Live: TPB | Dag 4 #7 – Gottfrid forts.

– Peter Danowsky (är det bara jag som tycker han låter som Gundvald i Beck?)

Danowsky: Räckte inte bidragen till att möta efterfrågan?

Gottfrid: Precis.

Danowsky: Alltså måste ni köpa nya servrar?

Gottfrid: Ja och utöka bandbredd.

Danowsky: Och då behövdes pengar, hur skaffade ni dem?

Gottfrid: Vi började med reklam.

Danowsky: Varför var det nödvändigt fortsätta?

Gottfrid: Det va inte nödvändigt, det var ett kul projekt.

Det svaret nöjer sig inte Peter Danowsky med, han fortsätter pressa Gottfrid.

Danowsky: Vad var drivkraften?

Gottfrid: De är framförallt väldigt tekniskt intressant.

Danowsky: Så att ni fick många användare va inte intressant.

Gottfrid: Sidan går ju ut på att ladda upp torrentfiler, men det handlar inte om specifika filer, majoriteten är inte upphovsrättsskyddat material.

Då undrar Danowsky, som inte låter som om han tror på det för fem öre, hur Gottfrid kommit fram till detta.

Gottfrid: Vi jämförde på 1000 slumpmässigt valda torrents, vi jämförde också med YouTube och andra siter. Vi va de som hade främst annat än upphovsrättsskyddat material.

Danowsky: Vet du när undersökningen gjordes?

Gottfrid: Jag har bara läst igenom materialet snabbt, jag minns inte.

Danowsky: Hur vet man vad som är upphovsrättsligt skyddat?

Gottfrid: Det kommer tas upp senare under förhandlingarna. Det är för komplicerat att svara på, det kommer sen.

Gottfrid ombeds svara på frågan och han svarar igen att det kommer tas upp senare. Danowsky väljer att gå vidare.

Danowsky: Så fort det kom ett mail från upphovsrättsinnehavarna gick det från Neij till dig?

Gottfrid: De flesta klagomål är inte från rättighetsinnehavare, utan alla möjliga människor som klagar av olika skäl. De kontaktar inte användarna som vi sagt så då kommer dom till mig.

Danowsky: Varför var det du som svarade?

Gottfrid: Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från Fredrik. Därför blev det jag som gjorde det.

Danowsky fortsätter och frågar om vad som eg. är Gottfrids inställning till de mail han tar emot. Gottfrid svarar att TPB är en förmedlingstjänst, ska man klaga får man gör det hos användarna. Då frågar Danowsky lite små spydigt; ”När man hånar och förlöjligar, är det i enlighet med din tanke?”

Gottfrid: Det brukar bli så efter ett par hundra mail och de fortf. inte förstår.

Danowsky: Var det inget bekymmer att upphovsrättsinnehavare tyckte att ni medverkade? Det rör sig om en liten del av totala mängden inkomna mail med klagomål säger du, isf var det väl lätt att hantera dem genom att svara artigt?

Gottfrid: Vi bad dem kontakta uppladdaren  men det bet inte.

Danowsky: Tyckte ni inte ni hade ansvar?

Gottfrid: Nej det är en ren förmedlingstjänst.

Danowsky: ni visste att dom invände?

Gottfrid: Ja, vi kände till det

*Ett mail tas fram som exempel.

Danowsky: ”DMCA notice” vad betyder det?

Gottfrid: Det är en amerikansk lag som inte är tillämplig.

Danowsky: Så du visste det var amerikansk rätt?

Gottfrid: Ja, jag vet inte om jag sett just det här tidigare, det är mycket mail som kommer in.

Danowsky: Du ser att det är från Universal Group Records

Gottfrid: Ja, eller det är vad dom kallar sig iaf, det kan inte verifieras eftersom headern inte syns här.

Danowsky: Vad innehåller det?

Gottfrid: Ett standardiserat klagomålsformulär?

Danowsky: Hur vet du att det är ett standardformulär?

Gottfrid: Jag känner igen formatet och det som yttras i det?

Danowsky: För att ni tagit emot så många?

Gottfrid: För att jag kan så mycket om amerikansk rätt.

Och därmed fick Danowsky svar på tal. Det är inga okunniga snorvalpar han har framför sig och ju mer man lyssnar på Gottfrid, desto mer inser man att The Pirate Bay har råd vara kaxiga. De vet var gränsen går. Danowsky som däremot företräder en mediaindustri som är vana att få sin vilja igenom, genom enbart sin enorma styrka, måste vara oerhört frustrerad över den brist på respekt och underdånighet som Gottfrid kontinuerligt uppvisar genom att sakligt och självsäkert förklara varför Danowsky och de målsägande han representerar har fel.

Ett till papper tas fram, men utskriften innehåller förkortade URL:er så när Danowsky försöker få Gottfrid att svara på var URL:erna leder, får han svaret att det helt enkelt inte går att se utifrån utsksriften så som den ser ut. Det verkar inte Danowsky riktigt inse, för han fortsätter:

Danowsky: Det står The Pirate Bay på alla?

