Live: TPB | Dag 5 #2 – Peter Sunde forts.

– Peter Danowsky fortsätter utfrågningen

Danowsky börjar sin utfrågning med att fråga kring Peter Sundes utbildning. Sunde förklarar att han är självlärd och att han hoppade av gymnasiet. Det kommer också fram att Sunde lärt sig engelska och programmering genom Internet.

Danowsky: Talar du engelska flytande?

Sunde: Det skulle jag tycka att jag gör.

Danowsky: Du har blivit intervjuad världen över?

Sunde: Ja, det har jag blivit.

*bevisbilaga tas fram, avtal

Det fortsätter med det tidigare så många gånger nämnda avtalet kring ett bolagsskapande. Danowsky förklarar att han inte är fatalist. Sunde får förklara att han inte var inblandad i författandet av avtalet, att han överlät det till Gottfrid och Oded.

Danowsky: Under punkt 1:2, ”the name of the company shall be Random Media”, har det kommit till användning?

Sunde: Ja, det tror jag nog, Oded försökte dra vidare bolaget, jag vet inte riktigt..

Danowsky: sid 77 i slutet, det är ett mail från dig?

Sunde: Det ser så ut, jag kan inte se det utan att se information kring bevismaterialet, jag utgår ifrån det.

Danowsky: Vem är det ställt till? Har inte Random Media funnits?

Sunde: En mailinglista, randommedia.se. Jo domänen har funnits.

Sedan fortsätter Danowsky citera uttal som Sunde hade skickat till mailinglistan. Sunde påpekar att innehållet och beskrivningarna kommer från en tidning som va hetsk mot TPB.

Danowsky: Så du läste artikeln?

Sunde: Ja jag läser ganska mycket press.

Danowsky: Varför skickar du det till listan?

Sunde: Det stod om RM i den.

Danowsky: Vilka är på listan?

Sunde: Vet inte, jag satte inte upp den. Gottfrid, Fredrik och Oded utgår jag ifrån.

*nästa mail tas fram

Mailet från Oded beskriver att han håller på med pappersarbete och efterfrågar info om personerna i Random Media. Tydligen handlar det om att bilda bolag i Schweiz. Sunde säger att han inte vet vad det handlar om, men tror det handlar om Random Media.

Danowsky: Så det finns?

Sunde: Jag tror aldrig det blev startat, det här är det som krävdes för att starta.

Danowsky insinuerar då, utifrån att händelsen är i oktober, att det inte är så länge ifrån tillfället när avtalet kring Random Media skrevs på. Sunde talar om att han inte fått något alls som talar för att företaget faktiskt skulle ha startats efter det. Danowsky envisas.

Danowsky: Men det finns i mailet och en adress i Schweiz?

Sunde: Det var till en person som bildade bolag åt Oded. Det var svårt starta utan id och annat.

Danowsky: Fanns det en hemsida?

Sunde: Nån har köpt domänen så jag antar dom gjort nån liten sida också.

Danowsky: Nån av er?

Sunde: Ja det utgår jag ifrån.

Ännu en artikel refereras till, den här gången från Realtid. Sunde säger att han inte minns den, eftersom det funnits många artiklar om TPB. Danowsky fortsätter, nu med frågor om TPBs relation till Eastpoint.

Danowsky: […] Vad vet du om dem?

Sunde: De sysslade med marknadsföring på Internet.

Danowsky: Vad hade ni i Pirate Bay-gruppen med dem att göra?

Sunde:Vilka menar du då?

Danowsky: Du, Gottfrid och Fredrik.

Sunde:Jag kände några som jobbade där från skoltiden. Jag har skickat faktura åt Oded, vad Gottfrid och Fredrik haft för relation vet jag inte.

Danowsky: Det står i realtids-artikeln, ”siten har hittat sin affärsniché, med en halv miljon besökare lockar dom annonsörer, Eastpoint hänvisar till ett okänt bolag i Schweiz”.

Sunde: Jag får nog läsa artikeln innan jag kan kommentera det.

* Peter Sunde ges tid att i lugn och ro läsa igenom artikeln

*Lundströms advokat (tror jag) protesterar mot nytt material som introduceras igen

*Ordförande frågar om han kan läsa det

*Sundes advokat säger att han får läsa det i lugn och ro

*Lundströms advokat frågar om det ska ske fler gånger

*Ordföranden instämmer

*Bitsk kommentar från Lundströms advokat, ”lär sig Danowsky ingenting, han gjorde samma sak igår?”

*Ordföranden bryter av grälet och säger ”tack, det räcker”.

*Sundes advokat frågar om han kan ta del av det nu, Sunde svarar att det är fyra sidor, det känns lite konstigt ta emot den nu och ifrågasätter varför den ska användas som bevismaterial. Men att han kan försöka.

*Lundströms advokat frågar igen om det ska komma mer material som de åtalade inte har haft möjlighet att ta del av i förväg

Danowsky förklarar att han vill visa vad Sunde sagt och om Sunde förnekar att han uttryckt sig ang. upphovsrättsfrågor, så vill man gå tillbaka till vad han sagt tidigare

Advokaten för Sunde säger att då måste de få ta del av materialet i förväg, annars bli det en fullständigt felaktig amerikansk rättegång, det är ingen lätt situation att som tilltalad få papper till sig, ”Finns det ytterligare material , låt oss ta del av det först.”.

*Lundströms advokat säger att skriftligt material måste upp på bordet innan förhör

Danowsky: Inget är nödvändigt om de säger vad de sagt innan.

*Advokaterna opponerar sig igen,

*Ordförande ifrågasätter artikeln, uttalar sig Sunde i den?

*Danowsky vill veta vad Sunde reagerade på i artikeln

*Sunde säger att han reagerade på informationen om att det kommit en artikel, inte på informationen i den. Hans namn nämns inte ens i artikeln.

*Sundes advokat protesterar, det är omöjligt svara på något man sagt för ett år sen.. vi vill ha material nu, så kan vi svara på det sen

*Ordförande säger åt dem att lämna fram material i förväg

*Danowsky säger att det är utmärkt om det tas in.

*Rätten tar enskild överläggning.