Live: TPB | Dag 4 #6 – Gottfrid

Gottfrid berättar om sig själv. Han blev inblandad i TPB 2001. De var ett gäng som startade Piratbyrån, bittorent hade precis börjat bli stort. Några ur gänget startade en tracker. Gottfrid va intresserad, han jobbade i Mexico och hade en dator över. Han köpte lite extra minne oc installerade programvara i den. Folk började klaga på jobbet att anslutningen var full pg av belastningen. Fredrik hade överblivna datorer i Sverige och tog över hostandet av trackern. Belastningen ökade ännu mer. I mitten av 2004 hade de betalat allt ur egen ficka, vilket inte fungerade längre. De började då fundera på reklam för att finansiera expansionen. Det gamla systemet rasade ihop, Gottfrid kodade ihop den nya trackingprogramvaran under några hektiska nätter. Det är ett bra exempel på hur saker sköts under de åren.

– Håkan Roswall inleder

Är det något som sagts du har synpunkter på?

Gottfrid: Nä, inte spontant. Det finns fler sätt att kontakta peers på, via DHT t.ex. De ä ganska små detaljer i sammanhanget.

Roswall: Du är ense om att man genom att ladda ner en torrent från er, kan få kontakt med andra. Torrenten måste till?

Gottfrid: Ja, man behöver en torrentfil men den måste inte komma från TPB.

Roswall: Tre av de fyra spel så står det bara en tracker.

Gottfrid: Ja har inte kollat på dem. De kan kontakta varann via andra protokoll, DHT eller peer exchange.

Roswall: Du menar att om den hittar andra klienter så hoppar den över trackerlistan?

Gottfrid: Det är klientspecifikt.

Roswall: Den försöker dels kontakta trackern och dels andra användare?

Gottfrid: Det är svårt svara på, det varierar mycket

Roswall: Målsägarna säger att de har fått kontakt via er tracker

Gottfrid: Det har målsägande varit ganska dålig på att visa, i hälften av skärmdumparna står det att trackern inte är tillgänglig.

Roswall: Står det att man hämtat den från er sajt?

Gottfrid: Nej, de kan ha hämtat från en annan site, google etc.

Roswall försöker få det att låta som om torrenten måste komma från TPB, varpå Gottfrid förklarar igen att vem som helst kan skapa en identisk torrent om dom har samma saker dom skapar torrenten av. Det fortsätter med frågor om Piratbyrån.

Roswall: Var du med och skapade Piratbyrån?

Gottfrid: Nej, jag kände dem.

Åklagare Roswall försöker komma fram till om Gottfrid låg bakom namnet ‘The Pirate Bay’. Gottfrid förklarar att trackern inte hade något eget namn från början, den låg under en slaskdomän med massa olika projekt. Sen blev den en egen domän, piratebay.org.

Roswall: Vem bestämde namnet?

Gottfrid: Ingen riktigt minns, nån av oss som va inblandade från början, vi ä inte helt säkra på vem de va.

Roswall: Vad var namnets betydelse?

Gottfrid: På den tiden namnet blev satt hade jag eg. inget med siten att göra, jag bara tillhandahöll serverplats.

Roswall: Har namnet ett symbolvärde?

Gottfrid: Det är ett ganska bra, starkt varumärke.

Sen fortsätter det med frågor om TPBs utveckling, från en liten skruttig server till den enorma sida som Roswall tog ner i o m tillslaget. Gottfrid berättar liksom Fredrik Neij vittnat om tidigare att han gav sidan till Fredrik när bredbanden inte räckte där han var anställd i Mexico.

Roswall: Vad var planerna bakom siten?

Gottfrid: Det fanns inga, de va ett kul projekt och det är det vi drivits av sedan dess

Roswall försöker lirka fram att det ändå skulle röra sig om ett företagsprojekt, men Gottfrid förtydligar att det var donationer.

Roswall: Vad kostade domänregistreringen?

Gottfrid: Jag kan inte minns inte vad .org-domäner kostade för fem år sen.

Det fortsätter med frågor kring TPBs expansion och åklagaren verkar ha hängt upp sig på just när TPB gjorde om sin websida som en stor och viktig händelse.

Roswall: Det hände nåt kring oktober 2004?

Gottfrid: Vad skulle det vara?

Roswall: Jag får uppfattningen att verksamheten utökas?

Gottfrid förklarar att verksamheten växt kontinuerligt sedan den startades, det finns ingen exakt tidpunkt när den övergick till ‘stor’. När de uppdaterade siten för att få upp prestandan så översatte de även siten till engelska.

Gottfrid: Ja, vi märkte att hälften av användarna va från andra länder, så vi gjorde den på fler språk, först på engelska, sen har användare bidragit med fler språk.

