Live: TPB | Dag 3 #5 – Fredrik Neij

– Dags för de åtalades sakframställningar. Fredrik Neijs advokat inleder:

Fredrik Neijs advokat påpekar att siffran i The Pirate Bays databas för antalet nedladdningar pg av en bugg är felaktiga och tenderar överskatta antalet nedladdningar.

The Pirate Bay bygger på användarnas material, inte personerna bakom sajten. De tillhandahåller inget material. Det finns inget material lagrat på siten, de tillhandahåller alltså inte materialet.

Torrentuppladdning innebär inte per automatik tillgängliggörande. Det krävs aktivt seedande för att tillgängliggöra, med program och dator igång. Om detta varit fallet under perioden åtalet avser, framgår inte av bevisningen.

Vi vet inte vem uppladdaren är, var denne befinner sig [är det utanför sverige är inte ersättningskraven giltiga]. Vi vet inte hur personen fått tag på verket. Vi vet inte heller hur TPB påverkat uppladdandet. Varti består det konkreta främjandet? The Pirate Bay tillhandahåller en laglig söktjänst. Tekniken är laglig, vilket också åklagaren säger.

Fredrik Neij arbetade oavlönat och gick inte med i TPB av ekonomiska skäl. TPB har aldrig drivits som ett kommersiellt projekt av personerna bakom. Reklamintäkterna var för att finansiera utrustning och drift [den senare ekonomiska faktorn verkar målsägarna helt ha glömt].

Han [Neij] har aldrig uppmanat till upphovsrättsbrott. Det har heller aldrig TPB gjort. Det pratas om ”attityder” och ”uppmuntran” men konkreta belägg för detta saknas i åklagarens framställan.

TPB vet inte vilket material som fildelas, det syns inte genom torrentfilen [om man inte litar blint på dess namnbeskrivning]. Torrentfilen leder ingenstans, om inte personen som laddar upp torrenten också seedar. Torrentprogrammen finns att få tag på var som helst på Internet. TPB är en öppen söktjänst för torrenttekniken, den som tillhandahåller en sådan kan inte svara för det material som användarna hänvisar till genom torrentfiler, eller den faktiska överföringen mellan användarna.

Torrentfilerna hade varit möjliga att hitta via någon annan söktjänst, t.ex. Google. Att hänvisa till dokument på Internet, är Internets grundstruktur. Detta talar i sig för rätten att hänvisa till torrentfiler, utan att detta ska ha straffvärde. E-handelslagen ligger nära TPBs verksamhet, §16, §19. Är TPB en tjänsteverksamhet? Ja, menar Neij. En söktjänstleverantör. E-handelslagen uttrycker en ansvarsfrihet för detta.

Försvaret tar upp anspråken på ersättning senare.