Live: TPB | Dag 4 #6 – Gottfrid

Gottfrid berättar om sig själv. Han blev inblandad i TPB 2001. De var ett gäng som startade Piratbyrån, bittorent hade precis börjat bli stort. Några ur gänget startade en tracker. Gottfrid va intresserad, han jobbade i Mexico och hade en dator över. Han köpte lite extra minne oc installerade programvara i den. Folk började klaga på jobbet att anslutningen var full pg av belastningen. Fredrik hade överblivna datorer i Sverige och tog över hostandet av trackern. Belastningen ökade ännu mer. I mitten av 2004 hade de betalat allt ur egen ficka, vilket inte fungerade längre. De började då fundera på reklam för att finansiera expansionen. Det gamla systemet rasade ihop, Gottfrid kodade ihop den nya trackingprogramvaran under några hektiska nätter. Det är ett bra exempel på hur saker sköts under de åren.

– Håkan Roswall inleder

Är det något som sagts du har synpunkter på?

Gottfrid: Nä, inte spontant. Det finns fler sätt att kontakta peers på, via DHT t.ex. De ä ganska små detaljer i sammanhanget.

Roswall: Du är ense om att man genom att ladda ner en torrent från er, kan få kontakt med andra. Torrenten måste till?

Gottfrid: Ja, man behöver en torrentfil men den måste inte komma från TPB.

Roswall: Tre av de fyra spel så står det bara en tracker.

Gottfrid: Ja har inte kollat på dem. De kan kontakta varann via andra protokoll, DHT eller peer exchange.

Roswall: Du menar att om den hittar andra klienter så hoppar den över trackerlistan?

Gottfrid: Det är klientspecifikt.

Roswall: Den försöker dels kontakta trackern och dels andra användare?

Gottfrid: Det är svårt svara på, det varierar mycket

Roswall: Målsägarna säger att de har fått kontakt via er tracker

Gottfrid: Det har målsägande varit ganska dålig på att visa, i hälften av skärmdumparna står det att trackern inte är tillgänglig.

Roswall: Står det att man hämtat den från er sajt?

Gottfrid: Nej, de kan ha hämtat från en annan site, google etc.

Roswall försöker få det att låta som om torrenten måste komma från TPB, varpå Gottfrid förklarar igen att vem som helst kan skapa en identisk torrent om dom har samma saker dom skapar torrenten av. Det fortsätter med frågor om Piratbyrån.

Roswall: Var du med och skapade Piratbyrån?

Gottfrid: Nej, jag kände dem.

Åklagare Roswall försöker komma fram till om Gottfrid låg bakom namnet ‘The Pirate Bay’. Gottfrid förklarar att trackern inte hade något eget namn från början, den låg under en slaskdomän med massa olika projekt. Sen blev den en egen domän, piratebay.org.

Roswall: Vem bestämde namnet?

Gottfrid: Ingen riktigt minns, nån av oss som va inblandade från början, vi ä inte helt säkra på vem de va.

Roswall: Vad var namnets betydelse?

Gottfrid: På den tiden namnet blev satt hade jag eg. inget med siten att göra, jag bara tillhandahöll serverplats.

Roswall: Har namnet ett symbolvärde?

Gottfrid: Det är ett ganska bra, starkt varumärke.

Sen fortsätter det med frågor om TPBs utveckling, från en liten skruttig server till den enorma sida som Roswall tog ner i o m tillslaget. Gottfrid berättar liksom Fredrik Neij vittnat om tidigare att han gav sidan till Fredrik när bredbanden inte räckte där han var anställd i Mexico.

Roswall: Vad var planerna bakom siten?

Gottfrid: Det fanns inga, de va ett kul projekt och det är det vi drivits av sedan dess

Roswall försöker lirka fram att det ändå skulle röra sig om ett företagsprojekt, men Gottfrid förtydligar att det var donationer.

Roswall: Vad kostade domänregistreringen?

Gottfrid: Jag kan inte minns inte vad .org-domäner kostade för fem år sen.

Det fortsätter med frågor kring TPBs expansion och åklagaren verkar ha hängt upp sig på just när TPB gjorde om sin websida som en stor och viktig händelse.

Roswall: Det hände nåt kring oktober 2004?

