Live: TPB | Dag 4 #7 – Gottfrid forts.

– Peter Danowsky (är det bara jag som tycker han låter som Gundvald i Beck?)

Danowsky: Räckte inte bidragen till att möta efterfrågan?

Gottfrid: Precis.

Danowsky: Alltså måste ni köpa nya servrar?

Gottfrid: Ja och utöka bandbredd.

Danowsky: Och då behövdes pengar, hur skaffade ni dem?

Gottfrid: Vi började med reklam.

Danowsky: Varför var det nödvändigt fortsätta?

Gottfrid: Det va inte nödvändigt, det var ett kul projekt.

Det svaret nöjer sig inte Peter Danowsky med, han fortsätter pressa Gottfrid.

Danowsky: Vad var drivkraften?

Gottfrid: De är framförallt väldigt tekniskt intressant.

Danowsky: Så att ni fick många användare va inte intressant.

Gottfrid: Sidan går ju ut på att ladda upp torrentfiler, men det handlar inte om specifika filer, majoriteten är inte upphovsrättsskyddat material.

Då undrar Danowsky, som inte låter som om han tror på det för fem öre, hur Gottfrid kommit fram till detta.

Gottfrid: Vi jämförde på 1000 slumpmässigt valda torrents, vi jämförde också med YouTube och andra siter. Vi va de som hade främst annat än upphovsrättsskyddat material.

Danowsky: Vet du när undersökningen gjordes?

Gottfrid: Jag har bara läst igenom materialet snabbt, jag minns inte.

Danowsky: Hur vet man vad som är upphovsrättsligt skyddat?

Gottfrid: Det kommer tas upp senare under förhandlingarna. Det är för komplicerat att svara på, det kommer sen.

Gottfrid ombeds svara på frågan och han svarar igen att det kommer tas upp senare. Danowsky väljer att gå vidare.

Danowsky: Så fort det kom ett mail från upphovsrättsinnehavarna gick det från Neij till dig?

Gottfrid: De flesta klagomål är inte från rättighetsinnehavare, utan alla möjliga människor som klagar av olika skäl. De kontaktar inte användarna som vi sagt så då kommer dom till mig.

Danowsky: Varför var det du som svarade?

Gottfrid: Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från Fredrik. Därför blev det jag som gjorde det.

Danowsky fortsätter och frågar om vad som eg. är Gottfrids inställning till de mail han tar emot. Gottfrid svarar att TPB är en förmedlingstjänst, ska man klaga får man gör det hos användarna. Då frågar Danowsky lite små spydigt; ”När man hånar och förlöjligar, är det i enlighet med din tanke?”

Gottfrid: Det brukar bli så efter ett par hundra mail och de fortf. inte förstår.

Danowsky: Var det inget bekymmer att upphovsrättsinnehavare tyckte att ni medverkade? Det rör sig om en liten del av totala mängden inkomna mail med klagomål säger du, isf var det väl lätt att hantera dem genom att svara artigt?

Gottfrid: Vi bad dem kontakta uppladdaren  men det bet inte.

Danowsky: Tyckte ni inte ni hade ansvar?

Gottfrid: Nej det är en ren förmedlingstjänst.

Danowsky: ni visste att dom invände?

Gottfrid: Ja, vi kände till det

*Ett mail tas fram som exempel.

Danowsky: ”DMCA notice” vad betyder det?

Gottfrid: Det är en amerikansk lag som inte är tillämplig.

Danowsky: Så du visste det var amerikansk rätt?

Gottfrid: Ja, jag vet inte om jag sett just det här tidigare, det är mycket mail som kommer in.

Danowsky: Du ser att det är från Universal Group Records

Gottfrid: Ja, eller det är vad dom kallar sig iaf, det kan inte verifieras eftersom headern inte syns här.

Danowsky: Vad innehåller det?

Gottfrid: Ett standardiserat klagomålsformulär?

Danowsky: Hur vet du att det är ett standardformulär?

Gottfrid: Jag känner igen formatet och det som yttras i det?

Danowsky: För att ni tagit emot så många?

Gottfrid: För att jag kan så mycket om amerikansk rätt.

