Live: TPB | Dag 6 #2 – Anders Nilsson

– Förhandlingarna återupptas

Anders Nilsson förhörs

*Ordföranden ber om yrke/titel, svaret är utredare

*vittnesed hålls

Nilsson berättar att han är anställd av Antipiratbyrån, innan dess jobbade han på MDTS, med samma uppgifter, främst kring releasegrupper. Innan dess jobbade han som polis i 10 år.

Roswall: har du utrett upphovsrättsbrott?

Nilsson: ja nåt enstaka, ett stort ärende hade jag

Roswall: piratföreteelser på Internet, har du erfarenhet av det innan det här ärendet?

Nilsson. – ja, jag gör inte det här dagligen, men iaf varje vecka, har medverkat till ett flertal domar, åtminstone tvåsiffrigt

Sedan får han svara på vad hans uppgift var, att säkra bevis för amerikanska och svenska filmer. Filmerna fick han utifrån en lista, men de var för många för att hinna hämta alla, så Nilsson gjorde ett uval. De svenska filmerna fick han inga specifika nämda, utan han tog några själv valda.al

Roswall: hur många?

Nilsson: fyra svenska, är osaäker på de amerikanska

Roswall: kan det va fyra?

Nilsson: det kan det va

Nilsson berättar att han använde två olika datorer, en för spel och en för film. Datorn för spel hade uTorrent 1,4 och den för film hade uTorrent 1,5. Sedan använde han programvara som heter Ethereal för att spela in all trafik som passerade datorn.

I sin beskrivning av hur han gick tillväga säger han att han gick in på thepiratebay.org, valde ut de objekt han skulle ladda hem, sedan klickade han på länken för torrentfilen som laddades hem och han sparade dem på sin dator innan han öppnade dem i sin torrentklient. Nedladdningen spelades sedan in.

Roswall: har du sedan startat fildelningen?

Nilsson: den startar i o m att jag öppnar torrentfilen i min programvara

Roswall: har du fått kontakt med andra klienter?

Nilsson: ja

Roswall: de kommunicerar inte via tpb?

Nilsson: det beror på vad du menar för klienter? andra som ingår i svärmen har ja fått kontakt med

Roswall: sker det fristående från tpb?

Nilsson: ja

Nilsson berättar också att han öppnat torrentfilerna för att se vilka trackers som fanns angivna i dem. I alla fall utom ett (F.E.A.R.) så fanns enbart trackern till TPB nämnd. Detta har också verifierats i loggarna, säger han.

Roswall: i ett tillfälle var det annorlunda?

Nilsson: ja med spelet F.E.A.R.. Två trackers tillhörde inte TPB, men jag fick IP även via TPBs tracker.

Roswall: din klient har kopplat upp sig mot alla?

Nilsson: jag vet inte, så långt har jag inte undersökt, men fler än TPB

Roswall: inte bara TPBs tracker?

Nilsson: nej

Roswall ber sedan Nilsson förklara ‘Offline, timed out’ och Nilsson förklarar att det blir så när trackern av okänd anledning försöker, men inte lyckas, få kontakt med trackern. Det kan bero på att den är avstängd, eller att belastningen är för stor. Han får sedan förtydliga att detta inte innebär att nedladdningen upphör, eller att han förlorar kontakt med de i svärmen som han redan kontaktat.

Nilsson svarar också på fråga att titlarna han minns är tre Wallander-filmer, Pusher, spelen F.E.A.R. och World of Warcraft, men resten är lite suddigt. Han uppskattar också antalet spel till kring fyra.

Roswall: Fick du ner f ullständiga körbara kopior?

Nilsson: ja, spelen installerade vi enligt beskrivningen, testkörde, vi körde inte spelet till slut,  men kontrollerade att det funkade som det ska, filmerna snabbspolade jag delvis och tittade igenom.. Det är filmtitlar jag själv känner till, så jag vet det är rätt filmer.

Roswall: vad var det för kvalité på det du fick ner?