Gottfrid: Ja, men man ser inte hela så jag kan inte svara på vad hela leder

En märkbart frustrerad Danowsky är därmed.. kanske inte nöjd, men färdig för stunden.

– Därefter är det Monique Wadsted att ta vid.

Med en stämma som närmast kan bedrivas som uppkäftig börjar hon fråga ut Gottfrid. Om det är rätten eller sig själv hon vill övertyga är svårt att säga. Hon börjar ställa frågor kring Gottfrids tekniska kompetens.

Wadsted: Att bygga trackers hur svårt är det?

Gottfrid: Jag är bra på att skriva snabb optimerad kod, det är en bra egenskap om man ska bygga en tracker.

Wadsted: Hur står sig er tracker?

Gottfrid: Den står och stod sig bra, på senaste året har jag inte hunnit uppdatera den dock eftersom jag jobbat så mycket.

Wadsted fortsätter och det märks nästan direkt att hon fiskar efter något, men Gottfrid låter sig inte förledas så enkelt.

Wadsted: Hur kom det sig att er sida växte så?

Gottfrid: Vi va tidigt ute med bittorrenttekniken.

Wadsted: Vad var fördelen med den?

Gottfrid: Den hade fördelar med att dela med sig av information.

Wadsted: För filmer tex?

Gottfrid: Bittorenttekniken struntar i informationen, men om vi översätter information med filer på ett antal hundra megabyte så kan man utan central punkt koordinera överföringar på ett så effektivt sätt som möjligt mellan användarna.

Wadsted: Så för en stor fil så fungerar torrenttekniken bättre? varför det?

Den verbala dansen fortsätter.

Gottfrid: Den delar upp filen i småbitar och koordinerar mellan olika användare.

Wadsted: Varför blir det bättre?

Gottfrid: I vanliga fall är det bara en källa, med torrent är det flera användare, det sprider ut belastningen, det behövs inte flera stora anslutningar.

Wadsted: Har det betydelse för hastigheten?

Gottfrid: Hastigheten ökar givetvis.

Wadsted får därmed fram poängen hon fiskat efter hela tiden och går vidare till nästa fråga. Dags att visa hur omoraliska TPB-pojkarna varit…!

Wadsted: Du sa att ni tar bort torrents.

Gottfrid: Ja, våra moderatorer tar bort.

Wadsted: Om det t.ex. förekommer barnpornografi?

Gottfrid: I de misstänkta fall som det förekommit har vi anmält det till polisen.

Wadsted: Har ni låtit det ligga kvar sedan?

Gottfrid: Det beror på specifika omständigheter, om det ska göras en undersökning och polisen säger åt oss att bort den så gör vi det.

Gottfrid får också förklara att inaktiva torrents kan försvinna automatiskt om de inte används, genom en automatiserad städning. Monique fortsätter med att ta upp The Pirate Bays ‘Top 100-lista’, med ett papper som visar vad polisen påstår är Top 100-listan.

Wadsted: Vad gör att man hamnar på top 100-listan?

Gottfrid: Den jämför talen i tabellerna. Det här ser inte ut som en top100lista. Det ser ut som en sorterad lista, det är inte vad jag normalt kallar en top100-lista.

*Det blir diskussion kring innehållet, ordföranden blir irriterad över diskussionen och ber Wadsted ställa frågor.

Monique Wadsted går vidare till mailkorrespondens. Hon har bestämt sig för att pröva Gottfrids påstådda juridiska kunskaper. Men Gottfrid går inte i fällan.

Wadsted: Hur uppfattar du när det står ”Copyright Claim” i ämnesraden?

Gottfrid: Jag vet inte vad det rör, det är ytterligare en person som inte förstår att den inte ska kontakta oss.

Wadsted: Inget särskilt kring amerikansk lagstiftning?

Gottfrid: Nä, det är inget standardiserat DMCA iaf.

– Peter Danowsky

Ännu ett mail tas fram som exempel.

Danowsky: ”Från TiAMO till Anakata”,  från februari 2006. Vad har du skrivit?

Gottfrid: Fredrik har citerat på fel sätt, det är texten utan hakar längst ner. Sista två raderna, utan streck.

Danowsky: ”Det är inte så smart sätta in dem på det kontot?” Vilka pengar avser du?

Gottfrid: Det rör sig av en av många överföringar.

Danowsky: Det står 8,5% vad rör det?

Gottfrid: Det är en av många invecklade affärstransaktioner. Jag vet att den enda överföringen Calle har fått är datorerna vi köpte av honom.

Danowsky: Vad har 8,5% med det att göra?

Gottfrid: Jag vet inte, jag tror det rör två olika betalningar.

Därmed går en frustrerad Danowsky bet ännu en gång och lämnar över till Gottfrids egen advokat, som tar vid utfrågningen.

– Gottfrids Advokat

Advokaten: Vad var ditt svar kring 8,5%?

Gottfrid: Jag minns inte vad det rör.

Advokaten går vidare till avtalet som tidigare omnämndes.

Advokaten: Har det lagts ner mängder av pengar för att formulera det här avtalet, jurister är ju inte billigt

Gottfrid: Nae, det är ett standardavtal för bolagsbildning som jag och Oded ändrat lite.

