Live: TPB | Dag 5 #6 – Carl Lundström

– Carl Lundström börjar med att berätta själv.

Carl Lundström träffade Fredrik på Dreamhack, det framgick av det Fredrik Neij berättade tjänsten var laglig och skapad för att underlätta fildelning. Det fanns liknande kommersiella tjänster i världen, men de hade påträngande reklam och modemkapning va populärt på den tiden, med popups och annat. Det fanns mycket snusk och annat, det var ‘gangstersiter’.

Fredriks site var ideell och drevs av Fredrik och nån till. Man trodde man skulle klara hålla siten ren från ‘penninghungriga tillbehör’. De trodde också de skulle kunna göra en populär site. Rix kunde hjälpa dem, genom att Fredrik jobbade hos Carl som tekniker. Fredrik hade presenterats som framstående tekniker av personen som sedan kom att bli hans närmsta chef.

Dealen Fredrik föreslog var att han skulle jobba heltid, för reducerad lön och i gengäld få ställa sina servrar hos rix i Göteborg gratis. Tanken var att när siten blivit stor och de kunde sälja reklam så skulle de stanna hos Rix, utan att förhandla med någon annan konkurrent. Där fick de sedan vara, tills PRQ och The Pirate Bay avlägsnades från jordens yta, genom razzian i Maj 2006.

– Håkan Roswall inleder förhör

Roswall börjar med att klargöra Carl Lundströms position hos Rix under den aktuella perioden. De kommer genom ett registreringspapper i bevismaterialen fram till att Carl skall ha varit VD under den tiden. Carl beskriver också sig själv som en stark företagsledare: ”Jag hade starkt inflytande över mitt företag.”

Han berättar också att han var oerhört intresserad av sin verksamhet och hade kontakt på dagligen och ibland nattligen med de olika enheterna på företaget. Företaget hade ca 50 anställda och de sysslade med co-location, hosting, men huvudsakligen med telecom-verksamet. Denna sista del omsatte mest, både i personal och omsättning. Carl Lundström har varit verksam i branschen sedan 1995.

Roswall: Vad var attraktivt för anställning hos Fredrik?

Lundström: Han är en skicklig tekniker, vi skulle bygga kommunikationsnät, därför var vi på Dreamhack. Vi ville bygga ett helt adsl-nät.

Roswall fortsätter med att be Lundström berätta vilken uppfattning han fick av Fredrik om The Pirate Bays verksamhet.

Lundström: Att det är en tjänst för att fildelning, en torrent-site.

Lundström berättar också att han kände till att det förekom piratkopiering via siten, då i Oktober 2004. Lönen Fredrik fick minns han inte, men han har hört senare att det var 18.000. En nätverkstekniker hade normalt kring 40.000, beroende på erfarenhet. En rimlig lön hade varit ca 35.000.

Roswall fortsätter med frågor kring kostnaden för The Pirate Bay, men Lundström säger att den inte kan ha varit så dyr då, eftersom internationell trafik är det som kostar mest (och siten va svensk). Den senare kostnaden, när siten växt efter flytten till Sthlm, var 10 000 för bandbredd och 7000 för co-location.

Roswall: Nämde fredrik nåt om annonser?

Lundström: Ja, de va hela meningen från min sida, att dom skulle kunna betala för sig i framtiden

Demonstreringen av hur TPB fungerade fick Carl beskriven för sig i sitt hem av Gottfrid.

Roswall: Hur gick det till konkret?

Lundström: Han satte sig vid min dator och klickade.

Att sidan kunde användas för spridning av upphovsrättsskyddat material kände Carl redan till, syftet med siten var inget han pratade om med Fredrik dock. Tanken var bara att den skulle bli ‘världens största site’ och det tilltalades Carl av.

