Live: TPB | Dag 5 #1 – Peter Sunde

 • Gottfrid ska få en advokat. Men jag är inte vaken nog för att riktigt hänga med. Bytte han med någon? Eller fick han en till?
 • Den finska domen är översatt, eller åtminstone utskriven och delas ut.

Peter Sunde ska förhöras.

Jag kanske bör understryka att jag omöjligen i realtid hinner anteckna allt som sägs i detalj. Formuleringarna är ibland omskrivna, men med samma innebörd.

Allt formateras och summeras i efterhand, det publiceras helt oredigerat först, för att hinna med anteckna löpande.

– Håkan Roswall inleder

Det börjar med frågor kring Peters förmodade inblandning i The Pirate Bay (TPB) och Roswall undrar om han hade en dator i samma skåp som TPBs datorer. Sunde förklarar att han hade tillgång till en dator där.

Roswall: Hade du köpt en dator som fanns i TPBs skåp

Sunde: Jag köpte en dator som jag gav till Piratbyrån

Sedan får Peter förklara vad Piratbyrån är, liksom gjorts tidigare i rättegången. ”En löst sammansatt organisation som diskuterar Internet”. Roswall hoppas förstås få fram att det är en organisation mot upphovsrätt och följer upp med fler insinuerande frågor.

Roswall: Några speciella frågor?

Sunde: Det har varit många frågor, Internet som helhet tror jag.

Roswall: Diskuteras upphovsrätt och fildelning?

Sunde: Ja, men hemsidan ‘Piratbyrån’ är inte samma som gruppen.

Roswall: Är gruppen emot upphovsrätten som den ser ut idag?

Sunde: Det är olika för individer i gruppen.

Roswall: Vad är din inställning?

Sunde: Jag tycker att den kan va problematisk.

Roswall: Hurdå?

Sunde: Att vi är här idag t.ex. det är ju ett problem, men jag gillar inte många saker som är kring upphovsrätten.

The Pirate Bays presstalesman, är en titel som tillägnats Peter av de andra inofficiellt, Peter får förklara att det inte används som officiell titel, men att ingen ville ta tag i sådant och då gjorde han det. När det först skedde minns han inte. Återigen framgår det att den sortens platta organisering som är så typiskt för Internet och piratrörelsen inte riktigt är begriplig för åklagarsidan.

Roswall: Du tog på dig det själv?

Sunde: Det är så man gör, det kommer en förfrågan om nåt, då tar man ställning.

Roswall: Från vem?

Sunde: Från nån tidning, från nån chatkanal, om nån kan ställa upp på intervju, det är ganska typiskt för hur man jobbar på Internet.

Då ska Peter Sundes ev. inblandning i själva websidan utrönas. Roswall undrar om Peter läst innehållet på TPBs olika sidor.

Roswall: Har du läst på sidan ‘legal’?

Sunde: Ja jag har läst en del där.

Roswall: Så du känner till att det fanns upphovsrättsinnehavare som klagade?

Sunde: Ja, lika mycket som andra som läst korrespondensen

Sedan får Peter berätta om hur han lärde känna Gottfrid och Fredrik. Han minns inte riktigt när eller hur, men att det var via något chatrum på Internet (gissningsvis syftande på nån kanal på IRC). Han förklarar också att det för honom var så att han via The Pirate Bay fick reda på Piratbyrån, tvärtemot de andra.

Roswall: När träffades ni först IRL?

Sunde: Vi använder inte uttrycket ‘IRL’, jag törs inte svara på när. Vi använder uttrycket ‘AFK’. [Away From Keyboard]

Peter Sunde hade ett eget företag (HaiQ) som sysslade med röntgensystem för sjukhus. Roswall är nyfiken på Sundes tekniska kompetens och det framgår genom frågorna att Peter sysslat med både prestandaoptimering och databasadministration, men när det kommer till webdesign tar det stopp.

Roswall: Har du erfarenhet av webdesign?

Sunde: Jag är dålig på det, det är ett återkommande problem i mina projekt.

Oded tas upp, och det framgår att Sunde känner honom, ursprungligen genom Gottfrid då Oded ville ha hjälp md datorer som hade problem. Vilka problem minns inte Sunde.

Carl Lundström tas upp igen och det framgår att Sunde träffat honom ett fåtal gånger innan rättegången, en gång hos Fredrik i Göteborg och senare en gång stött på honom på resa i USA. Roswall återgår till TPB:

Roswall: Vad har du känt till om TPBs verksamhet?

