Live: TPB | Dag 4 #2 – Lundströms advokat, anförande

Då var vi igång idag igen!

  • 65 000 SEK för att översätta en dom från finska till svenska? Varför inte bara be Sunde läsa högt? Han är säkert snäll och gör det för halva summan…

– Carl Lundströms advokat håller ett anförande.

  • Neij bytte en något lägre lön i sin anställning hos Carl, mot datorer till drift för TPB. I övrigt verkar inte mycket nytt framkomma mer än vad som sades igår. Neij introducerade Gottfrid för Carl Lundström.
  • Vidare går advokaten igenom mailkonversationer, där det framgår att Lundström inte haft för avsikt att driva illegal verksamhet och att han inte tillhör kärntruppen, utan ”ställer upp med goda råd och kontakter”. Fler mail följer där det framgår att ”ni” i mail från
  • I proposition till e-handelslagen finns raden (ung. citat) ”för att en mellanhand ska kunna göras ansvarig för information som sprids inom ramen för verksamheten, krävs att vissa kritier är uppfyllda…”
    • mellanhänder kan inte göras ansvariga för information som sprids
    • risken att sprida olaglig information måste tillåtas