Gottfrid: Vad skulle det vara?

Roswall: Jag får uppfattningen att verksamheten utökas?

Gottfrid förklarar att verksamheten växt kontinuerligt sedan den startades, det finns ingen exakt tidpunkt när den övergick till ‘stor’. När de uppdaterade siten för att få upp prestandan så översatte de även siten till engelska.

Gottfrid: Ja, vi märkte att hälften av användarna va från andra länder, så vi gjorde den på fler språk, först på engelska, sen har användare bidragit med fler språk.

Roswall: Hur finansierade ni driften, de va du och Fredrik som ägde siten?

Gottfrid: Det finns inget formellt ägande, men ja, man kan säga att vi drev siten. Vi finansierade driften med privata pengar från början, det blev ohållbart när det började kosta stora summor, då började vi med lite reklam för att kunna fortsätta växa. Donationerna räckte inte långt.

De går vidare in på reklamen och det framkommer, liksom vittnats tidigare, om att Oded var den som höll i försäljningen av reklam, från 2004 och framåt.

Roswall: Var han den första?

Gottfrid: Nej, de var han inte, det fanns fler. Från början var det jag som skötte det, men det blev för tungt administrativt och säljmässigt, så vi överlät det på Oded.

Det blir lite teknisk förvirring, Gottfrid får förklara för Roswall hur banners fungerar, bilder med länkar kopplade till sig och han hänger upp sig på oväsentliga detaljer, som om bilderna lagrats lokalt eller hos den som sålde reklamen (de visas ju oavsett på TPBs website). Sen går Roswall in på något vi väntat på, de enorma inkomsterna som TPB påstås ha tjänat på sina reklamintäkter.

Roswall: Vad kostade annonsplatserna?

Gottfrid: Jag minns inte det är fem år sen, men jag kan kolla upp det om du ger mig en dag.

Roswall: 3500 i veckan, låter det rimligt?

Gottfrid: Ja något i den storleksordningen

3500? Ursäkta? Är det dessa kaffepengar som mediabolagen helt seriöst försöker säga att TPB-gänget skulle blivit rika på? Bara driften uppgår ju som senare framkommer till hälften av vad dom omsatt, och dessa futtiga reklampengar, efter skatt etc, har med knapp marginal (om ens det) täckt driften och löpande omkostnader i form av uppgradering av hårdvara etc. Det är småpengar!

Här nånstans tröttnar rättens ordförande igen på att Roswall envisas med att formulera sina frågor som ledande. Roswall försvarar sig lite med att han minsan får göra det, men att bevisvärdet kanske sjunker…

Roswall: Köpte ni någon ny hårdvara?

Gottfrid: Jag minns inte datumet, men det skedde kontinuerligt

Roswall: Det finansierades privat?

Gottfrid: Ja, som jag nyss sa.

Roswall: Via reklamintäkterna?

Gottfrid: Då hade siten funnits ungefär ett år, vi började motvilligt med reklam när det helt enkelt va nödvändigt.

Sedan återkommer Roswall återigen till uppdateringen av siten, vad den omfattade och vilka som stod bakom. Vad helst än för spänning Roswall lyckats bygga upp i förväntan på svaret, tvärdör när Gottfrid förklarar det som Roswall  och de andra målsägande verkar ha svårt att förstå verkligen kan vara verklighet.

Roswall: Vilka är vi?

Gottfrid: Det är en ganska lös grupp, projektet är inte toppstyrt, det är folk som har hjälpt till på varsitt håll.

Roswall: Kontakter ni har?

Gottfrid: Ja, vänner och bekanta. Eller användare som hört av sig och velat hjälpa till

Det är dags att beröra Peter Sundes roll  i TPB och åklagaren frågar när Sunde kom in i bilden och vad hans uppgift var. Gottfrid förklarar som på tidigare frågor att han inte kan ange exakt datum och att Peter Sundes roll var som presstalesman.

Roswall: Har Sunde tagit fram grafisk design?

Gottfrid: Han var i första hand presstalesman.

Roswall: Har han deltagit i att skapa design?

Gottfrid: Inte mig veterligen

Roswall: Har han tagit fram designen för websidan?

Gottfrid: Mig veterligen inte.