Sunde: Det är en väldigt generell fråga, kan du precisera lite mer?

Roswall: Var datorerna har stått?

Sunde: Det har stått på Internet, att de togs från Stockholm.

Sunde har inte köpt varken hårdvara eller ‘lastbalanserare’ till The Pirate Bay, men däremot konfigurerat dem till vissa kunder, så som Oded och t.ex. åt sin tidigare arbetsgivare Siemens.

Roswall: Så du vet hur man använder dem?

Sunde: Det är inte en generell produkt som ‘kan du köra en bil’, det är ett system för att balansera, det kan göras på olika sätt.

Och Roswall fortsätter med att fråga ut Sunde om han sysslat med en annonsserver, Peter förklarar att det kan han ha gjort, han sysslade med en server åt Oded, men det gjorde ingen skillnad vad den skulle användas till då. Sedan ytterligare frågor om Sundes inblandning i layoutdelarna av TPB, som Sunde säger sig inte sysslat med.

Roswall: Har du blivit tillfrågad om synpunkter?

Sunde: Det kommer jag inte ihåg, det är inget som är bra att fråga mig om.

Återigen återvänder vi till bolagsavtalet för projektet Random Media. Peter Sunde tillstår att han undertecknat det, under ”Founder #3″.

Roswall: Vad betyder det?

Sunde: ”Bildare 3”

Roswall: En av bildarna bakom bolaget Random Media?

Sunde: Ja det var tanken.

Sedan förklarar Sunde på uppmaning att han fick en förfrågan om att bygga webtjänster etc., det lät intressant och Oded ville ha ett bolag att investera pengarna i. Därmed var projektet en liten risk för honom (Sunde) själv.

Roswall: Läste du det?

Sunde: Jag skummade igenom det, det är inte riktigt min grej, jag är ingen jurist, jag litade på Oded.

Ett av det tilltänkta projekten var ‘videobay’, en YouTube-klon. Åklagaren ställer förtydligande frågor, som för att gardera sig om att det trots allt ändå inte handlade om att utveckla själva The Pirate Bay.

Roswall: Det var inte att utveckla TPB?

Sunde: Nej, så uppfattade jag det inte

Roswall: Blev det ett projekt att utveckla TPB sen?

Sunde: Nej, det är inget som jag sysslat med

Roswall undrar vad som var Sundes tilltänkta roll i bolaget, vilken kompetens han hade som var intressant och Sunde berättar om sin språkbegåvning och att han var rätt duktig på att programmera, om än inte i stil med Gottfrid och Fredrik.

Roswall: Vad hade det för betydelse att du va språkbegåvad?

Sunde: Jag brukar ha enkelt att prata för mig.

Roswall: Hade du kontakt med externa kunder?

Sunde: Det var tänkt vi skulle bygga egna websidor, det fanns inga externa kunder.

Sedan fortsätter utfrågningen kring ‘genres’ och ‘kategorier’ på TPB och om Peter varit inblandad i utformningen av dessa. Det har Peter inte varit säger han, däremot hade han synpunkter på att de var dåliga som de sett ut, men att ev. ändringar rann ut i sanden. Han svarar också att han inte jobbat något med sökmotorn.

Roswall: Har Oded efterfrågat dina synpunkter på streamingsiten?

Sunde: Vi har skickat många tusen mail, men det kan jag inte komma ihåg.

Roswall: Har du haft kontakt med annonsörer?

Sunde: Jag hade kontakt med Eastpoint åt Oded, för han hade kommunikationssvårigheter med dem.

Roswall: Hurdå?

Sunde: Han är ganska hetlevrad, det hade inte funkat i Sverige.

Roswall: Vari bestod problemen för Eastpoint?

Sunde: De va väldigt dåliga betala i tid, Oded försökte fakturera under lång tid. Jag hade en gammal klasskompis som jobbade där.

Roswall: Vem var det?

Sunde: En kompis som hette Rickard.

Roswall: Vad blev resultatet?

Sunde: Han pratade med sina chefer, sen löste vi faktureringsbiten. Jag fakturerade från mitt bolag ist,. de ville ha en faktura från Sverige.

Fakturorna som finns i bevismaterialet är utfärdade av Peter, får vi veta och på en fråga om TPBs avtal med Eastpoint förklarar Sunde att avtalet var mellan Eastpoint och Oded. Han känner inte till några avtal om fördelningen av annonsintäkter, som Roswall efterfrågar.

