Live: TPB | Dag 3 #7 – Karl Lundström

Karl Lundströms advokat håller ett anförande

Det saknas knytning på individnivå. Alltid anges ”de fyra”, ”dem” eller ”the pirate bay”. Det räcker inte, menar Karl Lundströms advokat.

Mellanhandens verksamhet är målet för åtalet, inte användarna de som är verksamma.

Åklagaren har inte nämt europaparlamentets 2000/31/EG §12:

”… Medlemdstaterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssmahällets tjänst bestående av överföring i ett kommunikationsnät … inte ska vara ansvarig för den överförda informationen.”

Kriterier för att detta ska gälla är:

 1. att man inte initierar överföringen – det gör man inte
 2. att mellanhanden inte valt ut mottagaren
 3. att man inte valt ut eller ändrat informationen som överförs

§16, §19 e-handelslagen är implementeringen av ovanstående.

Det är orimligt att kräva att mellanhanden kontrollerar innehållet, det kan inte sägas att mellanhanden ska anses haft kännedom om innehållet. Alltså saknas grund för straffansvar.

Blocket.se görs som exempel. Användare annonserar, om de annonserar mo något olagligt har ägarna av siten inget ansvar för detta. ISP:en har inte heller något ansvar för det som passerar genom blocket.se.

Åklagaren måste visa att de åtalade på individnivå har uppmuntrat de konkreta användarnas påstådda brottsliga gärningar. Det försöker man inte ens göra.

Karl Lundström har inget med detta att göra. Han var inte där, har aldrig haft tillgång till siten och aldrig deltagit i den. Han är född 1960, han är 49 år gammal. Han blev ekonomiskt oberoende av ett arv. Att han skulle begå upphovsrättsintrång för 18 000 kronor är orimligt.

Via sin anställde Fredrik Neij träffade Karl Lundström senare Gottfrid Svartholm Warg. Karl Lundström gav dem co-location hos sitt företag RixTelecom. Han föreslog köpa eller bli delägare i PRQ. Den kommande svenska lagstiftningen gjorde att Lundström sökte råd hos sin svenska affärsjurist och hos argentinska advokater och i Ryssland. Pga negativa besked köpte han inte PRQ och drog sig ur. Han sålde fortsättningsvis uppkoppling och andra tjänster till PRQ.

Det finns ingen anledning gå in på skadestånd, eftersom de påstådda huvudbrotten utgörs av ett tillgängliggörande av ett upphovsrättsskyddat verk. Vi ser genom åklagarens bevisning att man i varje enskilt fall kan se vem som gjort verket tillgängligt i form av nicknames t.ex. ”kingkong”.

Dessa personer kan finnas var som helst i världen. Varför brottet begåtts vet vi inte, alltså kan vi inte säga att främjande funnits. För detta saknas bevisning.

Slutligen understryks att åtalet framförts kollektivt. Centrala liknande rättsfall kommer senare refereras till. Slutsatsen som kan dras av detta är att det krävs, enligt praxis, bevis på individnivå.

Därmed är det slut för dagen!

 • MrArboc

  Tack för rapporteringen. Den mest sakliga liverapportering från rättegången jag hittat.

  MrArbocs senaste bloggpost..Frukost!

 • Tack så mycket! Roligt det uppskattas. :)

 • Tord

  Hur kan du påstå att de åtalade inte uppmuntrat till brottsliga gärningar? Eller att dom inte haft kännedom om att det är ”upphovsskyddat material” som dom länkar till? Tror du att grundarna till TPB är idioter?

  Jag anser att det är självklart. Till att börja med heter siten ”THE PIRATE BAY” som syftar på att ”piratkopiera” dvs olagligen kopiera.

  Din jämförelse med Blocket är galet vinklad till försvarets fördel. Skulle Blocket.se heta: ”KÖPSTULNACYKLAR.SE” skulle man kunna tycka att även dom uppmuntrat till olagligheter. Skillnaden mellan TPB och Google eller Blocket är ENORM!!

  Jag vet inte om du förstått det, men de åtalade har MÅNGA GÅNGER uttalat sig om att dom skiter i lagen. Det är DÄRFÖR dom startade siten. I deras första pressmeddelande skrev dom att ”piratkopiering är en positiv kraft”. Piratkopiering är, om du inte visste det, en benämning på ”olaglig kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk”.

  Kan det bli mer självklart. Dom har ju erkänt brottet om och om igen.

  Att dom uppmuntrat till olaglig kopiering KAN inte ifrågasättas.

  Det som kan ifrågasättas är om det vi kallar piratkopiering SKA vara olagligt. Visst, det kan vi diskutera. Men domstolen kan ju inte döma mot något annat än lagen som gäller JUST NU, eller hur?

  Att piratkopiering ÄR olagligt och att TPB vetat om det och uppmuntrat till olaglig handling GÅR INTE ATT ARGUMENTERA MOT. Dom kommer att bli fällda för det.

  Om inte domstolen kan se att TPB uppmuntrar till brottslig gärning så vet jag inte vart vårt rättssystem tagit vägen. Ska en sån sak vara omöjlig att bevisa i det här solklara fallet, så kan man inte döma NÅGON till NÅGOT brott överhuvud taget. Då kan vi lägga ned hela rättssamhället.

 • Det är inte mitt resonemang, jag återger vad advokaten säger.

 • Så, jag satte in det i citat, så framgår det lite tydligare. Det va lite bråttom när jag skrev..

 • Jonas B.

  Tord, wikipedia har säkert en bra artikel om hur rättegångar går till så du slipper blir så upprörd när du läser referat nästa gång. (Om du kan förbise hotet mot Nationalencyklopedin som den siten utgör.)