Roswall: Vad är han mer än presstalesman?

Gottfrid: Inget under den tiden vi talar om.

Sen blir det lite tekniskt igen, med frågor kring sökmotorer. Gottfrid förklarar att det funnits totalt fem olika sökmotorer. Den första i form av enkla MySQL-sökningar [databas]. Han förklarar också att ingen sökmotor har gjorts från grunden, utan att dom anpassat existerande sökmotorer.

Gottfrid: Det finns fem olika, ingen sökmotor har gjorts från grunden. Jag vet inte vem som gjort exakt vad, det är ett ganska löst styrt projekt.

Jag försökte dra mig ur så mycket det gick, efter 2005. Jag överlät så mycket som möjligt av det ekonomiska på Oded. Jag hade en affärsverksamhet tills kammaråklagaren Roswall bar i väg med den.

Roswall: Det var uttalat hans arbetsuppgift?

Gottfrid: Ja. Det har existerat ett antal avtalsförhållanden. Allt annonsutrymme är överlåtet på honom.

Man tar fram avtal som skrivits på, det rör återigen vem som eg. är ägare och grundare till The Pirate Bay.

Roswall: Finns det namnteckning?

Gottfrid: Ja, men den är skriven på fel ställe, dom är omkastade.

Roswall: Vad är bakgrunden till det här avtalet?

Gottfrid: Det är ett av många försök som aldrig blev av, avsikten va att formalisera TPB lite mer, så utgifter kunde skötas på ett mer organiserat sätt. Tidigare har vi löst det på olika sätt, gång på gång, på sätt som funkat just då. Vi hade andra projekt vi ville dra igång som va mer inkomstbringande. Vi hade en del ideer och vi behövde få in pengar.

Roswall: Vad det nån som va intresserad av den här formaliseringen?

Gottfrid: Ja,de va Oded

Roswall: Varför det?

Gottfrid: Han va den som hade ekonomiskt intresse, även för oss var det obekvämt behöva gå genom PRQ som eg. inte va relaterat till verksamheten. Och samtidigt hålla det skattemässigt korrekt, de hade varit enklare formalisera TPB i ett enda bolag.

Roswall: Så det här [syftande på avtalet] ska bli The Pirate Bay?

Gottfrid: Ja men det blev aldrig av. Och det innehåller annat än TPB, andra projekt som vi hade via Oded. TPB är inte det enda projekt som vi och Oded ingick.

Roswall försöker också fastställa vart de befann sig när avtalet skrevs på, men eftersom det är ett av många avtal så kan inte Gottfrid säga att han minns säkert. Han säger att eftersom han jobbade väldigt intensivt så är det sannolikt att han befann sig på kontoret, som Roswall också föreslår.

Det utvecklas också att Eastpoint var involverade i annonsförsäljning i slutet av den tidsperiod som åtalet avser. De gjorde affärer via Oded.

Roswall: Har Peter Sunde haft kontakt med eastpoint/crystone?

Gottfrid: Det får du fråga Peter eller eastpoint, jag vet inte.

Sen får Gottfrid förklara hur han resonerar kring klagomålen som förts fram mot TPB via diverse mail, inte minst från upphovsrättsinnehavare i USA.

Roswall: Så du va väl medveten om att det fanns personer som kränkte upphovsrätten?

Gottfrid: Ja, men det vi alltid sagt är att man ska kontakta personerna som fildelar inte oss. Det har aldrig gjorts, dom har fortsatt skicka sina idiotiska mail. Hela sajtens innehåll skapas av användarna själva.

Det förklaras att bara om en torrent har en felaktig beskrivning och detta rapporteras till någon moderator tas torrenten bort. Moderatorerna består av personer som jobbar ideellt.

Roswall: Kollar ni om det stämmer?

Gottfrid: Inte aktivt.

Roswall: Vad betyder det?

Gottfrid: Det är ingen som sitter och laddar ner alla hundratals saker som läggas upp varje dag

Återigen går Roswall tillbaka till en av alla de fakturor han tidigare pratat om. Gottfrid kan förstås inte säga enbart utifrån fakturan vad dom avser, en av hundratals betalningar och det framgår inte av fakturan själv vad den avser. Ändå ställer Roswall envist samma frågor.