Roswall: Pengarna som löpte in på HaiQ:s konto, vad hände med dem?

Sunde: Det gick in till Oded

Sunde har föreslagit att de skulle sälja statistik från The Pirate Bay, men förklarar sedan att syftet i första hand var att få ut statistiken, eftersom han såg att det kunde vara intressant. Eftersom det inte fanns pengar i TPB föreslog han att de även kunde ta betalt för det, som ett sätt att få in lite mer pengar. Oded var på inget sätt inblandad i TPBs ekonomi.

Roswall: Har du föreslagit ni ska ha en hotline?

Sunde: Ja det har jag säkert.

Roswall: Det ligger väl utanför att va talesman?

Sunde: Nån framförde till mig, jag tyckte det lät som en bra ide, de va många som hade synpunkter.

Roswall fortsätter med mailgenomgång och den här gången handlar det om inkomstrapporter som Oded skickat till Peter. Han förklarar att Oded är lite märklig ibland; ”Jag har fått många mail som inte rörde mig, det är bara så han är – jag tror det är hans sätt att få folk att aktivera sig.”

På frågan om Peter var i Israel, Maj 2006 svarar han att han inte minns säkert, Peter har varit i Israel många gånger och hans tidsuppfattning är inte heller den bästa. De träffade företag där, men Peter uppfattade inte som Roswall föreslår, att det var för att de ville annonsera på TPB.

Roswall: Varför var du med?

Sunde: Jag var där och hälsade på, han ville ha mig med- vi gjorde lite andra avtal och siter, det kändes inte konstigt.

Roswall: Du funderade inte på att ligga på stranden ist?

Sunde: Det gjorde jag också

Sedan tar Roswall fram ett mail från Oded, där Oded säger att han ska skicka pengar till Gottfrid, för att Peter ska köpa en lastbalanserare. Peter säger att det stämmer, att den var till Odeds datorer som fanns hos dem. Roswall tycks se en öppning och frågar om Oded hade en annonsserver hos dem, en annonsserver åt TPB, men det kan inte Peter svara på. Det fanns många servrar redan innan och han vill inte spekulera.

Nästa mail handlar om att arrangera ett möte kring layout och implementation, Peter får frågan vad det rör sig om och han gissar att det rör sig om projektet ‘videobay’, en tänkt YouTube-klon. Givetvis försöker Roswall antyda att Peter skulle haft något med layouten, men Peter förklarar att hans syfte var att han som programmerare behövde känna till layout och hur han skulle implementera grafikmotorn. Återigen inser vi som åhörare att förståelsen för processen att programmera en website brister hos åklagarsidan och de insinuerade anklagelserna smulas snabbt sönder.

*ännu ett mail tas fram

I detta mail till Peter citeras att Oded inte var nöjd med designen. Peter förklarar att han hade kontakt med en svensk kille som gjort designen, som också gjort mycket designjobb på TPB, därför gick brevet till honom.

Roswall: Så du lämnade materialet vidare?

Sunde: Ja precis.

*ännu ett mail

Roswall: Du har skrivit svar till Oded, om att titta på torrentsiter, du svarar att du ”inte tycker det är nåt för er, ni ska göra genres för TPB, det är min första prioritet”, det indikerar att du jobbat med kategorier?

Sunde: Vi var flera som tyckte det inte fanns [kategorier], vi pratade och ville komma fram till ett vettigt förslag, det har inte kommit fram än..

[…]

Roswall: Hade du tagit på dig det av egen kraft?

Sunde: Jag använder det som andra, det var irriterande att inte kunna lägga upp vilken musik det var.

Roswall: Var det ditt initiativ eller var du ombedd?

Sunde: Såhär funkar Internet i stort, vill man ändra nåt, vad som helst, så kommer man med förslag, många hade samma tankar, då tyckte vi att vi skulle komma med förslag.

Roswall: Vad var syftet?

Sunde: Jag ville kunna lägga ut min egen musik och skriva att det var technomusik, det kan man fortfarande inte, det är tråkigt.

Roswall: Så du ville förbättra användarvänligheten?

Sunde: Ja, det ska man nog kunna säga. Jag tyckte inte TPB va särskilt användarvänligt, det är många som håller med mig i det.