De fortsätter vidare till talet som Fredrik Neij höll och som lagts ut på YouTube.

Advokaten: Står du bakom budskapet i talet Neji höll?

Gottfrid: Jag håller delvis med, jag tänker inte så på daglig basis, just då tyckte jag så. Alla var upprörda över tillslaget.

Advokaten: Om du fått budskapet att det inte va lagligt, hade det påverkat din medverkan?

Gottfrid: Ja, då hade jag inte medverkat.

Advokaten: Ni har lyssnat på nån jur.stud?

Gottfrid: Ja, som gjort egna efterforskningar.

Advokaten: Har du gjort efterforskningar?

Gottfrid: Ja det har varit en pågående process sen siten kom till Sverige.

Advokaten: Vad har övertygat dig?

Gottfrid: Det samlade rättsläget, det finns ett antal prejudicerande mål, bbs-målet och mål kring länkning.

Sedan understryks det vi redan fått klargjort, att The Pirate Bay omöjligen kan ha gjort några större förtjänster, om ens några, på att driva websidan och att därmed blir skadeståndskraven helt orimliga.

Advokaten: Du har fått vissa betalningsströmmar, yrkandet från målsägandet sida är att ni tillgjort er mycket pengar, generellt, kan du ge rätten en ungefärlig uppskattning?

Gottfrid: Om åklagaren tror det är 1,2 miljoner så är det säkert en rimlig summa, sammanräknat.

Advokaten: Du och Oded har gjort olika affärer?

Gottfrid: Ja han kör ett stort antal projekt, ett 20tal siter,vi håller på med ett nytt projekt tillsammans nu också och han har vart hostingkund hos PRQ. Allt är datorrelaterat.

Advokaten: Du kan uppfattas som undanglidande i dina svar, antalet olika affärer, är det orsaken till att du inte kan svara?

Gottfrid: Det har varit många affärer, det är svårt när nån slänger upp en betalning i ansiktet utan att se bokföringen vad just den betalningen gäller

Det fortsätter med nytt ämne;

Advokaten: När blir ett verk tillgängligt

Gottfrid: I många fall, eller de flesta, så blir det tillgängligt innan det hamnar på TPB.

Advokaten: Har du, TPB eller PRQ medverkat i den hanteringen?

Gottfrid: Nej, jag har lagt upp egna torrents de har varit spridningsfritt.

Advokaten: Jag uppfattade inte riktigt ditt svar tidigare, vad händer med inaktiva torrents?

Gottfrid: Efter ett antal veckor tas torrents helt utan aktivitet bort, en ren städfunktion.

Sedan går han in på vad moderatorerna gör och det framgår att dessa utgörs av frivilliga personer som håller ordning på siten. Att det är många som är involverade i TPB och att organisationen är platt. Alla har inte automatiskt koll på vad alla andra gör, tvärtom görs det mesta på egna initiativ.

Och det fortsätter med frågor kring undersökningen som tidigare nämnt, ang. fördelningen av upphovsrättsskyddade verk bland alla torrents på TPB.

Gottfrid: Jag tycker personerna som står bakom undersökningen ska förklara själva, jag vet erfarenhetsmässigt att det är väldigt mycket material, det är inget konkret att hänvisa till. Jag har aldrig mätt själv underk ontrollerade former, men man har ju lite koll på det som delas med.

Advokaten: Om TPB varit 95% skyddade verk, hade det påverkat?

Gottfrid: Nä, det är svårt att säga en gräns för när det blir för mycket lagvidrigt material, liksom.

De går tillbaka till talet som Fredrik höll åt Piratbyrån och tillslaget. Gottfrid konstaterar att många var upprörda innan och glada när de var uppe igen, samt att Fredrik omöjligen kunnat skriva talet han läste upp själv, att det märktes på ordvalen.

Gottfrid: Människor generellt va väldigt upprörda, jag personligen var mest upprörd över att någon burit iväg hela mitt företag. Många var arga för att TPB stängts ner.

Och för en tredje gång understryks ordentligt, hur intäckterna The Pirate Bay fått av reklamen inte har gjort dem till miljonärer.

Advokaten: Hur mycket tror du ni fått in på reklam?

Gottfrid: Vad har gått ut under perioden? Bara hälften av beloppet är utrustningen åklagaren tog, bandbredden är dyr. 1,2 miljoner är omsättningen, inte förtjänst.

Advokaten: Är det korrekt att reklamintäkterna äts upp av omkostnaderna?

Gottfrid: Ja

Gottfrid förhörs också om Neijs tekniska förmågor och instämmer i det som sagts. Därefter får Gottfrid utveckla hur bittorrenttrackers och söksidor vanligen fungerar. Att medlemmarna skapar innehållet och att det finns flera stora siter som The Pirate Bay, även om inte alla driver egna trackers.

Advokaten: Hur många trackers finns det?

Gottfrid: Vem som helst kan starta en egen, så det är väldigt många. Det är installerat som standard i många operativsystem.