*Ordföranden ställer en ordningsfråga; du som håller upp mobilen, filmar du? Får svar ‘nej’.

Efter att ha svarat på om en faktura på 7000 USD rörde inköp av servrar, med att han inte kan svara på det, bestämmer sig rätten för en kvarts pause. Hannas fingrar blöder, stressnivån över allt som sägs är på max och tekoppen gapar tomt utan att det finns en suck till chans att hinna fylla på den, eftersom tidigare text ska formateras och läggas ut till begriplig och översiktlig text för bloggläsarna.

Maratonbloggningen tas därefter upp igen.

– Håkan Roswall fortsätter…

Roswall: Ville Lundström köpa in sig?

Gottfrid: Vi har främst fått hans expertis för bolagsbildning.

Roswall: Var det tal om att han skulle köpa in sig?

Gottfrid: Det var en av många lösa diskussioner, Lundström va i första hand intresserad av att köpa in sig i PRQ, då skulle TPB följa med på köpet.

Roswall: Vad var driftostnaden i slutet på Maj månad?

Gottfrid: Nu frågar du om en specifik månad igen. Det kan jag inte svara på utan att kontrollera bokföringen.

Roswall, med hänvisning till email: Du säger att kostnaden är 17000 som vanligt?

Gottfrid: Ja, men det framgår inte vilken kostnad som avses. Vi hade flera stora utgiftskostnader, rackutrymme, bandbredd och hårdvaruinköp.

 • GraBBer
 • Pingback: Live: TPB | Dag 4 #6 - Gottfrid | BH-Server()

 • unauthorized translation

  Gottfrid told us about himself. He got involved in TPB in 2001. They were a gang of people who started Piratbyrån, and bittorent had just started getting big. Some of them started at tracker. Gottfrid was interested. He was working in Mexico, and hade a spare computer. He bought some extra memory and installed software. People started complaining at work that the connection was full because of the loads. Fredrik had spare computers in Sweden and took over hosting the tracker. The loads now increased even more. In the middle of 2004, they had payed everything out of their own pockets, which no longer worked. They started thinking about advertising to finance the expansion. The old system collapsed. Gottfrid coded a the new tracking software during a few hectic nights. That’s a good example of how things have been done during those years.

  – Håkan Roswall begins.

  ”Is there anything that has been said that you have opinions about?

  Gottfrid: Spontaneously no. There are more ways to contact peers, by DHT for instance. That’s pretty small details.

  Roswall: You agree that by downloading a torrent from you, one can get in contact with others. The torrent is needed?

  Gottfrid: Yes, you need a torrent file, but it doesn’t have to come from TPB.

  Roswall: On three out of the four games there is only one tracker.

  Gottfrid: I haven’t looked at them. They can contact each other by other protocols, DHT or peer exchange.

  Roswall: You mean that if it finds other clients it skips the tracker list?

  Gottfrid: That is specific for the client.

  Roswall: It tries both to contact the tracker and other users?

  Gottfrid: That’s difficult to answer. It varies a lot.

  Roswall: The plaintiffs say that they have gotten contact by means of your tracker.

  Gottfrid: The plaintiffs have not been good at proving that. In half of the screendumps it says that the tracker is unavailable.

  Roswall: Does it say that they have fetched from your site?

  Gottfrid: No, they could have gotten it from another site, e.g. Google.”

  Roswall tries to make it sound like the torrent has to come from TPB, and Gottfrid again explains that anyone can create an identical torrent if they have the same material. It goes on with questions about Piratbyrån.

  ”Roswall: Where you among the founders of Piratbyrån?

  Gottfrid: No, I knew them.”

  Prosecutor Roswall wants to get to the allegation that Gottfrid was behand the name ‘TPB’. Gottfrid explains that the tracker had no name of its own from the beginning. It was under a scrap domain with lots of different projects. Then it got an own domain, piratebay.org

  ”Roswall: Who decided about the name?

  Gottfrid: Nobody remembers for sure, somebody of us who were involved from the start. We’re not really sure whom.

  Roswall: What is the significance of the name?

  Gottfrid: At the time the name was set I had really nothing to do with the site. I just provided server space.

  Roswall: Is there a symbolic value to the name?

  Gottfrid: It’s a pretty good strong brand.”