*ännu ett mail

Roswall frågar om ännu ett mail, i detta frågar Oded om sökfunktionen, om att kunna sortera filer ‘beroende på deras situation’. Peter förklarar att det handlar om videobayprojektet och att han inte kallar det för en specialiserad sökfunktion, simplare databassökningar och dyl klarar han av.

*ännu ett mail

Därpå fortsätter Roswall med mail, nu ett mail från Oded till mailinglistan ‘Random Media’. Han har pratat om video-streaming med företag hos honom, med vilka han föreslår sammarbete och procentfördelningen 70/30, eller 66/33.

*ännu ett mail

brev från dig, till listan, du va inte nöjd med designen – jag tyckte det såg ganska illa ut, vi hade folk som va ganska duktiga på det

du undrar vem som ska ha 70/30? du vill ni ska ha mer? – ja det stämmer, du kanske ska fråga vilket projekt det gäller?

ja, det kan jag göra, vilket projekt är det? – det gäller videobay, en del av random media

*ännu ett mail

en lista med punkter oded vill ta upp, om searsh driven advertises – som jag förstår det är det reklam baserat på sökning

en person har godkänt er, du ska få kontakt info för att prata med deras ingenjörer, fick du det? – det utgår jag ifrån, det är så länge sen, de ä svårt komma ihåg, det är fyra år sen

pratade du med dem? – det kan jag inte komma ihåg

vet du vad det rör? –  jag utgår ifrån att det är videobay

– han ville att jag skulle hjälpa till och dra lite i gottfrid och fredrik, de hade haft kommunikationssvårigheter alla tre

*ännu ett mail

oded skickar mail till gottfrid, innehållande svar från tidigare mail också, det gäller en annons, en kund som har många annonser, oded vill ha info från kunden, vilka länder den ska synas i, hur ofta, – jag utgår ifrån att det är nåt sånt

vi ser massa vinkelhakar och sen text utan, som gottfrid skrivit, ”bara .se, sätt upp honom på allmän rotation tills jag har annonser klara, han gjorde en deal med peter”, vad betyder det? – jag vet inte, du får prata med gottfrid, jag har inte gjort några avtal, det har oded gjort, jag tycker inte det är intressant alls, jag tycker mer om att programmera saker

*ännu ett mail

här kommer ett förslag om olika kategorier, grupper, det finns en lista a-b-c, fördelar med idén, ni tjänar en del, men kanske inte stora pengar, du sa pengar hade inget med den idén? – nej, men det var nog oded för att pusha för det själv

skaffa annonsernig – ja, i form av att göra så det blir känt

så du har intressen för reklam? – jag tycker TPB gör något viktigt, det gör många miljoner, jag tycker det är viktigt att det har en viss position

var oded duktig it-tekniker? – nej det kan jag inte påstå,

vanlig användare, som jag? – jag kan inte jämföra er kompetens

nej, det kan du ju inte.

*ännu ett mail

till dig och  gottfrid, om sökning ,2005. som uppfinnare till sökmotorn, oded har inte skapat en? – det kan va hans torra humor också

han var inte nöjd emd sökmotorn på ”bayen”? – jag tror det är för att han försöker få mig indragen för att pusha saker, det är ett återkommande problem

så när det är trögt med fredrik och gottfrid, är det dig oded tar kontakt med? – han försökte ett tag, sen insåg han att vi är ganska förvirrade alla tre

har du haft nån roll inom den svenska grenen av tpb? – jag har inte varit involverad i tpb

men när det inte händer nåt, då kontaktar oded dig? – det var så under en kort period, mailen kommer under en kort period, han kände väl en desperation att gottfrid och fredrik inte får saker gjorda

*ännu ett mail

en viss kompetens när det gäller databaser, det har du? – ja det har jag

*ännu ett mail

från dig till oded, gottfrid och fredrik – står du pratat med eastpoint, dom har beslutat höja priset för annonser på the bay? du har haft kontakt med eastpoint? – de ville inte prata med oded, för han är jobbig, då blev det så att jag hamnade som mellanhand, tills sammarbetet avbröts

hur upplevde du att ni kunde ta bättre betalt för annonser? – det var inte jag som kunde få bättre betalt, utan jag informerade om att de kunde få bättre betalt,

du förväntade dig inget betalt, ideellt arbete helt och hållet? – ja?