– Peter danowsky

Peter Danowsky tar vid igen (eller Peter Sundes advokat? nån mer som kan bekräfta?). Nu inriktar han sig på påståendena kring Google och andra sökmotorer, att dessa skulle vara jämförbara med The Pirate Bay. Det verkar som han uppriktigt inte förstår detta, för han dundrar självsäkert som innan på och Gottfrid förklarar sakligt som tidigare hur det fungerar.

Gottfrid: Det går precis lika bra hitta torrents via Google som via TPB. Man hittar betydligt fler på Google än på TPB.

Danowsky: Finns det andra siter?

Gottfrid: Ja andra bittorrentsindexeringssiter, sökmotorer google, msn, yahoo…

Och sedan återvänder han till det tidigare nämnda avtalet igen, ännu en gång.

Danowsky: Det blev inget av med det här, vet du varför?

Gottfrid: Det rann ut i sanden.

Danowsky: Nån specifik person tröttnade?

Gottfrid: Det blev inget, så många och så oorganiserat, det blev inget.

Danowsky: Så efter avtalet försvann det bort, det va inte nåt unikt?

Gottfrid: Oh ja, det är bara ett i mängden.

Till slut vidrörs också Peter Sundes involvering i projektet The Pirate Bay. Gottfrid förklarar varför han togs in:

Gottfrid: Vi behövde nån som va språkkunnig, verbalt och så, varken jag eller Fredrik gör oss särskilt bra i möblerade rum.

Danowsky: Han var TPBs presstalesman?

Gottfrid: Ja de ä en korrekt beskrivning.

Danowsky: Hade han nån annan roll?

Gottfrid: Man kan sammanfatta det i grova drag som presstalesman.

Danowsky: Han hade inget med driften eller design att göra, finansiering?

Gottfrid: Nej

– Carl Lundströms advokat

Advokaten: Har Carl Lundström drivit TPB med dig?

Gottfrid: Nej

Advokaten: ”Automatisk städprocess”, är den automatisk?

Gottfrid: Ja den är heltautomatisk, vi gör ingenting, den körs i bakgrunden.

Advokaten: Du svarade att du f örsett dem [upphovsrättsinnehavarna] med instruktioner dom inte följt?

Gottfrid: Ja att kontakta personen som fildelat.

Advokaten: Har dom möjlighet att via er hemsida få direktkontakt?

Gottfrid: Ja dom kan skicka privata meddelanden och kommentera vid torrenten.

Advokaten: Har det gjorts?

Gottfrid: Inte såvitt jag vet

Advokaten: Har du fått förklaring varför de går på er?

Gottfrid: Jag har mina personliga teorier, jag har inte fått nån förklaring från dem.

De går också in på de ”signaturer” som finns i samband med torrentsbeskrivningar. Gottfrid förklarar för advokaten:

Gottfrid: Det finns grupper som specialiserar sig på att göra upphovsrättsskyddat material tillgängligt, de märker det med sin signatur, ungefär som grafittimålare.

Advokaten: Så att det rör sig om en fysisk person som köpt en legal kopia och sen lägger ut, det stämmer inte?

Gottfrid: Det förekommer säkert, men i de här specifika fallen ser det inte ut så?

Advokaten: Så det här kan vara tillgängliggöranden som gjorts en miljon gånger tidigare?

Gottfrid: Ja, exakt.

– Håkan Roswall

Roswall: Till varje torrent så finns en funktion som räknar fullgjorda nedladdningar?

Gottfrid: Ja via vår tracker, men den har inte fungrat bra, därför finns den inte kvar idag.

Roswall: Hur ofta uppdateras statistiken?

Gottfrid: Det sker när klienten ansluter till trackern, trackern kör sin uppdatering mot databasen, databasen ger informationen till sidan ½h eller 1h beroende på belastning på servern just då.

Roswall: Lagrar Google torrenter?

Gottfrid: Ja, dom lagrar i sin cache.

– Peter Stanowsky

Stanowsky: Din egen roll i framtagandet av avtalet, var att du och Oded utgått ifrån ett standardavtal och sen gjort färdigt avtalet?

Gottfrid: Ja.

Stanowsky: Så du har skapat texten.

Gottfrid: Ja, de ä bara ett av minst fem olika vad gäller det här specifika tillfället.

Stanowsky: Så du har varit aktiv.

Gottfrid: Ja, jag antar att det här rör hur det specifika domännamnet ska hanteras.

Stanowsky: Är det du som fyllt i ‘founders’?

Gottfrid: Oded, det var den uppfattning han fått, jag tycker inte den är korrekt. Att polisen fick just det här versionen är bara en slump. Det är irriterande att ni tjatar om samma avtal som aldrig blev av.

Stanowsky: Vi vet inte det, vi vet att avtalet är undertecknat.

*Åklagaren vill att Gottfrid gissar kring vad avtalet avser. Han gissar hosting hos PRQ.

– Monique Wadsted

Monique Wadsted som inte riktigt kunnat släppa Google återvänder med nya frågor. Riktigt var hon vill komma framgår dock aldrig.

Wadsted: Vad dyker upp om du söker en film på Google?

Gottfrid: Det dyker upp IMDB oftast, en databas med olika filmer. I första sidan av sökresultat kommer oftast fram torrent och andra fildelningssiter också.

