Live: TPB | Dag 5 #1 – Peter Sunde

  • Gottfrid ska få en advokat. Men jag är inte vaken nog för att riktigt hänga med. Bytte han med någon? Eller fick han en till?
  • Den finska domen är översatt, eller åtminstone utskriven och delas ut.

Peter Sunde ska förhöras.

Jag kanske bör understryka att jag omöjligen i realtid hinner anteckna allt som sägs i detalj. Formuleringarna är ibland omskrivna, men med samma innebörd.

Allt formateras och summeras i efterhand, det publiceras helt oredigerat först, för att hinna med anteckna löpande.

– Håkan Roswall inleder

Det börjar med frågor kring Peters förmodade inblandning i The Pirate Bay (TPB) och Roswall undrar om han hade en dator i samma skåp som TPBs datorer. Sunde förklarar att han hade tillgång till en dator där.

Roswall: Hade du köpt en dator som fanns i TPBs skåp

Sunde: Jag köpte en dator som jag gav till Piratbyrån

Sedan får Peter förklara vad Piratbyrån är, liksom gjorts tidigare i rättegången. ”En löst sammansatt organisation som diskuterar Internet”. Roswall hoppas förstås få fram att det är en organisation mot upphovsrätt och följer upp med fler insinuerande frågor.

Roswall: Några speciella frågor?

Sunde: Det har varit många frågor, Internet som helhet tror jag.

Roswall: Diskuteras upphovsrätt och fildelning?

Sunde: Ja, men hemsidan ‘Piratbyrån’ är inte samma som gruppen.

Roswall: Är gruppen emot upphovsrätten som den ser ut idag?

Sunde: Det är olika för individer i gruppen.

Roswall: Vad är din inställning?

Sunde: Jag tycker att den kan va problematisk.

Roswall: Hurdå?

Sunde: Att vi är här idag t.ex. det är ju ett problem, men jag gillar inte många saker som är kring upphovsrätten.

The Pirate Bays presstalesman, är en titel som tillägnats Peter av de andra inofficiellt, Peter får förklara att det inte används som officiell titel, men att ingen ville ta tag i sådant och då gjorde han det. När det först skedde minns han inte. Återigen framgår det att den sortens platta organisering som är så typiskt för Internet och piratrörelsen inte riktigt är begriplig för åklagarsidan.

Roswall: Du tog på dig det själv?

Sunde: Det är så man gör, det kommer en förfrågan om nåt, då tar man ställning.

Roswall: Från vem?

Sunde: Från nån tidning, från nån chatkanal, om nån kan ställa upp på intervju, det är ganska typiskt för hur man jobbar på Internet.

Då ska Peter Sundes ev. inblandning i själva websidan utrönas. Roswall undrar om Peter läst innehållet på TPBs olika sidor.

Roswall: Har du läst på sidan ‘legal’?

Sunde: Ja jag har läst en del där.

Roswall: Så du känner till att det fanns upphovsrättsinnehavare som klagade?

Sunde: Ja, lika mycket som andra som läst korrespondensen

Sedan får Peter berätta om hur han lärde känna Gottfrid och Fredrik. Han minns inte riktigt när eller hur, men att det var via något chatrum på Internet (gissningsvis syftande på nån kanal på IRC). Han förklarar också att det för honom var så att han via The Pirate Bay fick reda på Piratbyrån, tvärtemot de andra.

Roswall: När träffades ni först IRL?

Sunde: Vi använder inte uttrycket ‘IRL’, jag törs inte svara på när. Vi använder uttrycket ‘AFK’. [Away From Keyboard]

Peter Sunde hade ett eget företag (HaiQ) som sysslade med röntgensystem för sjukhus. Roswall är nyfiken på Sundes tekniska kompetens och det framgår genom frågorna att Peter sysslat med både prestandaoptimering och databasadministration, men när det kommer till webdesign tar det stopp.

Roswall: Har du erfarenhet av webdesign?

Sunde: Jag är dålig på det, det är ett återkommande problem i mina projekt.

Oded tas upp, och det framgår att Sunde känner honom, ursprungligen genom Gottfrid då Oded ville ha hjälp md datorer som hade problem. Vilka problem minns inte Sunde.

Carl Lundström tas upp igen och det framgår att Sunde träffat honom ett fåtal gånger innan rättegången, en gång hos Fredrik i Göteborg och senare en gång stött på honom på resa i USA. Roswall återgår till TPB:

Roswall: Vad har du känt till om TPBs verksamhet?

Sunde: Det är en väldigt generell fråga, kan du precisera lite mer?

Roswall: Var datorerna har stått?

Sunde: Det har stått på Internet, att de togs från Stockholm.