  Then it goes on with questions about the development of TPB from a puny server to the enormous site that Roswell took down with the raid. Gottfrid says, like Fredrik Neij who testified earlier, that he gave the site to Fredrik when then broadband where he was hired in Mexico did not suffice.

  ”Rowall: What was the plans behind the site?

  Gottfrid: There were non. It was a fun project, and we’ve done it ever since.”

  Roswall still wants it to be a commercial project, but Gottfrid clarifies that it is a case of donations.

  ”Roswall: How much was the domain registration?

  Gottfrid: I can’t remember what .org domains cost five years ago?”

  It goes on with questions about TPB’s expansion. The prosecutor seems to have stuck on the moment TPB remade their site as a big and important event.

  ”Roswall: This happened somewhere around October 2004?

  Gottfrid: What would that be?

  Roswall: I get the impression that the venture expands?”

  Gottfird explains that TPB has continuously grown since it started, there is no exact moment when it turned ‘big’. When they updated the site to increase the performance, it was also translated into English.

  ”Gottfrid: Yes, we noted that half of the users were from other countries, so we made it in several languages, English first, and then users have contributed more languages.

  Roswall: How did you finance running it? It was you and Fredrik who owned the site?

  Gottfrid: There is no formal ownership, but yes, one can say that we ran it. We financed it with private money from the beginning, but that became impossible when it started costing large amounts, so we started with some advertising to be able to grow further. The donations didn’t last far.”

  They move into advertising, and as testified before, it is said that Oded was the one who handled advertisement sales from 2004 and onwards.

  ”Roswall: Was he the first?

  Gottfrid: No, he wasn’t, there were more of them. From the beginning I ran it, but it became to much administration and sales, so we left that to Oded.”

  There is some technical confusion. Gottfrid has to explain to Roswall how banners work, images with links connected to them, and hangs up on unimportant details such as if the images are stored locally or at the one who sold the ad (they’re still displayed on TPB’s website). Then Roswall moves on, as expected, to the allegedly enormous incomes of the TPB ads.

  ”Roswell: How much were the advertising space?

  Gottfrid: I don’t remember what it was five years ago, but I can look it up if you give me a day.

  Roswall: 3500 a week, does that sound reasonable?

  Gottfrid: Yes, something in that order of magnitude.”

  3500? Excuse me? Is this the coffee money that media companies seriously claim has made the TPB guys rich? Just running the site, as will be brought up later, is half of the turnover, and these measly advertising money, after taxes etc., has barely (if at all) covered the maintenance and running expenses, including hardware upgrades etc. This is small change!

  Here the judge tires again of Roswell making leading questions. Roswell explains that he can do it if he likes to, but that the value as evidence might decrease…

  ”Roswall: Did you buy any new hardware?

  Gottfrid: I don’t remember the date, but we did continuously.

  Roswall: It was financed by yourselves?

  Gottfrid: Yes, like I just said.

  Roswall: By advertising money?

  Gottfrid: When the site had been up for about a year, we grudgingly started with ads, because it was simply necessary.”

  Then Roswall returns to the update of the site, what it covered, and who were behind it. Whatever suspense Roswall has managed to create awaiting the answer, is immediately killed when Gottfrid explains what Roswall and the plaintiffs seem to have a hard time understanding.

  ”Roswall: Who are ‘we’?

  Gottfrid: It is a pretty loose group, the project is not run from the top, people are helping out from different directions.

  Roswalls: Contacts you have?

  Gottfrid: Yes, friends and acquaintances. Or users that have contacted us and want to help out.”

  It’s time to touch upon Peter Sunde’s role in TPB, and the prosecutor asks when Sunde entered the picture and what his role was. Gottfrid answers, as on earlier questions, that he can’t supply an exact date, and that Peter Sunde’s role was that of a press spokesman.

  ”Roswall: Has Sunde made graphic design?

  Gottfrid: Primarily, he was the press spokesman.

  Roswall: Has he contributed to design?

  Gottfrid: Not that I know of.

  Roswall: Has he designed the site?

  Gottfrid: Not that I know.

  Roswall: Was he more than a press spokesman?

  Gottfrid: Not during the time we’re talking about.