Wadsted: Är det vanligt det dyker upp från er sida?

Gottfrid: Ja, det är ganska vanligt.

Wadsted: Vad kan mer dyka upp?

Gottfrid: Det dyker upp olika sidor om filmen, olika nedladdningsmöjligheter.

Wadsted: Recensioner? Iintervjuer?

Gottfrid: Ja och det kan användaren använda när dom lägger upp torrenten på TPB för beskrivningen.

Wadsted: Kan man avgöra om det är samma fil?

Gottfrid: Man kan gissa om namnen är identiska, men annars kan man inte veta.

*Försvaret är irriterat över att inte få ta del av torrents-materialet i tid. Ordförande vill suckande att materialet som ska läggas till ska läggas till så snart som möjligt.

Slut för idag.

 • Mats

  Måste bara säga att din rapportering är underbar jämfört med de andra bloggarna som också följer rättegången. Text som är sammanfattad där det behövs och formaterad på ett läsligt sätt gör väldigt mycket för att underlätta förståelsen.

 • Mats: tack så mycket.. Formateringen tog sin lilla tid dock, först var det bara en enda lång röra av alltihop. Allt gick så fort under dagen, att jag inte hann med att korrigera, sammanfatta och formatera det mer läsbart under tiden, utan jag fick helt enkelt ge upp för stunden och göra det i efterhand.

  Men som du säger, det blir lättare läsa och det tycker jag själv är viktigt. Längre texter utan fästpunkter blir oläsliga för mig. Jag klarar inte fokusera mig, så jag ger mig fan på att det jag skriver själv ska va lättläsligt.. ;D

 • Tjomme

  Vill bara korrigera här lite, lyssnade på rättegången idag.
  Är till 99% säker på att det är Peter Sundes advokat som ställer uppklarande och försvarande frågor efter där du har skrivit detta:
  ”Peter Danowsky tar vid igen. Nu inriktar han sig på påståendena kring Google och andra sökmotorer, att dessa skulle vara jämförbara med The Pirate Bay. Det verkar som han uppriktigt inte förstår detta, för han dundrar självsäkert som innan på och Gottfrid förklarar sakligt som tidigare hur det fungerar.”
  Eftersom det är Sundes advokat frågar han om Sundes roll, som han vill få framstå som begränsad. Läs igenom frågorna så ser du att det inte är några frågor som får fram något negativt för de tilltalade.

 • Tack

  Överlägset bästa sammanfattningarna/rapporteringarna.

 • unauthorized translation

  – Peter Danowsky (is it just me or does he sound like Gunvald in the Beck movies)

  ”Danowsky: Were the donations not enough to meet the demands?

  Gottfrid: Exactly.

  Danowsky: So you had to buy new servers?

  Gottfrid: Yes, and increase bandwidth.

  Danowsky: And then you needed money. How did you get them?

  Gottfrid: We stared with ads.

  Danowsky: Why was it necessary to continue?

  Gottfrid: It wasn’t necessary. It was a fun project.”

  Peter Danowsky is not satisfied with that answer, and continues to pressure Gottfrid.

  ”Danowsky. What was the driving force?

  Gottfrid: Above all, this is very technically interesting.

  Danowsky: So getting many users was not interesting?

  Gottfrid: The point of the site is to upload torrents, but it’s not about specific files. The majority is not copyrighted material.

  Then Danowsky, who doesn’t seem to believe that the slightest bit, asks how Gottfrid knows this.

  ”Gottfrid: We looked at 1000 randomly chosen torrents, and we also compared with YouTube and other sites. We were the ones who more than others had other things than copyrighted material.

  Danowsky: Do you know when this investigation was done?

  Gottfrid: I only read it through quickly. I don’t remember.

  Danowsky: How do you know if something is copyrighted?

  Gottfrid: We will deal with that later during the negotiations. It’s to complicated to answer, it comes later.”

  Gottfrid is asked to answer the question, and he once again says it will be dealt with later. Danowsky choses to move on.

  ”Danowsky: As soon as an email came from the copyright holders it went Neij to you?

  Gottfrid: Most complaints don’t come from copyright holders, but from all other kinds of people complaining for different reasons. They don’t contact the users as we’ve told them, and then they come to me.

  Danowsky: Why is it that you answered?

  Gottfrid: I express myself readily in writing, but Fredrik doesn’t. Therefore, I did it.”

  Danowsky continues and asks what is Gottfrid’s real opinion on the mail he receives. Gottfrid answers that TPB is a connection service. If you want to complain you should do it with the users. Danowsky asks: ”Mocking and ridiculing, is that in accord with your opinion?”

  ”Gottfrid: It usually turns out like that after a couple of hundred emails, when they still don’t get it.

  Danowsky: Wasn’t it a concern of yours that copyright holders thought you were complicit? This is a small part of the total amount of received emails and complaints, you say, so then it must have been easy to handle them and give a polite answer?

  Gottfrid: We asked them to contact the uploader, but they did not.

  Danowsky: Did you think that you were responsible?

  Gottfrid: No, this is a pure connection service.