Nilsson: det var lite blandat, vissa filmer var iaf dvd, nån var filmad [cam/TS], sämre kvalité

Roswall: sämre bild?

Nilsson: både bild och ljud

Sedan får Nilsson en fråga som rör ämnet om huruvida TPB huvudsakligen har torrents som berör upphovsrättsskyddat material eller inte. Nilsson berättar hur IFPI 2004 fick kontakt av flera medlemmar som upplevde att TPB hade blivit ett hot, efter att de vuxit sig större. De hade tittat på TPB och upplevde att det mesta var piratkopierat.

Nilsson: […] Bla 2006 tittade vi på deras top 100 lista, där var 93 verk av 100 upphovsrättsskyddade, resterande 7 va pornorafiskt, där kunde vi inte spåra upphovsrättshavaren

Roswall: före 2006 och tillslaget?

Nilsson: jag tror det var före tillslaget

Nilsson erkänner att han huvudsakligen var inriktad på film, men att han kände igen releasegruppers namn i torrentnamn även för film. Han erkänner dock att han inte har samma kompetens för musik som film.

– Henrik Pontén forts.

Pontén: Är det svårt ladda ner från TPB?

Nilsson: nej de är väldigt enkelt. Jag körde default-installation på klienten, tryckte nästa-nästa-nästa, sen är det som att surfa på aftonbladet, man klickar på en länk, den öppnas i utorrent – det är väldigt enkelt.

– Monique Wadsted forts.

Wadsted: Laddade du möjligen ner en tv-serie?

Nilsson: Just det, Prison Break

Wadsted: kontrollerade du den?

Nilsson: ja, alla verk som lämnades till polisen är kontrollerade.

Wadsted: Vad fanns det för tracker i torrentfilen?

Nilsson: Det var i alla utom den gällande F.E.A.R., bara TPBs tracker, bara primär tracker angiven.

Wadsted: Vad sa dina loggfiler om vad du fick kontakt med när du laddade ner verken?

Nilsson: Den säger att jah fått kontakt med TPB och fått tillbaka information.

Wadsted: Vad för information?

Nilsson: Min programvara frågar efter IP-adresser till verket, det får jag tillbaka – min dator ansluter till dem och om det lyckas så börjar den ladda ner verket.

– Fredik Neijs advokat Nilsson

Advokaten frågar ut Nilsson om hans tekniska utbildning och vi får veta att Nilsson ursprungligen gick polishögskolan för att senare gå en del kurser om IT-brott, annat har han lärt sig när han jobbat. Han har ingen datateknisk utbildning.

På fråga berättar han att han har erfarenhet av andra bittorrentsiter än TPB, men han kan inte nämna några vid namn på rak arm.

Roswall: Har du kollat funktionaliteten på andra siter, skiljer den sig?

Nilsson; Tekniken är ganska lik.

Roswall: Har du uppfattning om hur många siter?

Nilsson: Det är många.

Roswall: Hundra? Tusen?

Nilsson: Hela världen Sverige?

Roswall: Hela världen.

Nilsson: Förmodligen tusentals

Nilsson berättar att tekniken är densamma som på TPB, men att utvecklingen gått mer och mer åt ‘slutna’ trackers som kräver inbjudan och medlemskap för att få tillgång, medan TPB är en öppen tracker. Han vet också att dessa andra trackers har piratkopierat material, så TPB är inte unik i det.

Målet med utredningen var att hitta material som kunde ligga till grund för en anmälan, säger Nilsson. På fråga från Roswall om Nilsson gjort någon närmre teknisk undersökning av TPBs system eller siter svarar han nej. Sedan återgår Roswall till frågan om huruvida det mestadels rör sig om ‘piratmaterial’ eller inte bland TPBs torrents.

Roswall: Det mesta är piratmaterial sa du?

Nilsson: Ja.

Roswall: Du hade inte tittat på musik, däremot film, du hade tittat på top100listan? Har du tittat på nåt mer?

