Live: TPB | Dag 2 #3 – DHT

Vad är DHT? Wikipedia säger;

… dht) är en tabell över innehållet i ett nätverk, uppdelad på många delar som finns på olika datorer. Distribuerade kondensattabeller är ett sätt att göra innehållet i ett partnerbaserat nät (P2P-nätverk) sökbart i en (i princip) heltäckande katalog. Varje sökbar resurs i nätet (till exempel en låt i mp3-format) tilldelas ett sökbart nummer (Hash) och information om var på nätet resursen finns. Denna information lagras i en tabell på en av servrarna i nätet enligt ett förutsägbart system. Servrarna delar upp numren mellan sig i nummerordning. Vid en sökning är det lätt att räkna ut vilken server i nätet som har den sökta informationen.

Wikipedia

Det betyder alltså (om inte fullt så tekniska jag förstår rätt) att kommunikationen inte behöver dirigeras via TPB’s tracker, om DHT är påslaget. Eftersom det inte kan fastställas att så skett, måste rimligen alla exempel på fildelning där DHT varit på avfärdas.

dht

Fredrik Neij: I en torrent finns en primär och sekundära trackers (multilista) listade i en torrent. I bevisningen har enbart de primära trackersen visats.

Den tekniska förståelsen hos åklagarsidan verkar lite begränsad, är mitt allmänna intryck. Det vore väl fine om det inte låg i hans jobb att förstå just detta.

En kvarts pause inleds.