  Danowsky: You knew that they disagreed?

  Gottfrid: Yes, we knew that.”

  An email is taken as an example.

  ”Danowsky: ‘DMCA notice’. What does that mean?

  Gottfrid: It’s an American law that doesn’t apply.

  Danowsky: So you knew it was American law?

  Gottfrid: Yes, I don’t know if I’ve seen this particular one before, there are lots of email coming in.

  Danowsky: You see that it comes from Universal Group Records.

  Gottfrid: Yes, or that is what they call themselves, at least. It can’t be verified since the header is not seen here.

  Danowsky: What does it contain?

  Gottfrid: A standardized sheet of complaint?

  Danowsky: How do yo know it’s a standard sheet?

  Gottfrid: I recognize the format and what it says.

  Danowsky: Because you’ve received that many?

  Gottfrid: Because I know that much about American law.

  There’s an answer for you, Danowsky. These guys are no ignorant brats, and the more you listen to Gottfrid, the more you realize that TPB can afford to be cocky. They know where to draw the line. Danowsky, on the other and, represents an industry that is used to getting it their way, only by means of huge force. He must be very frustrated by the lack of respect and subservience that Gottfrid shows, staying composed and assured while explaining why Danowsky and the plaintiffs are wrong.

  A paper is presented, but the printout contains URLs that have been shorted down, so when Danowsky asks Gottfrid to tell him where they lead, he is told that it is impossible to tell from the printout. Danowsky seems not to understand, because he continues:

  ”Danowsky: It says TPB on everyone of them?

  Gottfrid: Yes, but you can’t see the whole of it, so I can’t tell you where it leads.”

  Then the palpably frustrated Danowsky is… perhaps not satisfied, but done for the moment.

  – Then it’s Monique Wadsted’s turn

  /—/

 • Larris

  Tusen takk. Du må absolutt publisere transkripsjonen din rundt omkring på nettet. Den var riktig bra, med detaljerte og nyanserike synspunkt. Glad for at du er kommentator innimellom sjøl, og.

 • unauthorized translation

  /—/

  Then it’s Monique Wadsted’s turn.

  In a voice that is best described as cheeky, she starts questioning Gottfrid. If it’s the court or herself she’s trying to convince is difficult to tell. She starts asking questions about Gottfrid’s technical aptitude.

  ”Wadsted: Building trackers, how difficult is that?

  Gottfrid: I’m pretty good at writing quick optimized code. That’s a useful skill if you’re going to build a tracker.

  Wadstedt: How good is your tracker?

  Gottfrid: It works well, but during the last year I’ve not had the time to update it, because I’ve worked too much.”

  Wadsted continues and you can tell almost instantly that she’s aiming for something, but Gottfrid is not fooled that easily.

  ”Wadsted: Why is it that your site grew that fast?

  Gottfrid: We started early with bittorrent technology.

  Wadsted: What is the advantage of it?

  Gottfrid: it had advantages for information sharing.

  Wadsted: Movies for example?

  Gottfrid: Bittorrent technology doesn’t care about the information, but if we translate information into files of a couple of hundred of megabytes, you can, without a central point, efficiently coordinate transfers between users.

  Wadsted: So bittorrent technology works better for a large file? Why is that?”

  The verbal dance goes on.

  ”Gottfrid: It splits the file into little pieces, and coordinates between different users.

  Wadsted: Why is that better?

  Gottfrid: Usually, there is only one source, but with torrents there are several users. It spreads the load, and several large connections are not needed.

  Wadsted: Is that important for speed?

  Gottfrid: Of course the speed increases.”

  Thereby Wadstedt gets the point she was looking for the whole time, and moves on to the next question. Time to show how immoral the TPB boys have been…!

  ”Wadsted: You say that you remove torrents.

  Gottfrid: Yes, your moderators do remove.

  Wadsted: For example if child pornography is present?

  Gottfrid: In the cases where there was suspicion, we have reported it to the police.

  Wadsted: Did you leave it up after that?

  Gottfrid: It depends on the circumstances. If an investigation is to be made, and the police asks us to remove it, we do.”

  Gottfrid also gets to explain that inactive torrents can disappear automatically if they aren’t used, by an automatic cleanup. Monique continues with bringing up the TPB Top 100 list, with a paper showing what the police claims is the Top 100 list.

  ”Wadsted: How do you get on the Top 100 list?

  Gottfrid: It compares the numbers of the tables. This doesn’t look like a Top 100 list. It looks like a sorted list, not what I normally call a top 100 list.”

  There is some discussion about the content, the judge gets annoyed by the discussion, and asks Wadsted to ask questions.

  Monique Wadsted moves on to email correspondence. She has made up his mind to try out Gottfrid’s alleged legal knowledge. But Gottfrid does not fall for it.

  ”Wadsted: What does it mean when it says ‘Copyright Claim’ in the subject line?

  Gottfrid: I don’t know what it’s about. It’s another person who doesn’t understand not to contact us.

  Wadsted: Nothing special about American law?

  Gottfrid: No, at least it’s not a standardized DMCA.”

  – Peter Danowsky

  Another mail is put forward as an example.