Nilsson: Utredningen gäller top100-listan men jag har kollat vad som kommit senaste dygnet osv.

Roswall: Hur har du gått tillväga? Har du haft nån metod för att komma fram till att det mesta är pirat?

Nilsson: Nej.

Roswall: Inte tittat på kategorier?

Nilsson: Jo men inte dokumenterat.

Roswall: Inte jobbat med nån systematik?

Nilsson: Problemet är att TPB är så ofantligt stort – titta p å alla torrentfiler är ett gigantiskt arbete.

Roswall: Är det omöjligt ha en uppfattning om fördelningen?

Nilsson: Jag har en uppfattning, men har inte dokumenterat. Har besökt minst en gång per veckan och varje gång konstaterat att det är mängder piratkopierat material.

Roswall: Hur har du gjort?

Nilsson: Jag har granskat titlarna, de är taggade med releasegruppsnamn. Jag vet att grupperna släpper inga legala kopior, de släpper illegala kopior.

Men på direkt fråga om Nilsson själv laddat ner de 100 verken på top100-listan svarar han nej. Han menar dock att han med största sannolikhet kan säga att det är så.

– Gottfrids advokat forts.

Gottfrids advokat undrar om Antipiratbyrån gav sina uppdragsgivare möjlighet att kontakta de personerna som via TPB fildelat, men Nilsson svarar nej.

– Peter Sundes advokat forts.

Sundes advokat frågar Nilsson om han kan styrka att majoriteten av materialet som länkas via TPB är upphovsrättsskyddat, om det är dokumenterat. Det kan inte Nilsson. Sundes advokat undrar om han har något dokument som visar att merparten är upphovsrättsskyddat. Nilsson svarar återigen nej.

– Carl Lundströms advokat

Lundströms advokat gör en serie klargöranden. Vi får återigen veta att det rör sig om två olika datorer med varsitt uTorrent installerat, version 1,4 och 1,5 (dagens version är 1.8.2). Nilsson bekräftar också att han laddat ner dessa klienter helt utan inblandning från The Pirate Bay.

Advokaten: Det är de som gör fildelningen?

Nilsson: Den kan ses som en epostläsare, eller webbläsare – det är en förutsättning för att tolka torrentifler och kommunicera med andra användare.

Advokaten: När du laddat ner torrentfilen och laddar ner filmen, från datorer på andra håll i världen, har du en direkt kontakt med andra – då är inte TPB aktivt?

Nilsson: Inte just vid det tillfället.

*en utskrift visas

Advokaten: Den kommer från TPBs sida?

Nilsson: Ja, har skrivit ut den rakt av.

Advokaten: Filen The Pink Panter, har varit uppladdad första gången 16 feb 2006

Nilsson: Ja

Advokaten: Vet man det är första gången?

Nilsson: Det kan jag inte svara på.

Advokaten: Användaren ‘julan’ [citerar från utskriften], har nån på Antipiratbyrån tagit kontakt med den användaren?

Nilsson: Nej.

Advokaten: Du ser man kan välja ljud, video, program och annat?

Nilsson: Ja man söker på alla kategorier.

Advokaten: Kategorin ‘annat’, har du någon gång gjort en slumpmässig genomgång av vilka filer som finns under annat?

Nilsson: Nej inte under ‘annat’.

Advokaten: Det är där 90% av allt material som inte är upphovsrättsskyddat material ligger, du har alltså gjort en selektiv sökning åt filmindustrin…

Advokaten: Kan du va säker att filen innehöll en hänvisning till ett exemplar av filmen, den 16 februari?

Nilsson: Det vill jag inte svara på, jag vet inte.

Sedan frågar advokaten om hur kontakten med andra användare sker och Nilsson förklarar att trackern ger hans klient IP-adresser att ansluta till. Advokaten förtydligar också att svärmen redan fildelar, innan Nilsson har anslutit till dem.

Advokaten: Du menar att den nytta du har av TPBs tracker är att TPB förser dig med de 49 IP-numren?

