Live: TPB | Dag 5 #3 – Peter Sunde, återupptas

Efter en överläggning i enskildhet kring om det ska tillåtas att material tas in löpande, som de tilltalade inte haft möjlighet att ta till sig i förväg beslutar rätten att handlingarna ska tillhandahållas före förhöret.

Ordföranden frågar om ytterligare handlingar, Danowsky vet inte om materialet är nödvändigt beroende på vad Sunde svarar. Ordförande förklarar att materialet ska tillhandahållas i förväg, oavsett.

En irriterad Danowsky ger med sig. Wadsted har inget material, just nu.

*Advokaten (Lundströms, tror jag) klagar på att målsägarnas företrädare gör rättegången onödigt krånglig.

*Sundes advokat ber om pause för at thinna gå igenom materialet

*Ordföranden inleder paus till 11:15.