Live: TPB | Dag 3 #4 – Nedlagt åtal?

Lundströms advokat: Åklagaren lade ner delen som handlade om exemplarframställning. Att det därmed är fråga om en självständig gärning framgår av beskrivningen. Yrkar därför frikännande dom.

Sundes advokat: yrkar också frikännande. Svartholm Wargs advokat också, Neijs advokat också.

Wadsted opponerar sig. Åtalet gäller tillgängliggörandet, menar hon.

Ordförande: Avser någon av de andra målsägande ta över åtalspunkt? De svarar nej.