det lägsta, för då har man en marginal. Säger man att det är 16,5 milj nedladdningar år 2006 finns det erfarenhet som säger att det finns 12 000 nedladdningar på en film som mastermind.

hur gör mandet+ – man jämför med masterminds biografmarknad. man kan säga att 4% såg mastermind, 1miljon nedladdare ger sannolikt 4% (40 000) nedladdningar, de fördelas 28,5% på TPB, det blir 12 000. Det är från en mätning i skandinavien som visar att hälften av nedladdningarna går via TPB.

det är en metod att mäta, och det ger 12 000 nedladdninar? – ja och ser man på antalet biljetter sålda 05-06, det innebär 1,2% av antalet sålda biljetter, TPB har enligt sonne-utredningen som kommit fram till att 1,2% av en miljon nedladdningar finns där.

*förklarar att wallanderfilmerna hör ihop, som beckfilmerna

*hänvisar till papper, som visar att 45% laddar ner illegalt, 55% köper dvd eller laddar ner legalt, så genom att titta på legala transaktioner får man 222 000. Med den mätmetoden får man fram 180 000 illegala nedladdningar motsv. de 44% TPBS andel är 51 300 nedladdningar. Antalet bör därmed ligga mellan 51 300 och 12000 nedladdningar.

vårt skadestånd är baserat på licensavgift, hur hade en ev. förhandlning med TPB gått till? – producenten hade värderat marknaden, med inget kopieringsskydd, 6 milj. internetanvändare i sverige och närliggande länder, värdet risker på marknaden med releasefönster, hårdare exploatering under kortare tid.. det finns problem genom önskemål att synkronisera release på bio, dvd och on-demand och tv-tjänster. Det måste värderas i förhandling med TPB, man får anta minsta antal nedladdningar och efter-effekter.

du har sagt den skulle upgå till 700 000 – ja, de ä riktigt, det är en mycket låg ersättning för en licens

kan du göra jämförelse med legala verksamheter och tpb? – perioder inom olika releasefönster mellan olika releaseformer. (hänvisr till papper) TPB ligger en månad innan, ibland premiär innan svensk premiär på bio. 1,2-1,4 miljner användare på TPB i jämförelse med  och biograf har gett 1,5 miljoner  iintäkter, video har gett i genomsnitt 6 miljoner för wallanderfilmerna. Det finns inget skydd så licenstiden är obegränsad.

när det gäller skador vad har du sett då? – skadorna är kopplade till nedgången på marknaden, samt kortare releasefönster, högre insatser under kortare tid, dvd.er produceras för kort tid, sen får man returer på andrahandsmarknad, priserna rasar fort. Detta pg av den illegala nedladdningen. Det finns exempel när man ser till videoutvecklingen i Sverige (hänvisar till bild 6 och 7) *missade statistik* kraftig nedgång till 2002 på dvdutvecklingen i sverige, omsättningen har ökat, 2003 viker de och planar ut, omsättningen blir negativ 2008. Illegal nedladdning påverkar hela marknaden.

kan vi gå lite djupare in, vad kostar det att marknadsföra filmerna? – mastermind kostade för bio 4,9 miljoner, av 13,8 miljoner brutto,

vad händer med marknadsföringskampanjen om filmen kommer ut tidigare- idag räknar man med illegal nedladdning, så man måste satsa mr under kortare period, det blir dyrare,det påverkar återförsäljarnas beställningar också

när det gäller avsättningsförlust hamnar man mellan 12 och 41 000, det är bara i sverige – ja det är riktigt

om goodwillförluster, kort, vad tror du om sättet filmerna blivit marknadsförda kontra vad rättighetshavaren hade valt – de har gjorts tillgängliga i ett forum som medverkar till brott mot upphovsrätten, mot upphovsmännens vilja, det påverkar deras rätt till ersättnig, vid 2006 sprids filmer i sämre kvalité än godkänt, vissa delar borta, de ses inte i rätt format, det leder till negativa omdömen som sprids om upphovsmännen och deras verk.

den som laddar ner wallander, hur stor är sannolikheten att de köper eller hyr den sen? – min bedömning är at tman inte går och ser den på bio eller ser dvd, det tror jag inte. I enstaka fall möjligen.

– Neijs advokat

verken du tittat på, mastermind, afrikanen, hade de inte legat i videobutik innan de fanns på TPB? – inte enligt min uppfattning

hur har du kommit fram till det? – genom information att nedladdning skett innan videopremiär

var kommer uppgiften ifrån? – ifrån en redovisnng av när filmerna releaseats och när de funnts på tpb

var har du fått de ifrån? – ifrån.. jag kan inte säga säkert

du har inte kontrollerat det själv? – nejjag har godtagit det

har du sett eller fått besked om antalet nedladdningar enligt polisutredningen sm gjorts? – nej, jag har fått uppgift från polisutredningen att det varit ett antal nedladdningar

på dessa filmer? – j a

har du tagit hänsyn till detta i din bedömning? – nej, det kan låta konstit men procentsatsen med 4 eller 1,2% är grunder vi tillämpat i min verksamhet

varför har ni inte utgått ifrån polisens uppskattning? – för att det handlar om ett pris, jag ville gå utifrån ett 0-läge, institut och mina egna erfarenheter, där jag gafflat in området inom vilket det kan ske. Men hänsyn till hur filmerna uppträtt på den övriga marknaden.