*mail citeras

Roswall: Mail till din affärsjurist, 10 mars 2005, ämnet är ‘bittorrent-tracker’. Det står att tjänsten håller reda på var delar finns, den underlättar piratkopiering vilket är precis vad den är till för. Hur har du kommit fram till att den är till för piratkopiering?

Lundström: Det är en fråga till juristen, jag är noga med att ta så lite risker som möjligt. Jag är äldre, har 50 anställda och har fått negativ publicitet tidigare. Jag ville vara säker på att få ett så säkert svar som möjligt.. Jag kanske överdrev lite.

Roswall: Påståendet är för att underlätta och få ett så klart och säkert svar som möjligt?

Lundström: Ja.

Roswall fortsätter med att citera ur mailkonversationen som Lundström haft med sin jurist, där han ifrågasatt TPBs laglighet. Lundström förklarar att hans jurist gav ett mycket negativt svar på frågan att han starkt avrådde från att Lundström blandade in sig i något sådant, innanför Europas gränser.

På frågan om det fanns något avtal vid den tidpunkten mellan Lundström och Fredrik eller Gottfrid, svarar Lundström att han aldrig haft något avtal med Gottfrid, annat än via PRQ. Däremot hade han avtal sedan tidigare med Fredrik kring Fredriks anställning.

*ytterligare mail citeras och visas upp

Roswall: Du skickade ett mail till Fredrik Neij?

Lundström: Ja, ingen annan skriver mail på det där sättet, jag kan vitsorda att det är mitt.

Sedan framgår av Lundström att tanken var att bilda ett företag, men att så inte blev fallet eftersom Lundström ändrade sig efter de juridiska råden han fått.

Roswall: Om man läser första två raderna ”det är renast fixa fram ett helt nytt bolag som inte har med mig att göra”.

Lundström: Ja då föreslog jag uppenbarligen det i mailet.

Roswall: ”Ett AB har 200 000 i aktiekapital, nu för tiden”, du föreslog att ni skulle bilda ett AB med den här fördelningen?

Lundström: Javisst.

*Ordföranden avbryter; – Sitter det en kamera på den där laptopen?

Lundström får sedan förtydliga ett utal kring ”spons”, att det är sponsring han syftar på, i den form som skedde mellan Rix och TPB, genom att de tillhandahöll bandbredd i sin deal med Fredrik Neij. Efter det att Carl Lundström mottagit ett besked från sin jurist förmedlade han detta till Gottfrid och Fredrik, att bolagsbildning i Europa inte var ett alternativ. Därmed var hans ev. delägande i TPB utagerat.

Roswall: Hade du investerat nåt i den tilltänkta rörelsen?

Lundström: Man flyttade från vanliga datorer till rack, de hade han [Fredrik] inte pengar till, så jag gick in med datorer, jag ville inte dra in Rix, så jag bjöd på två datorer värda 18 000. Jag trodde det var en dator för 40, men det verkar varit två för 18. Det är med HP som med Volvobilar, GL är de dyra, DL är dom billiga.. Han ville ha en GL, men det blev två DL ist, verkar det som.

Sedan verkar råda viss förvirring kring vad Fredrik eg. köpte för pengarna, om det är en, två eller fyra datorer, men man är iaf ense om att slutsumman var 40 000, som Lundström också givit klartecken till. Han betalade fakturan, eftersom alla fakturor i företaget skulle passera honom för att skrivas under. Sedan gick den till bokföringen där den skulle bokföras på ett avräkningskonto. Huruvida detta skedde eller inte, verkar lite osäkert. Betalningen sköttes slutligen av Fredrik.

Roswall: Det står Calle, och ett nr, är det nåt du känner igen?

Lundström: Ja, de va såhär; en faktura kom in, de va olika namn på den, jag vet inte om Fredrik eller jag fick den först, men jag måste skriva på, annars blir den inte betalad.

Roswall: Men du satte 40 000 på en dator i verksamheten?

Lundström: Ja och det tror jag fortfarande på.