*ännu ett mail

de gäller mindre förändringar kring grafiskt gränsnitt, han vill veta va du tycker? – ja, han ville väl ha det

med tanke på att du inte kan nåt om sånt, varför frågar han dig? – som sagt, han skickade otroligt mycket mail, det är svårt svara på varför han skickar allt han skickar, jag utgår ifrån at than ville jag skulle visa det för Tobias som hjläpt oss med all grafi

var han anställd? – nej, jag har hyrt honom för egna projekt

inte annställd av tpb? – nej

inte för random media? – nej, kan inte komma ihåg att RM anställt någon, eller att ens någon transaktion gjorts

*ännu ett mail

brev från oded till carl lundström, gottfrid och peter, en kopia till dig? – ja

du och oded har träffat cold air agency, det finns en preliminär överrenskommelse om poker och casinoannonser för en månad, de ska betala 100 000 usd, kommande måndag ska de få ett avtal, stämmer det? – jag tror inte det har med TPB att göra, det är nog nån av alla odeds siter, jag förstår inte varför nån skulle betala så mycket annars

men du var med i israel och på möten? – ja

Pause 15min. Hanna redigerar ovanstående.


 • qwerty

  Har inte lyssnat förrän nu. Vad var det med den finska domen och vad har den med svensk lagstiftning att göra? Om man nu ska dra upp domar från andra länder kan man väl lika gärna ta upp den från Islands högsta domstol som ogillade åtalet mot torrent.is?

  http://torrentfreak.com/torrentis-case-dismissed-080328/
  http://torrentfreak.com/icelandic-torrent-site-victory-080510/

 • Pingback: Rick Falkvinge (PP) » Live: Peter Sunde, forts, hörd av Lobbyn()

 • unauthorized translation

  Gottfrid is going to get a lawyer. But I’m not awake enough to really keep up. Did he switch? Or did he get another?

  The Finnish verdict has been translated, or att least printed, and is handed out.

  A fun sitenote: The King Kong Defence is now on Wikipedia.

  Peter Sunde is going to be questioned.

  Perhaps I should emphasize that I can’t possibly write everything down in real time. The phrasing is sometimes changed a bit, but the meanings are preserved. [— BTW, the same goes for this translation, of course, which makes all of this a bit like a game of Chinese whispers. But we all do our best! —]

  Everything will be formatted and summed up afterwords. The first time it is just published as it is, to allow me to take notes continuously.

  – Håkan Roswall begins.

  It starts with questions about Peters alleged involvement in TPB, and Rowsell wondered if he had a computer in the same locker as TPB’s computers. Sunde explained that he had access to a computer there.

  ”Rosall: Had you bought a computer that was present in TPB’s locker.

  Sunde: I bought a computer that I gave to Piratbyrån.”

  The Peter gets to explain what Piratbyrån is, like earlier during the trial. ”An organization, loosely organized, that discusses the internet.” What Roswall is getting at is of course that it is an organization against copyright, and makes several questions filled with innuendo.

  ”Roswall: Any questions in particular?

  Sunde: There has been many questions, Internet as a whole I guess.

  Roswall: Is copyright and filesharing discussed?

  Sunde: Yes, but the ‘Pirabyrån’ homepage is not the same as the group.

  Roswall: Is the group against copyright as we know it today?

  Sunde: It differs between individuals of the group.

  Roswall: What is your opinion?

  Sunde: I think it can be problematic.

  Roswall: How is that?

  Sunde: That we are here to day, for instance, is a problem, but there are many things about copyright that I don’t like.”

  The press spokesman of TPB is a title that has been given to Peter unofficially by the others. Peter gets to explain that it is not an official titel, but that nobody else wanted to handle such things, so he did it. He doesn’t remember when it started. Again, it appears that this kind of flat organization, which is so typical for the internet and the pirate movement, is not at all comprehensible to the prosecution.

  ”Roswall: You volunteered to do it?

  Sunde: That’s the way you do it. There is a request for something, and you make up your mind.

  Roswall: Request from whom?

  Sunde: From some newspaper, from some chat channel, if anybody can do an interview. That’s pretty much how it works on the internet.”

  Then Peter Sundes involvement in the site itself is to be investigated. Roswall asks if Peter has read the content of different pages of TPB.

  ”Roswall: Have you read the ‘legal’ page?

  Sunde: Yes, I’ve read some of it.

  Roswall: So you know that there have been copyright holders complaining?

  Sunde: Yes, I’ve read the correspondence as much as anyone.”