men om det står på tpb att en film laddats ner 1000 gånger så utgår du ifrån generella resonemang och får en mycket högre siffra? – inte i en förhandling om tänkt förhandlingspris,

på sf står det att sf inte haft bättre år än 2008, hur svarar du på det? – jag kan inte svara på faktorerna som ligger till grund för det, det är en aktör på marknaden, jag har svårt bedöma hur dom värderar det, då får man se deras årsredovisning, det här är info om uhr branschen ser ut, den är rättvisande och där finns även sf, naturligtvis

– gottfrids advokat

du vill få fram en hypotetisk licensavgift, inte faktisk skada för filmerna i det aktuellla målet – jag menar att licensen är en fiktiv förhandling, skadorna är kopplade till resonemanget,

omfattningen vet du inget om? – ja

– peter sundes advokat

du nämde biobesöken sjunkit 2002-2006 – ja

om man jämför 1991 med 2006 så är det ungefär lika många 1991 som 2006? – ja, det kan man säga

ännu längre tillbaka, på 60-talet är det betydligt fler, det kan inte kopplas till tpb? – nej

vad finns det för koppling till nedgången 2002-2006, på fildelning kontra biobesök? finns det forskning eller underlag som visar det? – ja, jag kan säga att om man går långt tillbaka så får man lägga in att svensk telivision startade 1960, det var 38 miljoner biobesök 1963, det gick ner till 70talet till28 miljoner, det sjönk ytterligare med videon, från 24 till 17-18 miljoner. Man måste begränsa tidsaxeln. på 10 år har man en omspännande del. Videon gav ändå hyr och köp, och sen tog dvdn över, där har man fått ersättning för bortfall från video och tv. 2000 sker en utveckling med bion där dvdn växer kraftigt, men bryter 2003. Den påverkas av omverkande faktorer, det finns erfarenhetsmässig från nedladdning

att du har den uppfattningen må va hänt, men vad grundar du kopplingen som du grundar skadeståndet på? finns det forskning som säger att nedgången beror på fildelningen? – det bygger på erfarenhet, de undersökningar som är gjorda där det sägs att även de som laddar ner köper mindre,

den studien skulle jag vila att du talar om, jag kommer pstå tvärtom, att de som laddar ner köper mer – det finns en undersökning som visar att i varje åldersfält så är nedgången minus 18%.

jag har en helt annan, det kommer i morgon, men jag vill ändå ge dig möjligheten – jag anser att det inte är så, det bygger på den här utredningen, och erfarenhet

vilken utredning? – ska se om det finns med.. jag kan ta fram det sedan.

ditt svar är att du påstår att de som laddar ner film går mindre ofta på bio än de som inte laddar ner? – nej, jag säger att de som laddar ner köper mindre film

de som laddar ner går i större utsträckning på bio, kan du bekräfta det? – det kan jag inte

du har inget svar oc kan itne ta ställning? – ja menar att de som laddar ner går mindr epå bio

motsatsen mot vad jag påstår, vad har du för studie som styrker din uppfattning? – man kan se på sonneutredningen, mycket av biografbesökarna är yngre och de har minskat över tid, från 2006-2007 minskade biobesökandet.

de som olagligt laddar ner, köper fler biobiljetter?

*advokaterna tjafsar om Sundes advokats påståenden

– jag menar att jag är väldigt tveksam till den uppfattningen, all min erfarenhet bygger på att nedladdningen minskar det här fallet

jag konstaterar du är tveksam och nöjer mig med det

– carl lundströms advokat forts.

du har pratat om illeg.fildening och om TPB, det är fysiska personer som är åtalade. Har du försökt individualisera detta bortom TPB`- nej det har jag inte gjort

det är TPB som fenomen du ålagt licensen? – ja

om man tar din film mastermind, så handlar åtalet om att en person påstås ha laddat upp en torrentfil på tpb under en viss tidsperiod? är du medveten om det? – ja

har du förlagt någon del av licensavgiften på den personen? – nej

personen som laddar upp torrentfilen, han använder en fildelningsprogramvara, har du lagt någon del på den som tillhandahåller den programvaran? – nej

det har gjorst en exemplarframställning, du har antagit det är 12 000 nedladdare, den hypotetiska licensieringen har någon del lagts på de 12 000 nedladdarna? – nej, det har jag inte gjort

så hela licensavgiften är lagd på tpb som verksamhet? – ja

– ponten

undersökningen var det möjligen world institutes?

– ordfö undrar vad det är

en årlig undersökning, som visar att den som filderlarna köper mindre

– ordf. den som fildelar köper mindre?

ja,

– om man tittar på mellanskillnaden mellan fildelare och de som inteär det, är mellanskillnaden -18%

Danowsky saknar sakuttal från roger wallace och undrar om vilken utredning Althin syftar på,

althin svarar att han nu hänvisade till sonne-institutet och källor från filminstitutet

Danowsky vill ha källan till wallaces tänkta uttalanden.

– ORdf, betänk vilket material ni ska införa, ang skadeståndsanspråk.

Danowsky vill erinra om att skadestånden startar i den stora bilden och avslutas i den lilla bilden. För att förstå skadeståndsberäkningen måste man ha en förståelse för den större bilden.

Ordföranden utfärdar pause till kl 13.oo