  Then it gets technical again, with questions about search engines. Gottfrid explains that there has been five different search engines. The first was in form av simple MySQL queries [database]. He also explains that no search engine has been created from scratch, but that they’ve costumized existing engines.

  ”Gottfrid: There are five different. No search engine has been made from scratch. I don’t know who has done what, it’s a pretty loosely organized project.

  I tried to pull out of it as much as possible after 2005. I left as much as possible of the financial stuff to Oded. I had a business until prosecutor Roswall carried it away.

  Roswall: That was his task?

  Gottfrid: Yes. There has been a number of contracts. All advertising space is left to him.”

  They look at a contract that has been signed, and once again it’s about who’s the real owner and founder of TPB.

  ”Roswall: Is there a signature?

  Gottfrid: Yes, but it is written in the wrong place. They are reversed.

  Roswall: What’s the background of this contract?

  Gottfrid: This is somewhat of an attempt that never got going, with the purpose to formalize TPB a little more, so that expenses could be handled in a more organized way. Earlier we had solved it in different ways every time, in ways that worked at the moment. We had other projects we wanted to start that gave more income. We had a number of ideas and needed to get some money.

  Roswall: Was anybody interested in this formalization?

  Gottfrid: Yes, Oded was.

  Roswall: Why?

  Gottfrid: He was the one with the financial interest, and for us it was cumbersome to go through PRQ that actually wasn’t related to this. To keep it correct with the taxes as well, it would have been easier to formalize TPB in a single business.

  Roswall: So this [the contract] is supposed to be TPB?

  Gottfrid: Yes, but it never happened. And it contained things beside TPB, other projects we shared with Oded. TPB is not the only project where we and Oded took part.”

  Roswell also wants to know where they were when the contract was signed, but since this is one of many contracts, Gottfrid doesn’t remember for sure. He says that he worked very intensively, so probably he was at the office, which Roswall also suggests.

  It turns out that Eastpoint was involved in ad sales in the end of the time frame of this case. They did business via Oded.

  ”Roswall: Has Peter Sunde had contact with Eastpoint/Crystone?

  Gottfrid: You’ll have to ask Peter or Eastpoint, I don’t know.”

  Then Gottfrid gets to explain what he thinks about the complaints brought forward against TPB in several emails, especially from copyright holders in the USA.

  ”Roswall: So you where well aware that there were people violating copyright?

  Gottfrid: Yes, but we’ve always said that you should contact the filesharers, not us. But it has never been done. They have kept sending their idiotic emails. The entire content of the site i created by the users themselves.”

  It is explained that only if a torrent has an erroneous description and this is reported to a moderator, the torrent is removed. The moderators are volunteers.

  ”Roswall: Do you check if it is correct?

  Gottfrid: Not actively.

  Roswall: What does that mean?

  Gottfrid: There’s nobody sitting around downloading all the hundreds of things that are added every day.”

  Once again, Roswell goes back to the bills he has talked about earlier. Gottfrid of course can’t tell just from the bill what it’s about, it’s on of hundreds of payments, and it does not say on it. Still Roswell stubbornly keeps asking the same questions.

  The judge asks a question of order: you there holding up your mobile, are you filming? He gets the answer ‘no’.

  After answering to if a bill for 7000 USD was about purchase of servers, saying he can’t answer that, the court decides on a fifteen minute break. Hanna’s [projO’s] fingers are bleeding, the stress level over everything said is at the max, and the tea cup is empty without a chance to refill it, since text has to be formatted, and made comprehensible to blog readers.

  Then the marathon blogging resumes.

  – Håkan Roswall continues…

  ”Roswall: Did Lundström want to buy you out?

  Gottfrid: Mostly, we have gotten his expertise on creating companies

  Roswall: Was there talk about him buying himself in?

  Gottfrid That was one of many loose discussions. Lundström was primarily interested in buying into PRQ, and then TPB would be included.

  Roswall: What was the expenses of running it at the end of May?

  Gottfrid: Now you’re asking about a specific month again. I can’t answer to that without checking the accounting.

  Roswall, referring to an email: You say that the expenses are 17,000 as ususal?

  Gottfrid: Yes, but it doesn’t say what expense I meant. We had several large expenses, rack space, bandwith and purchase of hardware.