Live: TPB | Dag 5 #5 – Peter Sunde, avslut

– Peter Sundes advokat inleder

Ett antal klargörande frågor ställs av Peter Sundes försvarare.

Advokaten: Du har varit på sidan, det ä du inte ensam om?

Sunde: Nej, det har många många miljoner gjort.

Advokaten: Har dom haft synpunkter eller idéer, hur har de isf kontaktat siten?

Sunde: De har gjort som jag, via email.

Advokaten: Har de nåt ansvar för siten?

Sunde: Nej absolut inte.

Advokaten: Du har haft synpunkter, har du därmed ansvar för tpb?

Sunde: Nej.

Advokaten: Du kände Gottfrid och Fredrik, gör det att du har ansvar för TPB?

Sunde: Det tycker jag inte.

Advokaten: Det påtalas att det finns en vinst i TPB, har du tjänat pengar?

Sunde: Nej, det hade varit trevligt att ha, men det har jag inte.

Advokaten: Åklagaren påstår att merparten är upphovsrättsskyddat verk, stämmer det?

Sunde: Jag svarade att det inte är så, jag har ingen klar uppfattning.

Advokaten: Går det skapa sig en bild?

Sunde: Man får göra studier

Advokaten: Har du gjort nån sån?

Sunde: Ja en, inte så jättevetenskaplig, så gott jag kunde.

Sedan förklarar Peter Sunde hur undersökningen gick till. Han bad några som varit med och gjort trackern att ge honom 1000 slumpvalda torrents id. Sedan – med hjälp av frivilliga på ett chatrum – gick man igenom dessa för att identifiera innehållet på dessa torrents. Om de var upphovsrättsskyddat eller fritt material. Detta upprepades två dagar senare. Undersökningen skedde någon gång Oktober-November 2008.

78-80% av materialet i de slumpmässigt utvalda torrentsen var inte upphovsrättsskyddat. Dessa resultat jämfördes med YouTube som låg väsentligt värre till, men även med MySpace som hade mer, men inte fullt så mycket som YouTube.

Advokaten: Har du ansvarat för organisation, administration, finansiering, drift?

Sunde: Nej.

– Fredrik Neijs advokat tar vid

Advokaten: Har TPB uppmuntrat till upphovsrättsintrång?

Sunde: Nej

Advokaten: Har ni haft en samsyn bland personerna bakom siten?

Sunde: Nej det är få saker man är överrens om politiskt.

Advokaten: Har Fredrik haft åsikter om upphovsrätten?

Sunde: Nej de tycker jag inte.

Advokaten: Han har sagt han är renodlad tekniker?

Sunde: Ja han är inte så politiskt intresserad.

 • unauthorized translation

  Peter Sunde’s lawyer begins.

  ”You’ve been to the site, and you’re not the only one. – No, many millions of people have.

  If they have opinions or ideas, how could they contact the site? – They’d do what I’ve did, sent email.

  Are they responsible for the site? – No, absolutely not.

  You’ve had opinions. Are you thereby responsible for TPB? – No.

  You knew Gottrid and Fredrik, does that make you responsible for TPB? – I don’t think so.

  It’s said that there is are certain revenues from TPB. Have you made any money? – No, it would have been nice to have made some, but I haven’t.

  The prosecutor says that the major part is copyrighted materials, is that correct? – I answered that it’s not. I have no clear opinion.

  Is it possible to know? – One has to make studies.

  Have you made any? – Yes, one. Not that scientific, but as well as I could.

  Can you describe it, so the court knows what you’ve done? – I asked some of the people involved in creating the tracker to give me 1000 randomly selected torrent IDs. Then I worked with people in chat rooms, researching what the 1000 torrents were. We used search engines, what kind of material it was. Nobody downloaded it, but we assumed that the description was correct. We performed two such tests with two days between them in October or November 2008. The material was compared with Youtube and Myspace. 78-80% percent wasn’t copyrighted, the major part was free. Youtube had a lot more, Myspace not that much, but more than TPB.

  Have you been responsible for the organization, administration, finance or maintenance? – No.”

  Fredrik’s lawyer.

  ”Has TPB encouraged copyright infringement? – No.

  Have you got a shared vision among the people behind the site? – No, there are few things that we agree on politically.

  Has Fredrik had opinions about copyright? – No, I don’t think so.

  He has said that he is a purebred technician? – Yes, he is not that interested in politics.”