Sunde har inte köpt varken hårdvara eller ‘lastbalanserare’ till The Pirate Bay, men däremot konfigurerat dem till vissa kunder, så som Oded och t.ex. åt sin tidigare arbetsgivare Siemens.

Roswall: Så du vet hur man använder dem?

Sunde: Det är inte en generell produkt som ‘kan du köra en bil’, det är ett system för att balansera, det kan göras på olika sätt.

Och Roswall fortsätter med att fråga ut Sunde om han sysslat med en annonsserver, Peter förklarar att det kan han ha gjort, han sysslade med en server åt Oded, men det gjorde ingen skillnad vad den skulle användas till då. Sedan ytterligare frågor om Sundes inblandning i layoutdelarna av TPB, som Sunde säger sig inte sysslat med.

Roswall: Har du blivit tillfrågad om synpunkter?

Sunde: Det kommer jag inte ihåg, det är inget som är bra att fråga mig om.

Återigen återvänder vi till bolagsavtalet för projektet Random Media. Peter Sunde tillstår att han undertecknat det, under ”Founder #3″.

Roswall: Vad betyder det?

Sunde: ”Bildare 3”

Roswall: En av bildarna bakom bolaget Random Media?

Sunde: Ja det var tanken.

Sedan förklarar Sunde på uppmaning att han fick en förfrågan om att bygga webtjänster etc., det lät intressant och Oded ville ha ett bolag att investera pengarna i. Därmed var projektet en liten risk för honom (Sunde) själv.

Roswall: Läste du det?

Sunde: Jag skummade igenom det, det är inte riktigt min grej, jag är ingen jurist, jag litade på Oded.

Ett av det tilltänkta projekten var ‘videobay’, en YouTube-klon. Åklagaren ställer förtydligande frågor, som för att gardera sig om att det trots allt ändå inte handlade om att utveckla själva The Pirate Bay.

Roswall: Det var inte att utveckla TPB?

Sunde: Nej, så uppfattade jag det inte

Roswall: Blev det ett projekt att utveckla TPB sen?

Sunde: Nej, det är inget som jag sysslat med

Roswall undrar vad som var Sundes tilltänkta roll i bolaget, vilken kompetens han hade som var intressant och Sunde berättar om sin språkbegåvning och att han var rätt duktig på att programmera, om än inte i stil med Gottfrid och Fredrik.

Roswall: Vad hade det för betydelse att du va språkbegåvad?

Sunde: Jag brukar ha enkelt att prata för mig.

Roswall: Hade du kontakt med externa kunder?

Sunde: Det var tänkt vi skulle bygga egna websidor, det fanns inga externa kunder.

Sedan fortsätter utfrågningen kring ‘genres’ och ‘kategorier’ på TPB och om Peter varit inblandad i utformningen av dessa. Det har Peter inte varit säger han, däremot hade han synpunkter på att de var dåliga som de sett ut, men att ev. ändringar rann ut i sanden. Han svarar också att han inte jobbat något med sökmotorn.

Roswall: Har Oded efterfrågat dina synpunkter på streamingsiten?

Sunde: Vi har skickat många tusen mail, men det kan jag inte komma ihåg.

Roswall: Har du haft kontakt med annonsörer?

Sunde: Jag hade kontakt med Eastpoint åt Oded, för han hade kommunikationssvårigheter med dem.

Roswall: Hurdå?

Sunde: Han är ganska hetlevrad, det hade inte funkat i Sverige.

Roswall: Vari bestod problemen för Eastpoint?

Sunde: De va väldigt dåliga betala i tid, Oded försökte fakturera under lång tid. Jag hade en gammal klasskompis som jobbade där.

Roswall: Vem var det?

Sunde: En kompis som hette Rickard.

Roswall: Vad blev resultatet?

Sunde: Han pratade med sina chefer, sen löste vi faktureringsbiten. Jag fakturerade från mitt bolag ist,. de ville ha en faktura från Sverige.

Fakturorna som finns i bevismaterialet är utfärdade av Peter, får vi veta och på en fråga om TPBs avtal med Eastpoint förklarar Sunde att avtalet var mellan Eastpoint och Oded. Han känner inte till några avtal om fördelningen av annonsintäkter, som Roswall efterfrågar.

Roswall: Pengarna som löpte in på HaiQ:s konto, vad hände med dem?

Sunde: Det gick in till Oded

Sunde har föreslagit att de skulle sälja statistik från The Pirate Bay, men förklarar sedan att syftet i första hand var att få ut statistiken, eftersom han såg att det kunde vara intressant. Eftersom det inte fanns pengar i TPB föreslog han att de även kunde ta betalt för det, som ett sätt att få in lite mer pengar. Oded var på inget sätt inblandad i TPBs ekonomi.