  Then Peter gets to describe how he got to know Gottfrid and Fredrik. He doesn’t remember exactly when or how, but that it was by means of some chat forum on the internet (that is, probably an IRC channel). He explains that for him, he got to know about TPB through Piratbyrån, not the other way around.

  ”Roswall: When did you first meet IRL?

  Sunde: We don’t use the expression ‘IRL’, and I don’t dare say when. We use the expression ‘AFK’ [away from keyboard].”

  Peter Sunde had a company of his own (HaiQ) that worked with X-ray systems for hospitals. Roswall is curious about Sunde’s technical skills, and it emerges that Sunde has worked both with performance optimization and database administration, but when it comes to web design, it stops there.

  ”Roswall: Have you got any experince in web design?

  Sunde: I’m bad at it. It’s a recurring problem in my projects.”

  Oded is brought up, and it emerges that Sunde knows him, initially through Gottfird, as Oded wanted help with computer problems. Sunde doesn’t remember what problems.

  Carl Lundström is brought up again. Sunde has met him a few times before the trial, once at Fredri’s in Göteborg, and later while on a trip to the USA. Roswall goes back to TPB.

  ”Roswall: What do you know about the TPB venture?

  Sunde: That’s very general question. Can you specify a little?

  Roswall: Where have the computers been standing?

  Sunde: They’ve been on the internet, they were taken from Stockholm.”

  Sunde hasn’t bought hardware or ‘load balancers’ to TPB, but he has configured them for certain customers, such as Oded and his previous employer, Siemens.

  ”Roswall: So you know how to use them?

  Sunde: It’s not a generic product that can be ‘run like a car’, it’s a system to balance, and it can be done in different ways.”

  Roswell continues to ask Sunde if he’s been working with an ad server. Peter explains that he could have, he worked with a server for Oded, but it didn’t matter what it was going to be used for. Then there are further questions about Sunde’s involvement in the layout of TPB, which Sunde says that he hasn’t worked with.

  ”Roswall: Have you been asked for your opinions?

  Sunde: I don’t remember. It’s not a good question for me.”

  Again we go back to the contract for the Random Media project. Peter Sunde agrees that he has signed it, as ”founder #3”.

  ”Roswall: What does that mean?

  Sunde: ‘founder 3’.

  Roswall: One of the founders of the company Random Media?

  Sunde: Yes, that was the intent.”

  Then Sunde explains that he got a request to build web services etc. It sounded interesting, and Oded wanted a company to invest the money in. Thereby the project was a small risk for himself (Sunde).

  ”Roswall: Did you read it?

  Sunde: I skimmed through it. It’s not really my thing, I’m now lawyer, but I trusted Oded.”

  One of the planned projects was ‘videobay’, a YouTube clone. The prosecutor asks clarifying questions, as to make sure it was not abut the development of TPB itself.

  ”Roswall: It was not about developing TPB?

  Sunde: No, I didn’t think so.

  Roswall: Did it later turn into a project to develop TPB?

  Sunde: No, I haven’t been working on that.”

  Roswall asks what was planned to be Sunde’s role in the company, what competence he had that was interesting. Sunde says that he has a gift for languages, and was pretty good at programming, even though he was not in the same league as Gottfrid and Fredrik.

  ”Roswall: What was the significance of your gift for languages?

  Sunde: It’s usually easy for me to speak.

  Roswall: Were you in contact with external customers?

  Sunde: We were supposed to build our own websites, there were no external customers.”

  Then the questioning goes on about ‘genres’ and ‘categories’ on TPB, and if Peter has been involved in creating them. Peter says that he hasn’t, but he had thought they were bad, but the changes came to nothing. He also says that he has not been working with the search engine.

  ”Roswall: Had Oded asked for your opinions on the streaming site?

  Sunde: We have sent thousands of emails, but I can’t remember that.

  Roswall: Have you been in contact with advertisers?

  Sunde: I have been in contact with Eastpoint for Oded, because he had a hard time communicating with them.

  Roswall: How come?

  Sunde: He has a pretty hot temper. That wouldn’t have worked in Sweden.

  Roswall: What was the problem for Eastpoint?

  Sunde: They were bad at paying in time. Oded tried to bill them for a long time. I had an old classmate working there.

  Roswall: Who was that?

  Sunde: A friend named Rickard.

  Roswall: What was the result?

  Sunde: He talked to his bosses, then we solved the issue. I billed from my company instead. They wanted one from Sweden.”