  ”Danowsky: ‘From TiAMO to Anakata’, from February 2006. What have you written?

  Gottfrid: Fredrik has quoted the wrong way, it’s the text without brackets at the bottom. The last bottom lines.

  Danowsky: ‘It’s not that smart putting them into that account’. What money is it that you’re talking about?

  Gottfrid: It concerns one of many transactions.

  Danowsky: It says 8.5%. What’s that about?

  Gottfrid: It’s one of many complicated business transactions. I know that the only transaction Calle has gotten is the computers we bought from him.

  Danowsky: What has 8.5% to do with it?

  Gottfrid: I don’t know. I think it’s about two different payments.”

  Thereby Danowsky is frustrated once again, and hands over to Gottfrid’s own lawyer, who resumes questioning.

  – Gottfrid’s lawyer.

  ”Lawyer: What was your answer concerning the 8.5%?

  Gottfrid: I don’t remember what they concern.”

  The lawyer goes on to the contract mentioned earlier.

  ”Lawyer: Have lots of money been spent on phrasing this deal, since lawyers aren’t cheap?

  Gottfrid: No, it’s a standard contract for creating companies, that Oded and I have changed a little.”

  The move on to the speech that Fredrik Neij held and that has been posted to YouTube.

  ”Lawyer: Do you stand behind the message of the speech Neij made?

  Gottfrid: I partially agree, but I don’t think like that on a daily basis, but I thought so then. Everybody was upset by the raid.

  Lawyer: If you’d gotten the message that it wasn’t legal, would that have affected your participation?

  Gottfrid: Yes, then I wouldn’t have participated.

  Lawyer: You have listened to some law student?

  Gottfrid: Yes, who’s made his own investigations.

  Lawyer: Have you made investigations?

  Gottfrid: Yes, it has been an ongoing process since the site came to Sweden.

  Laywer: What did convinced you?

  Gottfrid: The state of the law in general, that there are a number of precedents, the BBS case and cases about links.”

  Then it is emphasized, as has already been made clear, that TPB can’t possible have made any large revenues, if any at all, by running the webside. Therefore, the damage claims are unreasonable.

  ”Lawyer: You have gotten certain payments. The plaintiffs claim that you’ve made a lot of money. Can you give the court an estimate?

  Gottfrid: If the prosecutor thinks that it’s 1.2 millions, that is probably a reasonable amount, all taken together.

  Lawyer: You and Oded have made different kinds of business?

  Gottfrid: Yes, he runs a large number of project, about 20 sites. We’re working on a new project together now, and he has been a hosting customer of PRQ. All of it deals with computers.

  Lawyer: You can appear evasive in your answers, the number of businesses, is the reason that you can’t answer?

  Gottfrid: There has been much business, and when somebody throws a payment in your face, it’s difficult to tell what it is about without being able to look at the accounting.”

  They continue with a new subject.

  ”Lawyer: When does a work become available?

  Gottfrid: In many cases, or most of them, it becomes available before it appears on TPB.

  Lawyer: Have you, TPB, or PRQ taken part in that?

  Gottfrid: No, I’ve posted my own torrents when they’ve been free to spread.

  Lawyer: I didn’t really get your answer earlier. What happens to inactive torrents?

  Gottfrid: After a number of weeks torrents with no activity is removed, a pure cleaning function.”

  Then he goes into what the moderators do, and it emerges that they are volunteers who keep the site in order. That many people are involved in TPB, and that the organization is flat. Everybody doesn’t automatically knwo what others are doing, on the contrary, most of the work is initiated by people themselves.

  And it goes on with questions about the investigation mentioned earlier, about the fraction of copyrighted works among the torrents on TPB.

  Gottfrid: I think the people behind this investigation should explain it themselves. I know from experience that there is a lot of material, but that is nothing concrete to refer to. I’ve never measured this myself, but I have some understanding of what is shared.

  Lawyer: If TPB had been 95% protected content, would that have had an impact?

  Gottfrid: No, it’s hard to draw the line for when it’s to much illegal material.”

  They go back to the speech that Fredrik held for Piratbyrån, and the raid. Gottfrid notes that many people were upset before and happy when they were up again, and that Fredrik couldn’t possibly have written the speech himself. You can tell from the choice of words.

  ”Gottfrid: Generally, people were very upset. Personally, I was mostly upset because they’d carried away my whole company. Many people were angry because TPB was shut down.”

  For a third time it is emphasized that the revenues of TPB has not made them millionaires.

  ”Lawyer: How much have you made from advertising?

  Gottfrid: How much has been going out during this period? Half of the amount is the equipment taken by the prosecutor, bandwith is expensive. 1.2 millions is the turnover, not profit.

  Lawyer: Is it correct the advertising income is eaten up by the costs?

  Gottfrid: Yes.”

  Gottfrid is also questioned about Neij’s technical skills, and agrees to what has been said. Then Gottfrid gets to expound on how bittorrent trackers and search pages usually work. That the members create the content and that there are several large sites like TPB, though not every one of them run their own trackers.

  ”Laywer: How many trackers are there?

  Gottfrid: Anybody can start one of their own, so there are a lot of them. It’s installed as a standard feature of many operating systems.”