Roswall: Har du föreslagit ni ska ha en hotline?

Sunde: Ja det har jag säkert.

Roswall: Det ligger väl utanför att va talesman?

Sunde: Nån framförde till mig, jag tyckte det lät som en bra ide, de va många som hade synpunkter.

Roswall fortsätter med mailgenomgång och den här gången handlar det om inkomstrapporter som Oded skickat till Peter. Han förklarar att Oded är lite märklig ibland; ”Jag har fått många mail som inte rörde mig, det är bara så han är – jag tror det är hans sätt att få folk att aktivera sig.”

På frågan om Peter var i Israel, Maj 2006 svarar han att han inte minns säkert, Peter har varit i Israel många gånger och hans tidsuppfattning är inte heller den bästa. De träffade företag där, men Peter uppfattade inte som Roswall föreslår, att det var för att de ville annonsera på TPB.

Roswall: Varför var du med?

Sunde: Jag var där och hälsade på, han ville ha mig med- vi gjorde lite andra avtal och siter, det kändes inte konstigt.

Roswall: Du funderade inte på att ligga på stranden ist?

Sunde: Det gjorde jag också

Sedan tar Roswall fram ett mail från Oded, där Oded säger att han ska skicka pengar till Gottfrid, för att Peter ska köpa en lastbalanserare. Peter säger att det stämmer, att den var till Odeds datorer som fanns hos dem. Roswall tycks se en öppning och frågar om Oded hade en annonsserver hos dem, en annonsserver åt TPB, men det kan inte Peter svara på. Det fanns många servrar redan innan och han vill inte spekulera.

Nästa mail handlar om att arrangera ett möte kring layout och implementation, Peter får frågan vad det rör sig om och han gissar att det rör sig om projektet ‘videobay’, en tänkt YouTube-klon. Givetvis försöker Roswall antyda att Peter skulle haft något med layouten, men Peter förklarar att hans syfte var att han som programmerare behövde känna till layout och hur han skulle implementera grafikmotorn. Återigen inser vi som åhörare att förståelsen för processen att programmera en website brister hos åklagarsidan och de insinuerade anklagelserna smulas snabbt sönder.

*ännu ett mail tas fram

I detta mail till Peter citeras att Oded inte var nöjd med designen. Peter förklarar att han hade kontakt med en svensk kille som gjort designen, som också gjort mycket designjobb på TPB, därför gick brevet till honom.

Roswall: Så du lämnade materialet vidare?

Sunde: Ja precis.

*ännu ett mail

Roswall: Du har skrivit svar till Oded, om att titta på torrentsiter, du svarar att du ”inte tycker det är nåt för er, ni ska göra genres för TPB, det är min första prioritet”, det indikerar att du jobbat med kategorier?

Sunde: Vi var flera som tyckte det inte fanns [kategorier], vi pratade och ville komma fram till ett vettigt förslag, det har inte kommit fram än..

[…]

Roswall: Hade du tagit på dig det av egen kraft?

Sunde: Jag använder det som andra, det var irriterande att inte kunna lägga upp vilken musik det var.

Roswall: Var det ditt initiativ eller var du ombedd?

Sunde: Såhär funkar Internet i stort, vill man ändra nåt, vad som helst, så kommer man med förslag, många hade samma tankar, då tyckte vi att vi skulle komma med förslag.

Roswall: Vad var syftet?

Sunde: Jag ville kunna lägga ut min egen musik och skriva att det var technomusik, det kan man fortfarande inte, det är tråkigt.

Roswall: Så du ville förbättra användarvänligheten?

Sunde: Ja, det ska man nog kunna säga. Jag tyckte inte TPB va särskilt användarvänligt, det är många som håller med mig i det.

*ännu ett mail

Roswall frågar om ännu ett mail, i detta frågar Oded om sökfunktionen, om att kunna sortera filer ‘beroende på deras situation’. Peter förklarar att det handlar om videobayprojektet och att han inte kallar det för en specialiserad sökfunktion, simplare databassökningar och dyl klarar han av.

*ännu ett mail

Därpå fortsätter Roswall med mail, nu ett mail från Oded till mailinglistan ‘Random Media’. Han har pratat om video-streaming med företag hos honom, med vilka han föreslår sammarbete och procentfördelningen 70/30, eller 66/33.