Och därmed fick Danowsky svar på tal. Det är inga okunniga snorvalpar han har framför sig och ju mer man lyssnar på Gottfrid, desto mer inser man att The Pirate Bay har råd vara kaxiga. De vet var gränsen går. Danowsky som däremot företräder en mediaindustri som är vana att få sin vilja igenom, genom enbart sin enorma styrka, måste vara oerhört frustrerad över den brist på respekt och underdånighet som Gottfrid kontinuerligt uppvisar genom att sakligt och självsäkert förklara varför Danowsky och de målsägande han representerar har fel.

Ett till papper tas fram, men utskriften innehåller förkortade URL:er så när Danowsky försöker få Gottfrid att svara på var URL:erna leder, får han svaret att det helt enkelt inte går att se utifrån utsksriften så som den ser ut. Det verkar inte Danowsky riktigt inse, för han fortsätter:

Danowsky: Det står The Pirate Bay på alla?

Gottfrid: Ja, men man ser inte hela så jag kan inte svara på vad hela leder

En märkbart frustrerad Danowsky är därmed.. kanske inte nöjd, men färdig för stunden.

– Därefter är det Monique Wadsted att ta vid.

Med en stämma som närmast kan bedrivas som uppkäftig börjar hon fråga ut Gottfrid. Om det är rätten eller sig själv hon vill övertyga är svårt att säga. Hon börjar ställa frågor kring Gottfrids tekniska kompetens.

Wadsted: Att bygga trackers hur svårt är det?

Gottfrid: Jag är bra på att skriva snabb optimerad kod, det är en bra egenskap om man ska bygga en tracker.

Wadsted: Hur står sig er tracker?

Gottfrid: Den står och stod sig bra, på senaste året har jag inte hunnit uppdatera den dock eftersom jag jobbat så mycket.

Wadsted fortsätter och det märks nästan direkt att hon fiskar efter något, men Gottfrid låter sig inte förledas så enkelt.

Wadsted: Hur kom det sig att er sida växte så?

Gottfrid: Vi va tidigt ute med bittorrenttekniken.

Wadsted: Vad var fördelen med den?

Gottfrid: Den hade fördelar med att dela med sig av information.

Wadsted: För filmer tex?

Gottfrid: Bittorenttekniken struntar i informationen, men om vi översätter information med filer på ett antal hundra megabyte så kan man utan central punkt koordinera överföringar på ett så effektivt sätt som möjligt mellan användarna.

Wadsted: Så för en stor fil så fungerar torrenttekniken bättre? varför det?

Den verbala dansen fortsätter.

Gottfrid: Den delar upp filen i småbitar och koordinerar mellan olika användare.

Wadsted: Varför blir det bättre?

Gottfrid: I vanliga fall är det bara en källa, med torrent är det flera användare, det sprider ut belastningen, det behövs inte flera stora anslutningar.

Wadsted: Har det betydelse för hastigheten?

Gottfrid: Hastigheten ökar givetvis.

Wadsted får därmed fram poängen hon fiskat efter hela tiden och går vidare till nästa fråga. Dags att visa hur omoraliska TPB-pojkarna varit…!

Wadsted: Du sa att ni tar bort torrents.

Gottfrid: Ja, våra moderatorer tar bort.

Wadsted: Om det t.ex. förekommer barnpornografi?

Gottfrid: I de misstänkta fall som det förekommit har vi anmält det till polisen.

Wadsted: Har ni låtit det ligga kvar sedan?

Gottfrid: Det beror på specifika omständigheter, om det ska göras en undersökning och polisen säger åt oss att bort den så gör vi det.

Gottfrid får också förklara att inaktiva torrents kan försvinna automatiskt om de inte används, genom en automatiserad städning. Monique fortsätter med att ta upp The Pirate Bays ‘Top 100-lista’, med ett papper som visar vad polisen påstår är Top 100-listan.

Wadsted: Vad gör att man hamnar på top 100-listan?

Gottfrid: Den jämför talen i tabellerna. Det här ser inte ut som en top100lista. Det ser ut som en sorterad lista, det är inte vad jag normalt kallar en top100-lista.

*Det blir diskussion kring innehållet, ordföranden blir irriterad över diskussionen och ber Wadsted ställa frågor.

Monique Wadsted går vidare till mailkorrespondens. Hon har bestämt sig för att pröva Gottfrids påstådda juridiska kunskaper. Men Gottfrid går inte i fällan.

