Live: TPB | Dag 3 #6 – Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde

– Gottfrid Svartholm Wargs advokat håller anförande.

Gottfrid startade TPB 2003. Är det en symbolik bakom namnet? Det förnekar advokaten, Gottfrid ska utveckla senare. Sajten startades på ideella grunder.

Merparten av filerna som fildelas har påståtts vara upphovsrättsskyddade verk. Detta godtar inte Gottfrid, men understryker att man inte har möjlighet att kontrollera allt innehåll. Den påstådda likgiltigheten inför konsekvenserna av sajtens verksamhet bestrids. Det saknas uppsåt.

Det påpekas att torrents inte alltid hänvisar enbart till TPB. ”Stor ekonomisk bärkraft” hänvisades till som grund för att bestrida jämkning av skadestånd. Detta stämmer inte, menar Gottfrid. Ekonomin har varit skral.

Gottfrid uppfattar inte att hans tjänst är ”en åtgärd” för medhjälp till brott.

– Peter Sundes advokat håller anförande

När man tittar på gärningsbeskrivningen är frågan vem som har ansvar, har de som har ansvaret sedan gjort något olagligt? Sunde förnekar att han haft ansvar, dvs stopp redan vid punkt 1.

Tidigare nämda fakturor, avser Sundes företag, inte honom personligen. Det finns ingen bevisning för att Sunde haft den ställning som krävs för att ställas till svars för de brott som påstås ha begåtts med hjälp av The Pirate Bay.

Sunde har varit presstalesman för TPB, men har inte sysslat med verksamheten och har inget ansvar för den.

Man kommer också genom förhör med en professor – Roger Wallace – från KTH bevisa att fildelning inte minskar försäljning. Det finns många andra faktorer som påverkar. Fildelning kan t.o.m. ha omvänd effekt.