Live: TPB | Dag 3 #2 – Skada?

Nån representant för Sony håller anförande om vad IFPI gjort, vad TPB gjort och att de vill ha skadestånd.

”En omfattande utebliven försäljning, en omfattande goodwill och marknadsskada”

Det är vad Sony hävdar att fildelningen som The Pirate Bay främjat, av material Sony har upphovsrätten till, lett till. Hur denna kausalitet leds i bevis, framgår ännu inte.

…Genom att ladda ner gjort det onödigt att ladda ner online, eller köpa cd-skivor

Medverkan eller förberedelse till intrång i upphovsrätten, genom de tjänster som neij, svartholm warg, sunde, ansvarat för..

Ersättning yrkas i enlighet med §54, Upphovsrättslagen.

Deras tolkning av ”skälig ersättning” verkar minst sagt suspekt. Inte minst som hela grunden för deras påstådda skada inte är på något sätt bevisad. Faktum är att minst tre vetenskapliga studier talar emot dem. En svensk studie på KTH, en amerikansk  (har glömt vilket av de stora universiteten)  och nu senast den Holländska studien som uppmärksammades förra månaden, om jag inte minns fel.

Att fildelaren skulle ha köpt det dom laddat ner, om möjligheten att ladda ner inte funnits, är inte sant! Det faller på sin egen orimlighet att någon skulle fylla sin iPod med tusentals lagliga låtar, vid blotta tanken på vad detta skulle kosta. Det går alltså inte att hävda ”utebliven försäljning” som rimlig skada vid varje fildelningstillfälle.

Vidare hävdar man ett ”minskat intresse för cd-skivor, minskat intresse för försäljning online och minskat intresse att skapa onlinetjänster – eftersom att ladda ner gratis skapar en orimlig konkurrenssituation”. Man menar också att syftet med siten är att bidra till fildelning av upphovsrättsskyddad film, musik och program.

Sonys representant fortsätter:

Hur man än gör har man svårigheter att beräkna skada.

Grunden för ersättningskraven är tillgängliggörandet.

Det finns flera olika modeller för att beräkna ersättningskraven.

Vi har valt en annan modell än licens-modell, dvs vad skulle det kosta att göra det the pirate bay gör, vad skulle en licens för detta kosta? En sån licens finns inte på skivområdet.

Vi har valt att söka ledning för skadeståndskraven i fasta sifferuppgifter. Dessa är hämtade från TPB. Beräknat från det datum som verket tillgängliggjorts, angivet på TPB.

I de fall torrent saknades vid tillslaget, har man utgått ifrån TPBs beräkningar av antalet nedladdningar.

Det är fundamentalt viktigt att ifrågasätta den påstådda kausaliteten mellan nedladdningar och skada i form av uteblivna köp. Det är på inget sätt så att det folk får gratis, hade dom konsumerat legalt om de inte kunnat få detta gratis. Hur många gratistjänster har du inte själv prövat, bara för att det varit gratis, för att sedan avanmäla dig så fort gratis-prövotiden varit slut?

Nu hävdar vissa att de som laddat ner inte skulle köpa. Vår grundinställning är att ersättningen ska beräknas som om det varit fråga om legala köp. (Jaha? För att…?)

Vi har dessutom kunnat konstatera att genom medverkan till tillgängliggörandet, har en inträffat skada av det mer typiska skadet. Intresset för att överhuvudtaget köpa skivor och intresset för att skapa legala nedladdningstjänster, har minskat. Detta skapar ytterligare en skada än den uteblivna försäljningen för dessa aktuella verk.

Sen fortsätter han med att skadeståndet ska multipliceras med minst två, för att tillgängliggörandet görs innan legala alternativ finns i form av nedladdning eller cd-skivor. Ju tidigare innan legala alternativ funnits, desto högre tal multiplicerar man skadeståndet med.

Som om det vore TPBs fel att skivindustrin dröjt evigheter med att skapa legala alternativ? Smidigt. Avsäg er allt eget ansvar för bristande tillfredställande av marknaden, gör det… *irriterad*

Sen bestrider också Sony jämkning av skadeståndet pg av den ”enorma” skadan, samt att man inte tror på att personerna bakom TPB inte skulle ha råd att betala, eftersom de bedrivit verksamhet efter tillslaget i flera års tid.

Oscar Swartz understryker det absurda i ovanstående resonemang.