Wadsted: Hur uppfattar du när det står ”Copyright Claim” i ämnesraden?

Gottfrid: Jag vet inte vad det rör, det är ytterligare en person som inte förstår att den inte ska kontakta oss.

Wadsted: Inget särskilt kring amerikansk lagstiftning?

Gottfrid: Nä, det är inget standardiserat DMCA iaf.

– Peter Danowsky

Ännu ett mail tas fram som exempel.

Danowsky: ”Från TiAMO till Anakata”,  från februari 2006. Vad har du skrivit?

Gottfrid: Fredrik har citerat på fel sätt, det är texten utan hakar längst ner. Sista två raderna, utan streck.

Danowsky: ”Det är inte så smart sätta in dem på det kontot?” Vilka pengar avser du?

Gottfrid: Det rör sig av en av många överföringar.

Danowsky: Det står 8,5% vad rör det?

Gottfrid: Det är en av många invecklade affärstransaktioner. Jag vet att den enda överföringen Calle har fått är datorerna vi köpte av honom.

Danowsky: Vad har 8,5% med det att göra?

Gottfrid: Jag vet inte, jag tror det rör två olika betalningar.

Därmed går en frustrerad Danowsky bet ännu en gång och lämnar över till Gottfrids egen advokat, som tar vid utfrågningen.

– Gottfrids Advokat

Advokaten: Vad var ditt svar kring 8,5%?

Gottfrid: Jag minns inte vad det rör.

Advokaten går vidare till avtalet som tidigare omnämndes.

Advokaten: Har det lagts ner mängder av pengar för att formulera det här avtalet, jurister är ju inte billigt

Gottfrid: Nae, det är ett standardavtal för bolagsbildning som jag och Oded ändrat lite.

De fortsätter vidare till talet som Fredrik Neij höll och som lagts ut på YouTube.

Advokaten: Står du bakom budskapet i talet Neji höll?

Gottfrid: Jag håller delvis med, jag tänker inte så på daglig basis, just då tyckte jag så. Alla var upprörda över tillslaget.

Advokaten: Om du fått budskapet att det inte va lagligt, hade det påverkat din medverkan?

Gottfrid: Ja, då hade jag inte medverkat.

Advokaten: Ni har lyssnat på nån jur.stud?

Gottfrid: Ja, som gjort egna efterforskningar.

Advokaten: Har du gjort efterforskningar?

Gottfrid: Ja det har varit en pågående process sen siten kom till Sverige.

Advokaten: Vad har övertygat dig?

Gottfrid: Det samlade rättsläget, det finns ett antal prejudicerande mål, bbs-målet och mål kring länkning.

Sedan understryks det vi redan fått klargjort, att The Pirate Bay omöjligen kan ha gjort några större förtjänster, om ens några, på att driva websidan och att därmed blir skadeståndskraven helt orimliga.

Advokaten: Du har fått vissa betalningsströmmar, yrkandet från målsägandet sida är att ni tillgjort er mycket pengar, generellt, kan du ge rätten en ungefärlig uppskattning?

Gottfrid: Om åklagaren tror det är 1,2 miljoner så är det säkert en rimlig summa, sammanräknat.

Advokaten: Du och Oded har gjort olika affärer?

Gottfrid: Ja han kör ett stort antal projekt, ett 20tal siter,vi håller på med ett nytt projekt tillsammans nu också och han har vart hostingkund hos PRQ. Allt är datorrelaterat.

Advokaten: Du kan uppfattas som undanglidande i dina svar, antalet olika affärer, är det orsaken till att du inte kan svara?

Gottfrid: Det har varit många affärer, det är svårt när nån slänger upp en betalning i ansiktet utan att se bokföringen vad just den betalningen gäller

Det fortsätter med nytt ämne;

Advokaten: När blir ett verk tillgängligt

Gottfrid: I många fall, eller de flesta, så blir det tillgängligt innan det hamnar på TPB.

Advokaten: Har du, TPB eller PRQ medverkat i den hanteringen?

Gottfrid: Nej, jag har lagt upp egna torrents de har varit spridningsfritt.

Advokaten: Jag uppfattade inte riktigt ditt svar tidigare, vad händer med inaktiva torrents?

Gottfrid: Efter ett antal veckor tas torrents helt utan aktivitet bort, en ren städfunktion.