Roswall: Hur finansierade ni driften, de va du och Fredrik som ägde siten?

Gottfrid: Det finns inget formellt ägande, men ja, man kan säga att vi drev siten. Vi finansierade driften med privata pengar från början, det blev ohållbart när det började kosta stora summor, då började vi med lite reklam för att kunna fortsätta växa. Donationerna räckte inte långt.

De går vidare in på reklamen och det framkommer, liksom vittnats tidigare, om att Oded var den som höll i försäljningen av reklam, från 2004 och framåt.

Roswall: Var han den första?

Gottfrid: Nej, de var han inte, det fanns fler. Från början var det jag som skötte det, men det blev för tungt administrativt och säljmässigt, så vi överlät det på Oded.

Det blir lite teknisk förvirring, Gottfrid får förklara för Roswall hur banners fungerar, bilder med länkar kopplade till sig och han hänger upp sig på oväsentliga detaljer, som om bilderna lagrats lokalt eller hos den som sålde reklamen (de visas ju oavsett på TPBs website). Sen går Roswall in på något vi väntat på, de enorma inkomsterna som TPB påstås ha tjänat på sina reklamintäkter.

Roswall: Vad kostade annonsplatserna?

Gottfrid: Jag minns inte det är fem år sen, men jag kan kolla upp det om du ger mig en dag.

Roswall: 3500 i veckan, låter det rimligt?

Gottfrid: Ja något i den storleksordningen

3500? Ursäkta? Är det dessa kaffepengar som mediabolagen helt seriöst försöker säga att TPB-gänget skulle blivit rika på? Bara driften uppgår ju som senare framkommer till hälften av vad dom omsatt, och dessa futtiga reklampengar, efter skatt etc, har med knapp marginal (om ens det) täckt driften och löpande omkostnader i form av uppgradering av hårdvara etc. Det är småpengar!

Här nånstans tröttnar rättens ordförande igen på att Roswall envisas med att formulera sina frågor som ledande. Roswall försvarar sig lite med att han minsan får göra det, men att bevisvärdet kanske sjunker…

Roswall: Köpte ni någon ny hårdvara?

Gottfrid: Jag minns inte datumet, men det skedde kontinuerligt

Roswall: Det finansierades privat?

Gottfrid: Ja, som jag nyss sa.

Roswall: Via reklamintäkterna?

Gottfrid: Då hade siten funnits ungefär ett år, vi började motvilligt med reklam när det helt enkelt va nödvändigt.

Sedan återkommer Roswall återigen till uppdateringen av siten, vad den omfattade och vilka som stod bakom. Vad helst än för spänning Roswall lyckats bygga upp i förväntan på svaret, tvärdör när Gottfrid förklarar det som Roswall  och de andra målsägande verkar ha svårt att förstå verkligen kan vara verklighet.

Roswall: Vilka är vi?

Gottfrid: Det är en ganska lös grupp, projektet är inte toppstyrt, det är folk som har hjälpt till på varsitt håll.

Roswall: Kontakter ni har?

Gottfrid: Ja, vänner och bekanta. Eller användare som hört av sig och velat hjälpa till

Det är dags att beröra Peter Sundes roll  i TPB och åklagaren frågar när Sunde kom in i bilden och vad hans uppgift var. Gottfrid förklarar som på tidigare frågor att han inte kan ange exakt datum och att Peter Sundes roll var som presstalesman.

Roswall: Har Sunde tagit fram grafisk design?

Gottfrid: Han var i första hand presstalesman.

Roswall: Har han deltagit i att skapa design?

Gottfrid: Inte mig veterligen

Roswall: Har han tagit fram designen för websidan?

Gottfrid: Mig veterligen inte.

Roswall: Vad är han mer än presstalesman?

Gottfrid: Inget under den tiden vi talar om.

Sen blir det lite tekniskt igen, med frågor kring sökmotorer. Gottfrid förklarar att det funnits totalt fem olika sökmotorer. Den första i form av enkla MySQL-sökningar [databas]. Han förklarar också att ingen sökmotor har gjorts från grunden, utan att dom anpassat existerande sökmotorer.

Gottfrid: Det finns fem olika, ingen sökmotor har gjorts från grunden. Jag vet inte vem som gjort exakt vad, det är ett ganska löst styrt projekt.

Jag försökte dra mig ur så mycket det gick, efter 2005. Jag överlät så mycket som möjligt av det ekonomiska på Oded. Jag hade en affärsverksamhet tills kammaråklagaren Roswall bar i väg med den.

Roswall: Det var uttalat hans arbetsuppgift?

Gottfrid: Ja. Det har existerat ett antal avtalsförhållanden. Allt annonsutrymme är överlåtet på honom.

