Live: TPB | Dag 5 #3 – Peter Sunde, återupptas

Efter en överläggning i enskildhet kring om det ska tillåtas att material tas in löpande, som de tilltalade inte haft möjlighet att ta till sig i förväg beslutar rätten att handlingarna ska tillhandahållas före förhöret.

Ordföranden frågar om ytterligare handlingar, Danowsky vet inte om materialet är nödvändigt beroende på vad Sunde svarar. Ordförande förklarar att materialet ska tillhandahållas i förväg, oavsett.

En irriterad Danowsky ger med sig. Wadsted har inget material, just nu.

*Advokaten (Lundströms, tror jag) klagar på att målsägarnas företrädare gör rättegången onödigt krånglig.

*Sundes advokat ber om pause för at thinna gå igenom materialet

*Ordföranden inleder paus till 11:15.

 • unauthorized translation

  After deliberating whether it should be allowed to introduce material during the course of the trial, which has not been provided to the defense in advance, the court decides that the material must be provided before the questioning.

  The judge asks about additional material. Danowsky doesn’t know whether it is necessary, depending on what Sunde answers. The judge explains that the material still needs to be provided in advance.

  Danowsky is annoyed but gives in. Wadsted has no material at the moment.

  A lawyer (Lundtröm’s, I think) complains that the representatives of the plaintiffs make the trial more complicated than necessary.

  Sunde’s lawyer asks for a break to go look through the material.

  The judge declares a break until 11:15.