Live: TPB | Dag 2 #6 – Charmkurs?

Det känns lite som att det borde ligga i åklagarens intresse att rätten och kanske framför allt nämndemännen, inte somnar under hans genomgångar. Redan i högstadiet börjar man ju hålla föredrag och presentationer och vem minns inte alla plågsamma, tråkiga genomgångar som hölls där?

När man nåt upp till att bli åklagare, känns det som nivån borde ha höjts lite. Jag säger inte att det måste göras som en pitching för en reklamfilm, men herregud, lite mer inlevelse, förenkling och fokus vore väl inte omöjligt att skapa? Man behöver inte ha ADHD för att bli frustrerad av det här.

Lunchpause.

 • Mekanikles

  Mysigt ju. När som helst nu så tar han fram dunderhonungen…

 • DP

  Det är inte helt ovanligt att nämndemän ”nickar till” under förhandlingar, sitter och sms:ar eller andra saker för att ÖHT hålla sig vakna.

 • unauthorized translation

  It feels like it should be in the interest of the prosecutor that the court, especially the lay assessors, does not fall asleep during his presentations. Already in junior high you start making oral presentations, and who doesn’t remember all the painfully boring stuff you had to listen to back then?

  When you’ve reached the level of prosecutor, you’d think the demands would be a bit higher. I don’t say it has to be a pitch for a commercial, but dear God, a little involvement, simplification and focus, is that too much to ask? You don’t need ADHD too become frustrated with this.