Sedan går han in på vad moderatorerna gör och det framgår att dessa utgörs av frivilliga personer som håller ordning på siten. Att det är många som är involverade i TPB och att organisationen är platt. Alla har inte automatiskt koll på vad alla andra gör, tvärtom görs det mesta på egna initiativ.

Och det fortsätter med frågor kring undersökningen som tidigare nämnt, ang. fördelningen av upphovsrättsskyddade verk bland alla torrents på TPB.

Gottfrid: Jag tycker personerna som står bakom undersökningen ska förklara själva, jag vet erfarenhetsmässigt att det är väldigt mycket material, det är inget konkret att hänvisa till. Jag har aldrig mätt själv underk ontrollerade former, men man har ju lite koll på det som delas med.

Advokaten: Om TPB varit 95% skyddade verk, hade det påverkat?

Gottfrid: Nä, det är svårt att säga en gräns för när det blir för mycket lagvidrigt material, liksom.

De går tillbaka till talet som Fredrik höll åt Piratbyrån och tillslaget. Gottfrid konstaterar att många var upprörda innan och glada när de var uppe igen, samt att Fredrik omöjligen kunnat skriva talet han läste upp själv, att det märktes på ordvalen.

Gottfrid: Människor generellt va väldigt upprörda, jag personligen var mest upprörd över att någon burit iväg hela mitt företag. Många var arga för att TPB stängts ner.

Och för en tredje gång understryks ordentligt, hur intäckterna The Pirate Bay fått av reklamen inte har gjort dem till miljonärer.

Advokaten: Hur mycket tror du ni fått in på reklam?

Gottfrid: Vad har gått ut under perioden? Bara hälften av beloppet är utrustningen åklagaren tog, bandbredden är dyr. 1,2 miljoner är omsättningen, inte förtjänst.

Advokaten: Är det korrekt att reklamintäkterna äts upp av omkostnaderna?

Gottfrid: Ja

Gottfrid förhörs också om Neijs tekniska förmågor och instämmer i det som sagts. Därefter får Gottfrid utveckla hur bittorrenttrackers och söksidor vanligen fungerar. Att medlemmarna skapar innehållet och att det finns flera stora siter som The Pirate Bay, även om inte alla driver egna trackers.

Advokaten: Hur många trackers finns det?

Gottfrid: Vem som helst kan starta en egen, så det är väldigt många. Det är installerat som standard i många operativsystem.

– Peter danowsky

Peter Danowsky tar vid igen (eller Peter Sundes advokat? nån mer som kan bekräfta?). Nu inriktar han sig på påståendena kring Google och andra sökmotorer, att dessa skulle vara jämförbara med The Pirate Bay. Det verkar som han uppriktigt inte förstår detta, för han dundrar självsäkert som innan på och Gottfrid förklarar sakligt som tidigare hur det fungerar.

Gottfrid: Det går precis lika bra hitta torrents via Google som via TPB. Man hittar betydligt fler på Google än på TPB.

Danowsky: Finns det andra siter?

Gottfrid: Ja andra bittorrentsindexeringssiter, sökmotorer google, msn, yahoo…

Och sedan återvänder han till det tidigare nämnda avtalet igen, ännu en gång.

Danowsky: Det blev inget av med det här, vet du varför?

Gottfrid: Det rann ut i sanden.

Danowsky: Nån specifik person tröttnade?

Gottfrid: Det blev inget, så många och så oorganiserat, det blev inget.

Danowsky: Så efter avtalet försvann det bort, det va inte nåt unikt?

Gottfrid: Oh ja, det är bara ett i mängden.

Till slut vidrörs också Peter Sundes involvering i projektet The Pirate Bay. Gottfrid förklarar varför han togs in:

Gottfrid: Vi behövde nån som va språkkunnig, verbalt och så, varken jag eller Fredrik gör oss särskilt bra i möblerade rum.

Danowsky: Han var TPBs presstalesman?

Gottfrid: Ja de ä en korrekt beskrivning.

Danowsky: Hade han nån annan roll?

Gottfrid: Man kan sammanfatta det i grova drag som presstalesman.

Danowsky: Han hade inget med driften eller design att göra, finansiering?