*ännu ett mail

brev från dig, till listan, du va inte nöjd med designen – jag tyckte det såg ganska illa ut, vi hade folk som va ganska duktiga på det

du undrar vem som ska ha 70/30? du vill ni ska ha mer? – ja det stämmer, du kanske ska fråga vilket projekt det gäller?

ja, det kan jag göra, vilket projekt är det? – det gäller videobay, en del av random media

*ännu ett mail

en lista med punkter oded vill ta upp, om searsh driven advertises – som jag förstår det är det reklam baserat på sökning

en person har godkänt er, du ska få kontakt info för att prata med deras ingenjörer, fick du det? – det utgår jag ifrån, det är så länge sen, de ä svårt komma ihåg, det är fyra år sen

pratade du med dem? – det kan jag inte komma ihåg

vet du vad det rör? –  jag utgår ifrån att det är videobay

– han ville att jag skulle hjälpa till och dra lite i gottfrid och fredrik, de hade haft kommunikationssvårigheter alla tre

*ännu ett mail

oded skickar mail till gottfrid, innehållande svar från tidigare mail också, det gäller en annons, en kund som har många annonser, oded vill ha info från kunden, vilka länder den ska synas i, hur ofta, – jag utgår ifrån att det är nåt sånt

vi ser massa vinkelhakar och sen text utan, som gottfrid skrivit, ”bara .se, sätt upp honom på allmän rotation tills jag har annonser klara, han gjorde en deal med peter”, vad betyder det? – jag vet inte, du får prata med gottfrid, jag har inte gjort några avtal, det har oded gjort, jag tycker inte det är intressant alls, jag tycker mer om att programmera saker

*ännu ett mail

här kommer ett förslag om olika kategorier, grupper, det finns en lista a-b-c, fördelar med idén, ni tjänar en del, men kanske inte stora pengar, du sa pengar hade inget med den idén? – nej, men det var nog oded för att pusha för det själv

skaffa annonsernig – ja, i form av att göra så det blir känt

så du har intressen för reklam? – jag tycker TPB gör något viktigt, det gör många miljoner, jag tycker det är viktigt att det har en viss position

var oded duktig it-tekniker? – nej det kan jag inte påstå,

vanlig användare, som jag? – jag kan inte jämföra er kompetens

nej, det kan du ju inte.

*ännu ett mail

till dig och  gottfrid, om sökning ,2005. som uppfinnare till sökmotorn, oded har inte skapat en? – det kan va hans torra humor också

han var inte nöjd emd sökmotorn på ”bayen”? – jag tror det är för att han försöker få mig indragen för att pusha saker, det är ett återkommande problem

så när det är trögt med fredrik och gottfrid, är det dig oded tar kontakt med? – han försökte ett tag, sen insåg han att vi är ganska förvirrade alla tre

har du haft nån roll inom den svenska grenen av tpb? – jag har inte varit involverad i tpb

men när det inte händer nåt, då kontaktar oded dig? – det var så under en kort period, mailen kommer under en kort period, han kände väl en desperation att gottfrid och fredrik inte får saker gjorda

*ännu ett mail

en viss kompetens när det gäller databaser, det har du? – ja det har jag

*ännu ett mail

från dig till oded, gottfrid och fredrik – står du pratat med eastpoint, dom har beslutat höja priset för annonser på the bay? du har haft kontakt med eastpoint? – de ville inte prata med oded, för han är jobbig, då blev det så att jag hamnade som mellanhand, tills sammarbetet avbröts

hur upplevde du att ni kunde ta bättre betalt för annonser? – det var inte jag som kunde få bättre betalt, utan jag informerade om att de kunde få bättre betalt,

du förväntade dig inget betalt, ideellt arbete helt och hållet? – ja?

*ännu ett mail

de gäller mindre förändringar kring grafiskt gränsnitt, han vill veta va du tycker? – ja, han ville väl ha det

med tanke på att du inte kan nåt om sånt, varför frågar han dig? – som sagt, han skickade otroligt mycket mail, det är svårt svara på varför han skickar allt han skickar, jag utgår ifrån at than ville jag skulle visa det för Tobias som hjläpt oss med all grafi

var han anställd? – nej, jag har hyrt honom för egna projekt

inte annställd av tpb? – nej

inte för random media? – nej, kan inte komma ihåg att RM anställt någon, eller att ens någon transaktion gjorts

*ännu ett mail

brev från oded till carl lundström, gottfrid och peter, en kopia till dig? – ja

du och oded har träffat cold air agency, det finns en preliminär överrenskommelse om poker och casinoannonser för en månad, de ska betala 100 000 usd, kommande måndag ska de få ett avtal, stämmer det? – jag tror inte det har med TPB att göra, det är nog nån av alla odeds siter, jag förstår inte varför nån skulle betala så mycket annars

men du var med i israel och på möten? – ja

Pause 15min. Hanna redigerar ovanstående.