Lundström var fortfarande intresserad av projektet, men ville inte blanda in sig som delägare. Kontakter gjordes i Argentina och Ryssland för att utvärdera det juridiska läget där.

*bilaga, email tas fram

I konversationerna har Lundström presenterat sig som en företrädare för The Pirate Bay, men det fanns ingen formell grund för detta. Lundström förklarar sitt engagemang med att TPB kunde bli en lönsam kund för företaget Rix.

Efter kontakt med jurist i Argentina kontaktades Gottfrid och Fredrik och Lundström gav sin egen analys, då hade han återigen talat med sin egen jurist som återigen starkt avrådde från verksamheten. Rapporten skedde via mail.

Roswall: ”Nu har vi det, 1500 USD kostar det i Argentina, ska vi köra?” Nu dyker ”vi” upp igen?

Lundström: Jag minns inte riktigt varför, antingen vill jag fortf. starta bolag, där de va lagligt, el. också är innebörden ”ska vi köra”, dvs ”ska jag beställa åt er”.

*ett till mail citeras

Roswall: Det står ”Yours sincerly, the pirate bay project”, varför nämns det?

Lundström: För att jag representerat dem, eller känner mig delaktig om vi skulle kunna starta ett bolag på lagligt sätt.

Roswall: Så du hade inte släppt tanken helt och hållet, att satsa i det här projektet?

Lundström: Jag tror jag hade släppt det tidigare, men de kan va så att jag fortf. övervägde det.

Lundström svarar på fråga att han var den som kontaktade Gottfrid om bolagsbildning, inte omvänt. Han var aldrig inblandad i bildandet av Random Media däremot. Det konstateras också att flytten gjordes i Januari 2006, även om Carl trott att det skedde tidigare.

*mail tas fram

Roswall: Det är inte du som är ‘host owner’?

Lundström: Det vet jag inte. Jag har inte sett avtalet förrens nu.

Roswall: Är det dig man tänker på?

Lundström: Det hade varit snällt, men jag hade redan tackat nej vid det laget.

Roswall: Så 8,25% som partnern har i aktiekapital, det känns du inte vid?

Lundström: Nej, inte mig veterligen, hade jag erbjudits det så hade jag tackat nej, eftersom jag inte ville riskera straffansvar.

Sedan kommer man in på ett tidigare nämnt mail och frågan ställs om Carl lämnat bankkontonr till Fredrik, på detta svarar Carl ja. Anledningen var att Fredrik frågat efter den, eftersom han ville ge Carl pengar. Varför framgick inte.

Roswall: Du frågade inte?

Lundström: Nej jag hade gått och väntat, det fanns annonser på siten, jag hade ju investerat i datorer för 40 eller 18 000 och jag hade inte fått nåt för det. Så det passade mig ganska bra att jag skulle få lite pengar, så jag hade inga frågor när han sa att jag skulle få pengar… Annars hade jag känt mig lite blåst.

Roswall: Du hade stoppat in två datorer, utan att få nåt?

Lundström: Ja, jag hade ju investerat privat.

Roswall går därefter in på Lundströms relation med Oded och ber honom beskriva vad han känner till om honom.

Lundström: Jag känner till om honom att han är en företagare som har torrentsiter, jag känner till massor, jag känner honom.

Roswall: När fick du kontakt med honom?

Lundström: I en mässa i San Fransisco, han hade organiserat den.

De kommer fram till att det måste skett före tillslaget, men Lundström minns inte säkert själv.

*sid 43, ny mailkonversation.

Roswall: Du är inte mottagare, men det står att TiAMO ska skicka rapporten när den ä fastställd, TPB mars 05 revenue rapport, fick du sådana rapporter?

Lundström: Jag tror inte det. Jag va ju väldigt intresserad.. Mässan handlade om annonsplacering på Internet, det var ett stort samtalsämne.