  The bills presented as evidence comes from Peter, we are told that the the deal with Eastpoint was between them and Oded. He doesn’t know about any deal about the splitting of advertising revenues, that Roswall asks for.

  ”Roswall: The money going into HaiQ’s account, what happened with them?

  Sunde: They went to Oded.”

  Sunde had suggested that they would sell statistics from TPB, but he explains that the prime purpose was to get the statistics out, because he thought it would be interesting. Since there were no money in TPB he suggested that they could charge payments for it, as a means of earning some money. Oded was in no way involved in the finances of TPB.

  ”Roswall: Have you suggested creating a hotline?

  Sunde: Yes, I may have.

  Roswall: That goes above being a spokesman, doesn’t it?

  Sunde: Somebody suggested it tome, I thought it sounded like a good idea. Many people had suggestions.”

  Roswall continues sifting through emails, and this time it’s about income reports that Oded has sent to Peter. He explains that Oded sometimes is a bit strange. ”I have gotten many emails that were not concerned with me. It’s just they way he is – I think it’s his way to make people activate themselves.”

  On the question if Peter was in Israel, May 2005, he answers that he doesn’t remember for sure. He has been to Israel many times, and his timeline is sometimes not the best. They met companies there, but Peter never thought, like Roswall suggests, that they wanted to advertise on TPB.

  ”Roswall: Why were you there?

  Sunde: I was there visiting. He wanted me there – we made some other deals and sites together, it didn’t feel strange.

  Roswall: You didn’t think about laying on the beach instead?

  Sunde: I did that too.”

  /—/

 • unauthorized translation

  continued:

  ”This is a letter from Oded to Gottfrid, where it says that he will send money to Gottfrid, so that you can by a load balancer, what does that mean? – He wanted me to get it for his computers.

  For a computer to Oded? – Yes, he has many different computers.

  Did Oded have ads on an ad server at your place? – I don’t know. He has many different ad servers.

  Was that the reason he needed load balancing? – Yes, he has many different computers.

  Can any of them have been an ad server for you? – It feels a bit speculative to answer, I don’t know that.

  In a letter from Oded to Gottfrid, you and Fredrik, it says that he is looking forward to arranging a meeting about ‘the layout’ and ‘implementation’. What’s he talking about there? – I think that was regarding building the site videobay, a Youtube copy.

  You said you know nothing about layout? – Yes, it’s common knowledge.

  Why would you be present at the meeting? – I was one of the programmers, and I needed to know about the layout.

  Where pictures were supposed to go? – No, how the graphics engine should be implemented.”

  Another email is presented.

  ”You’ve been in contact with Oded by msn, and Oded was not pleased with the layout being ‘not perfect’. What was it that didn’t satisfy him? – I don’t remember. We’d asked a Swedish guy to do the layout, me an Oded. I don’t remember if it was html or an image of it all.”

  Yet another email.

  ”Oded writes to you that he has a proposal for changes to the site. It says it’s partly TPB, so why does he send that to you? – We were working together with this guy for many projects. He had done many jobs, so he made changes to TPB too.

  So you passed the material on? – Exactly.”

  Yet another email.

  ”You have written a reply to Oded, about looking at torrent sites. You a write that you ‘don’t think this is anything for you, you should make genres for TPB, that’s my first priority’. This indicates that you’ve been working with categories? – We were several people who thought that was lacking, we talked, and we wanted to come up with a good proposal. It hasn’t happened yet.

  That was the most important thing? – Yes, for me at that time.

  You had volunteered to do this by yourself? – I use it like many others, and it was annoying not to be able to add what kind of music it was.

  Was it your initiative, or did someone ask you? – This is how internet at large works: if you want to change something, anything, you make a suggestion. Many people had the same idea, and we thought we should make a suggestion.

  What was the purpose? – I wanted to be able to post my own music and write that it was techno. You still can’t do that and it’s a pity.

  So you wanted to increase usability? – Yes, perhaps you can say that. I didn’t think TPB was very user friendly, and many people agree with me on that.”

  Yet another email.

  ”Oded writes to you, if you’re working with the search engine, it could be useful to sort the files based on their situation. What does this email mean? – I think it concerns the videobay project.

  You said that you didn’t work with search engines? – No, in a little database it works fine, but this is not what I call a specialized search function.”

  Yet another email.

  ”Oded posts to the random media email list that he has spoken with the owner of two sites mentioned here, about streaming, live broadcasted material over the internet? – Yes, that’s a simplified way of putting it.