  – Peter Danowsky

  Peter Danowsky questions again (or is it Peter Sunde’s lawyer? Anybody that can confirm?). Now he’s focused on the claims about Google and other search engines, that they would be comparable to TPB. It seems like he honestly doesn’t understand this, because he confidently goes on like before, and Gottfrid calmly explains how it works, like before.

  ”Gottfrid: It works perfectly well to find torrents with Google, just as with TPB. You find a lot more on Google than on TPB.

  Danowsky: Are there other sites?

  Gottfrid: Yes, other bittorrent indexing sites, search engines like Google, MSN, Yahoo…”

  And then he goes back to the contract again, yet another time.

  ”Danowsky: This turned into nothing, do you know why?

  Gottfrid: It ran into the sand.

  Danowsky: Any specific person who tired?

  Gottfrid: It didn’t work, so many people and so unorganized.

  Danowsky: So after the contract it disappeared, it wasn’t anything unique?

  Gottfrid: Oh yes, it was just one of many.”

  Finally Peter Sunde’s involvement in the project TPB is touched upon. Gottfrid explains why he was let in.

  Gottfrid: We needed someone who knew languages, verbally and so on. Neither Fredrik nor I do very well in furnished rooms.

  Danowsky: He was the TPB press spokesman?

  Gottfrid: Yes, that is an adequate description.

  Danowsky: Had he got any other role?

  Gottfrid: You can roughly summarize it as a press spokesman.

  Danowsky: Had he anything to do with maintenance, or design, or financing?

  Gottfrid: No.”

  – Carl Lundström’s lawyer.

  ”Lawyer: Has Carl Lundström run TPB with you?

  Gottfrid: No.

  Lawyer: ‘Automatic cleaning process’, is it automatic?

  Gottfrid: Yes, it is fully automated. We do nothing, it runs in the background.

  Lawyer: You said that you’d given them [copyright holders] instructions that they didn’t follow?

  Gottfrid: Yes, to contact the person sharing the files.

  Lawyer: Do they have a possibility to make contact by means of your website?

  Gottfrid: Yes, they can send private messages and comment at the torrent.

  Lawyer: Has this been done?

  Gottfrid: Not as far as I know.

  Lawyer: Have you gotten an explanation why they turn to you?

  Gottfrid: I have my private theories. I haven’t gotten any explanation from them?

  They also go into the ”signatures” that appear in connection with torrents. Gottfrid explains to the lawyer:

  ”Gottfrid: There are groups specializing in making copyrighted material available. They tag it with their signature, a bit like graffiti painters.

  Lawyer: So it’s not a physical person who’s bought a legal copy and then upload it, that’s not correct?

  Gottfrid: I’m sure it happens, but in this specific case it doesn’t look like it.

  Lawyer: So this could have been made available a million times before?

  Gottfrid: Yes, precisely.

  – Håkan Roswall

  ”Roswall: For every torrent there is a function that counts finished downloads?

  Gottfrid: Yes, via our tracker, but it hasn’t worked so well. Therefore it’s not used today.

  Roswall: How often do the statistics update?

  Gottfrid: It happens when the client connects to the tracker, and the tracker runs its update against the database. The database gives information to the site every half an hour or every hour depending on the load on the server at that moment.

  Roswall: Does google store torrents?

  Gottfrid: Yes, they store in their cache.”

  – Peter Stanowsky

  ”Stanowsky: Your role in drawing up the contract was that you and Oded had used a standard contract and then finished it?

  Gottfrid: Yes.

  Stanowsky: So you created the text?

  Gottfrid: Yes, this is only one of at least five different concerning this specific moment.

  Stanowsky: So, you’ve been active.

  Gottfrid: Yes, I guess this one is about how to handle this specific domain.

  Stanowsky: Is it you who’ve filled in ‘founders’?

  Gottfrid: Oded, that was the impression he had got, but I don’t think that it’s correct. That the police got this version is just pure chance. It’s annoying that you keep talking about the same contract that never became anything.

  Stanowky: We don’t know that. We know that the contract is signed.

  The prosecutor wants Gottfrid to guess what the deal is about. He guesses hosting at PRQ.

  – Monique Wadsted

  Monique Wadsted hasn’t been able to let Google go, so she returns with new questions. What she’s aiming at is never disclosed.

  ”Wadsted: What appears if you search Google for a movie?

  Gottfrid: Usually IMDB appears, a database of different movies. On the first result page there is usually a torrent and other filesharing sites too.

  Wadsted: Is it common that one from your site shows up?

  Gottfrid: Yes, it’s pretty common.

  Wadsted: What more can show up?

  Gottfrid: Different sites about the movie, different possibilities of downloading it.

  Wadsted: Reviews? Interviews?

  Gottfrid: Yes, and that can be used by the user when uploading a torrent to TPB, for the description.

  Wadsted: Can you tell if it’s the same file

  Gottfrid: One can guess if the names are identical, but otherwise you can’t know.

  The defense is annoyed over not getting access to the torrent material in time. The judge sighs, and wants the material to be added as soon as possible.

  That’s it for today.