Roswall: Men mailet det är avsänt 2 April 2006, när i April träffade du Oded?

Lundström: Jag minns inte.

*sid 46

*Ordföranden säger: Åklagaren, vi ska ta en pause,
*Åklagaren svarar: Jag har inte så mycket
*Ordföranden: Okej, då kör vi

Åklagaren går sedan igenom ett mail där det talas om en affärsidé som Lundström haft i sitt företag. Lundström förklarar; ”Idén kom från en annan kund till oss, i Sthlm, vars chef ringde mig och förklarade dreambox, det är en box som är öppen som man kan programmera, med unix eller nåt sånt. Med en vänligt sinnad IP-TV-operatör skulle man kunna byta ut sin vanliga box mot en dreambox och om man så ville strömma även från TPB”

Roswall: Skulle man kunna surfa på Internet?

Lundström: Det tror jag man kan redan med en standard.

Roswall: Så det var utökad funktionalitet?

Lundström: Javisst

Roswall: Så man kan delta i fildelning via sin tv-box?

Lundström: mm

Detta diskuterades mellan Oded och Lundström, som senare skickade informationen vidare till ‘piraterna’ som Lundström kallar dem. Roswall frågar också om hur Rix eg. var inblandade i TPB och han förklarar att:

Lundström: TPB va bra för Rix och PRQ också, för kunniga användare ser våra referenskunder. PRQ är bra, Gottfrid är välkänd och TPB också – av tekniker – det är en godkännandestämpel för Rix som leverantör. Vi hymlade inte, vi kanske t o m överdrev, ‘Rix det är där TPB står’.

Sedan går Roswall igenom ännu några mail. Det rör bland annat en ‘revenue report’ som inte ska ha gått till Carl, även om han säger att möjligheten finns så tror han inte att han fått den, han har inte så mycket med saken att göra.

Roswall: Det är alltså intäkter man fått in, ”Calle: 1403 USD”, det är 8,2% av totalsumman, nära de 8,5% som nämns i avtalet. Har du fått det här?

Lundström: Nej.

Roswall: Varför har oded reserverat pengar för din räkning?

Lundström: Jag vet inte.

Roswall: Men då hade du träffat Oded?

Lundström: Ja

Roswall: Det görs en avsättning för namnet Calle, har du nån förklaring till det?

Lundström: Möjligen att han inte riktigt begrep hur jag ville ha det, förklaringen är inte att jag va delägare och skulle ha utdelning iaf.

Roswall: Diskuterade du och Oded att du skulle ha engagemang i TPB?

Lundström: Svar nej. Jag var i de sammanhang att jag kände mig som en ‘hangaround’. Jag ville vara i närheten av det hela, men inte så nära att det började brännas.

*sid 51

Ett annat mail tas fram, adresserat till Lundström, Fredrik, Gottfrid och Peter. Det är skickat från när Peter Sunde var i Israel med Oded. Roswall undrar varför Carl befinner sig i sändlistan, men det kan han inte svara för. Han menar att eftersom det rör sig om ett 30-tal mail där han inte är med innan det här plötsligt dyker upp, så tror han att det är ett misstag.

Roswall: Kan de va så att Oded tror du är med?

Lundström: Han kanske fortf. ville ha med mig.

Roswall: Ställde han sådana frågor?

Lundström: Nej, vi pratade inte om detta, såvitt jag visste va saken klar.

*mer papper tas fram

Roswall: Det här är statistik från TPB. ‘Antal träffar’. Varför får du det?

Lundström: Det kan vara av samma anledning, att jag är intresserad. Men vi köpte en del banners på TPB, det kan va en förklaring.

Återigen går Roswall tillbaka till dealen mellan Rix och PRQ, och Lundström förklarar att ingen betalning för siten gjordes innan allt flyttat till Stockholm. Innan dess gällde avtalet med Fredrik, lön mot bandbredd.

*Ordförande utlyser en pause, 15min.