  He suggests a cooperation with this person, who is going to invest in servers and update the contents, and you’re only supposed to provide ‘skin’ and advertise the site, and split 60/30 or 66/33? – Yes, it seems like it.”

  Yet another email.

  ”Mail from you to the list. You were not happy with the design. – I thought it looked rather bad, and we had people who were pretty good.

  You’re wondering who is going to get 70/30? You want more? – Yes, that’s right. Maybe you can askme what project it concerns.

  Yes, I will. What project is this? – It’s about videobay, a part of Random Media.”

  Yet another email.

  ”A list of points Oded wants to address, about search driven advertises. – I understand that to mean advertisements based on searches.

  A person has approved of you, and you will get contact information to speak too their engineers. Did you get it? – I assume I did, it’s hard to remember because it’s four years ago.

  Did you speak to them? – I can’t remember that.

  Do you know what it concerns? – I assume it’s videobay.

  – He wanted me to help pull a little at Gottfrid and Fredrik, they all had communication difficulties.”

  Yet another email.

  ”Oded sends an email to Gottfrid that contains answers from earlier emails too. It’s about an ad, a customer that has many ads, and Oded wants information from the customer, about what countries to show it in and how often. – I assume it’s something like that.

  We see a lot of acute angles and then text without, that Gottfrid has written. ‘Only .se, put him up on common rotation until I have the ads ready. He made a deal with Peter’. What does that mean? – I don’t know, you’ll have to talk to Gottfrid. I haven’t made any deals, Oded has. I don’t find that at all interesting. I prefer programming.”

  Yet another email.

  ”Here is a suggestion to different categories, gruops, there is a list A-B-C, good things about the idea, you make some money, but maybe not that much. You said money had nothing to do with the idea? – No, I think that was Oded wanting to push for it himself.

  To get advertising? – Yes, to make it known.

  So you’re interested in advertising? – I think TPB is doing something important, and I think it important that it has a certain position.

  Was Oded a good IT technician? – No, I wouldn’t say that.

  A regular user, like me? – I can’t compare your knowledge.

  No, you can’t.”

  Yet another email.

  ”To you and Gottfrid, about searches, 2005. As an inventor of the search engine… Oded has not created it? – That can be part of his dry humor.

  He wasn’t satisfied with the search engine at ‘the bay’? – I think that was because he tries to make me involved in pushing things, a recurring problem.

  So when it went slow with Fredrik and Gottfrid, Oded turns to you? – He tried for a while, then he realized that we’re all pretty confused.

  Have you got any position in the Swedish branch of TPB? – I haven’t been involved in TPB.

  But when something happens, Oded contacts you? – It was like that for a short period, the emails come from a short period. I guess he felt desperate about Gottfrid and Fredrik not getting things done.”

  Yet another email.

  ”You’ve got a certain degree of skill when it comes to databases, right? – Yes, I have.”

  Yet another email.

  ”From you to Oded, Gottfrid and Fredrik. It says that you’ve talked to eastpoint, and they’ve decided to raise the price of ads at the bay? You’ve been in touch with Eastpoint? – They didn’t want to talk to Oded, because he’s difficult, so I became the middle man, until the cooperation was discontinued.

  Why did you reckon that you could raise ad fees? – It wasn’t me wanting to raise the prises, I was told that they could charge more.

  You didn’t expect any payment, all volunteer work? – Yes.”

  Yet another email.

  ”Concerning small changes in the graphic interface. He wanted to know your opinion? – Yes, I guess he did.

  Keeping in mind that you know nothing about that, why is he asking? – As I’ve said previously, he sent an incredible amount of email, and it’s difficult to answer why he sends it all. I assume he wanted me to show it to Tobias, who’s helped us with the graphics.

  Was he an employee? – No, but I’ve hired him for my own projects.

  Not hired by TPB? – No.

  Not by Random Media? – No, I can’t remember RM hiring anybody, or any transaction at all.”

  Yet another email.

  ”Mail from Oded to Carl Lundström Gottfrid, and Peter, a copy to you? – Yes.

  You and Oded have met with Cold air agency, and there is a preliminary agreement about poker and casino ads for a month. They will pay 100 000 USD, and they will make a contract the following Monday, is that correct? – I don’t think that has to do with TPB. It’s probably one of Odeds other sites. I don’t understand why anybody would pay that much otherwise.

  But you were with him in Israel and at meetings? – Yes.

  15 minutes break. Hanna edits.