Gottfrid: Nej

– Carl Lundströms advokat

Advokaten: Har Carl Lundström drivit TPB med dig?

Gottfrid: Nej

Advokaten: ”Automatisk städprocess”, är den automatisk?

Gottfrid: Ja den är heltautomatisk, vi gör ingenting, den körs i bakgrunden.

Advokaten: Du svarade att du f örsett dem [upphovsrättsinnehavarna] med instruktioner dom inte följt?

Gottfrid: Ja att kontakta personen som fildelat.

Advokaten: Har dom möjlighet att via er hemsida få direktkontakt?

Gottfrid: Ja dom kan skicka privata meddelanden och kommentera vid torrenten.

Advokaten: Har det gjorts?

Gottfrid: Inte såvitt jag vet

Advokaten: Har du fått förklaring varför de går på er?

Gottfrid: Jag har mina personliga teorier, jag har inte fått nån förklaring från dem.

De går också in på de ”signaturer” som finns i samband med torrentsbeskrivningar. Gottfrid förklarar för advokaten:

Gottfrid: Det finns grupper som specialiserar sig på att göra upphovsrättsskyddat material tillgängligt, de märker det med sin signatur, ungefär som grafittimålare.

Advokaten: Så att det rör sig om en fysisk person som köpt en legal kopia och sen lägger ut, det stämmer inte?

Gottfrid: Det förekommer säkert, men i de här specifika fallen ser det inte ut så?

Advokaten: Så det här kan vara tillgängliggöranden som gjorts en miljon gånger tidigare?

Gottfrid: Ja, exakt.

– Håkan Roswall

Roswall: Till varje torrent så finns en funktion som räknar fullgjorda nedladdningar?

Gottfrid: Ja via vår tracker, men den har inte fungrat bra, därför finns den inte kvar idag.

Roswall: Hur ofta uppdateras statistiken?

Gottfrid: Det sker när klienten ansluter till trackern, trackern kör sin uppdatering mot databasen, databasen ger informationen till sidan ½h eller 1h beroende på belastning på servern just då.

Roswall: Lagrar Google torrenter?

Gottfrid: Ja, dom lagrar i sin cache.

– Peter Stanowsky

Stanowsky: Din egen roll i framtagandet av avtalet, var att du och Oded utgått ifrån ett standardavtal och sen gjort färdigt avtalet?

Gottfrid: Ja.

Stanowsky: Så du har skapat texten.

Gottfrid: Ja, de ä bara ett av minst fem olika vad gäller det här specifika tillfället.

Stanowsky: Så du har varit aktiv.

Gottfrid: Ja, jag antar att det här rör hur det specifika domännamnet ska hanteras.

Stanowsky: Är det du som fyllt i ‘founders’?

Gottfrid: Oded, det var den uppfattning han fått, jag tycker inte den är korrekt. Att polisen fick just det här versionen är bara en slump. Det är irriterande att ni tjatar om samma avtal som aldrig blev av.

Stanowsky: Vi vet inte det, vi vet att avtalet är undertecknat.

*Åklagaren vill att Gottfrid gissar kring vad avtalet avser. Han gissar hosting hos PRQ.

– Monique Wadsted

Monique Wadsted som inte riktigt kunnat släppa Google återvänder med nya frågor. Riktigt var hon vill komma framgår dock aldrig.

Wadsted: Vad dyker upp om du söker en film på Google?

Gottfrid: Det dyker upp IMDB oftast, en databas med olika filmer. I första sidan av sökresultat kommer oftast fram torrent och andra fildelningssiter också.

Wadsted: Är det vanligt det dyker upp från er sida?

Gottfrid: Ja, det är ganska vanligt.

Wadsted: Vad kan mer dyka upp?

Gottfrid: Det dyker upp olika sidor om filmen, olika nedladdningsmöjligheter.

Wadsted: Recensioner? Iintervjuer?

Gottfrid: Ja och det kan användaren använda när dom lägger upp torrenten på TPB för beskrivningen.

Wadsted: Kan man avgöra om det är samma fil?

Gottfrid: Man kan gissa om namnen är identiska, men annars kan man inte veta.

*Försvaret är irriterat över att inte få ta del av torrents-materialet i tid. Ordförande vill suckande att materialet som ska läggas till ska läggas till så snart som möjligt.

Slut för idag.