Nilsson: Ja jag får det av TPB.

Advokaten: Hur ser man det på det här pappret?

Nilsson: Jag har tittat på analysprogramvaran, i loggfilerna, att den inte är med i förundersökningen kan jag inte hjälpa.

Advokaten: Experterna säger att det inte är säkert, Neij t.ex. säger så?

Nilsson: Jag säger att det är så, jag är under ed och säger att det är så.

De går vidare till nästa sida (s.443), där Nilsson går igenom vad jag förmodar är den nämnda loggen.

Advokaten: Är det en lista över sändare?

Nilsson: Alla jag kommunicerar med.

Advokaten: Andra du har kontakt med?

Nilsson: Det finns en rad som heter ‘flags’ och ett stort ‘D’, den talar om att de här har jag fått från trackern.

Advokaten: Vad betyder det?

Nilsson: Att jag fått den från trackern.

Advokaten: UDX då?

Nilsson: X står för ‘peer exchange’, då går jag ut och frågar om nån i svärmen har fler IP-adresser.

Advokaten: Så det kan komma från fler håll än TPB?

Nilsson: Absolut.

Advokaten: DHE då?

Nilsson: ‘H’ står för ‘distributed hash table’, då söker den oberoende av TPB efter IP-adresser.

Advokaten: Så den nedladdning du gjort, man kan inte va säker hela exemplaret kommer från IP-adresser som kommer från TPBs tracker?

Nilsson: Det har jag inte påstått

Advokaten: Bra, det är bra du upplyser oss om det, då kan hela komma från annat än TPB?

Nilsson: Nej, ‘D’ talar om att den trafiken kommit från TPBs tracker, den tracker jag kommunicerar med, inte hela verket, men delar.

Advokaten: Så i enstaka fall kan det va 0% och i andra 100%?

Nilsson: Ja, absolut.

Advokaten: Man måste alltså se på varje konkret fall för att se hur det är i det konkreta fallet.

– Svartholms advokat

Advokat: Om man nu inte  vet vad du får som är knutet till TPB, har ni [Antipiratbyrån] inte informerat dem som ni kontaktat om att man inte får göra såhär?

Nilsson: Hurdå?

Advokat: Du har ju varit i svärmen, har du inte funderat på att kontakta dem?

Nilsson: Det står ju inte.

Advokaten: I kommentarsfältet då?

Nilsson: Det enda jag ser under pågående nedladdning är IP-adress.

Gottfrid flikar in: men på siten finns funktioner för att lägga kommentarer?

Nilsson: Ja, det var det ingen som gjorde.

– Henrik Pontén tar vid.

Pontén: Under ‘annat,’ vad ligger där?

Nilsson: Jag vet inte, bildmaterial eller vad som helst.

Pontén: Vad är populärast tror du? ‘Top100’ eller annat?

Nilsson: Definitivt ‘top100’.

– Monique Wadsted tar vid.

Wadsted: Du har gått igenom logfiler för alla verk?

Nilsson: Ja.

Wadsted: Vad framgår där?

Nilsson: Att jag kommunicerat med TPBs tracker.

Wadsted: Vad har du fått via den?

Nilsson: Det jag ber om är vilka IP som har verket, trackern svarar ”prova med de här”.

Wadsted: Det framgår av loggfilerna?

Nilsson: Ja.

– Henrik Pontén igen.

Pontén: Google har dykt upp, vad är skillnaden på Google och TPB?

Nilsson: Google indexerar html-kod och skapar länkar till andras material, TPB söker bland torrentar i sin egen databas. Om jag söker matrecept i Google kanske jag hamnar hos Aftonbladet.. Huruvida Google kan cache:a [lagra temporärt på sin server] torrentfiler eller ej, det håller jag för osagt.

– Ordföranden förklarar förhöret slut

– Altin säger att Roger Wallace kommer på torsdag.

– Ordföranden undrar om ROswall haft kontakt med Keyzer, Roswall säger att han försökt, men inte än.

Slut för idag