Man tar fram avtal som skrivits på, det rör återigen vem som eg. är ägare och grundare till The Pirate Bay.

Roswall: Finns det namnteckning?

Gottfrid: Ja, men den är skriven på fel ställe, dom är omkastade.

Roswall: Vad är bakgrunden till det här avtalet?

Gottfrid: Det är ett av många försök som aldrig blev av, avsikten va att formalisera TPB lite mer, så utgifter kunde skötas på ett mer organiserat sätt. Tidigare har vi löst det på olika sätt, gång på gång, på sätt som funkat just då. Vi hade andra projekt vi ville dra igång som va mer inkomstbringande. Vi hade en del ideer och vi behövde få in pengar.

Roswall: Vad det nån som va intresserad av den här formaliseringen?

Gottfrid: Ja,de va Oded

Roswall: Varför det?

Gottfrid: Han va den som hade ekonomiskt intresse, även för oss var det obekvämt behöva gå genom PRQ som eg. inte va relaterat till verksamheten. Och samtidigt hålla det skattemässigt korrekt, de hade varit enklare formalisera TPB i ett enda bolag.

Roswall: Så det här [syftande på avtalet] ska bli The Pirate Bay?

Gottfrid: Ja men det blev aldrig av. Och det innehåller annat än TPB, andra projekt som vi hade via Oded. TPB är inte det enda projekt som vi och Oded ingick.

Roswall försöker också fastställa vart de befann sig när avtalet skrevs på, men eftersom det är ett av många avtal så kan inte Gottfrid säga att han minns säkert. Han säger att eftersom han jobbade väldigt intensivt så är det sannolikt att han befann sig på kontoret, som Roswall också föreslår.

Det utvecklas också att Eastpoint var involverade i annonsförsäljning i slutet av den tidsperiod som åtalet avser. De gjorde affärer via Oded.

Roswall: Har Peter Sunde haft kontakt med eastpoint/crystone?

Gottfrid: Det får du fråga Peter eller eastpoint, jag vet inte.

Sen får Gottfrid förklara hur han resonerar kring klagomålen som förts fram mot TPB via diverse mail, inte minst från upphovsrättsinnehavare i USA.

Roswall: Så du va väl medveten om att det fanns personer som kränkte upphovsrätten?

Gottfrid: Ja, men det vi alltid sagt är att man ska kontakta personerna som fildelar inte oss. Det har aldrig gjorts, dom har fortsatt skicka sina idiotiska mail. Hela sajtens innehåll skapas av användarna själva.

Det förklaras att bara om en torrent har en felaktig beskrivning och detta rapporteras till någon moderator tas torrenten bort. Moderatorerna består av personer som jobbar ideellt.

Roswall: Kollar ni om det stämmer?

Gottfrid: Inte aktivt.

Roswall: Vad betyder det?

Gottfrid: Det är ingen som sitter och laddar ner alla hundratals saker som läggas upp varje dag

Återigen går Roswall tillbaka till en av alla de fakturor han tidigare pratat om. Gottfrid kan förstås inte säga enbart utifrån fakturan vad dom avser, en av hundratals betalningar och det framgår inte av fakturan själv vad den avser. Ändå ställer Roswall envist samma frågor.

*Ordföranden ställer en ordningsfråga; du som håller upp mobilen, filmar du? Får svar ‘nej’.

Efter att ha svarat på om en faktura på 7000 USD rörde inköp av servrar, med att han inte kan svara på det, bestämmer sig rätten för en kvarts pause. Hannas fingrar blöder, stressnivån över allt som sägs är på max och tekoppen gapar tomt utan att det finns en suck till chans att hinna fylla på den, eftersom tidigare text ska formateras och läggas ut till begriplig och översiktlig text för bloggläsarna.

Maratonbloggningen tas därefter upp igen.

– Håkan Roswall fortsätter…

Roswall: Ville Lundström köpa in sig?

Gottfrid: Vi har främst fått hans expertis för bolagsbildning.

Roswall: Var det tal om att han skulle köpa in sig?

Gottfrid: Det var en av många lösa diskussioner, Lundström va i första hand intresserad av att köpa in sig i PRQ, då skulle TPB följa med på köpet.

Roswall: Vad var driftostnaden i slutet på Maj månad?

Gottfrid: Nu frågar du om en specifik månad igen. Det kan jag inte svara på utan att kontrollera bokföringen.

Roswall, med hänvisning till email: Du säger att kostnaden är 17000 som vanligt?

Gottfrid: Ja, men det framgår inte vilken kostnad som avses. Vi hade flera stora utgiftskostnader, rackutrymme, bandbredd och hårdvaruinköp.