Live: TPB | Dag 2 #3 – DHT

Vad är DHT? Wikipedia säger;

… dht) är en tabell över innehållet i ett nätverk, uppdelad på många delar som finns på olika datorer. Distribuerade kondensattabeller är ett sätt att göra innehållet i ett partnerbaserat nät (P2P-nätverk) sökbart i en (i princip) heltäckande katalog. Varje sökbar resurs i nätet (till exempel en låt i mp3-format) tilldelas ett sökbart nummer (Hash) och information om var på nätet resursen finns. Denna information lagras i en tabell på en av servrarna i nätet enligt ett förutsägbart system. Servrarna delar upp numren mellan sig i nummerordning. Vid en sökning är det lätt att räkna ut vilken server i nätet som har den sökta informationen.

Wikipedia

Det betyder alltså (om inte fullt så tekniska jag förstår rätt) att kommunikationen inte behöver dirigeras via TPB’s tracker, om DHT är påslaget. Eftersom det inte kan fastställas att så skett, måste rimligen alla exempel på fildelning där DHT varit på avfärdas.

dht

Fredrik Neij: I en torrent finns en primär och sekundära trackers (multilista) listade i en torrent. I bevisningen har enbart de primära trackersen visats.

Den tekniska förståelsen hos åklagarsidan verkar lite begränsad, är mitt allmänna intryck. Det vore väl fine om det inte låg i hans jobb att förstå just detta.

En kvarts pause inleds.

 • Observerande

  Pinsamt att åklagarna inte gjort sitt förarbete för att förstå vad detta handlar om. Inte för att man klagar, målet blir ju svagare av deras inkompetens.

 • unauthorized translation

  What is DHT? Wikipedia says:

  Distributed hash tables (DHTs) are a class of decentralized distributed systems that provide a lookup service similar to a hash table: (key, value) pairs are stored in the DHT, and any participating node can efficiently retrieve the value associated with a given key. Responsibility for maintaining the mapping from keys to values is distributed among the nodes, in such a way that a change in the set of participants causes a minimal amount of disruption. /—/

  DHTs form an infrastructure that can be used to build more complex services, such as distributed file systems, peer-to-peer file sharing and content distribution systems /—/ Notable distributed networks that use DHTs include BitTorrent’s distributed tracker …

  [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_hash_table]

  This means /—/ that communication does not have to be directed via the TPB tracker if DHT is turned on. Since it can’t be made clear that this is the case, all examples of file sharing where DHT has been on must be dismissed.

  Fredrik Neij: In a torren there is a primary and secondary trackers (multilist) listed. In the evicence, only the primary trackers have been shown.

  My general impression is that the technical understanding of the prosecution seems a bit limited. That would be fine, unless it was part of his job to actually understand this.

 • Tuss: Tack, bra få det bekräftat. ^^

 • Tuss

  Korrekt. Det enda som behövs för att få vara med och hämta/dela data i en DHT är en ingångspunkt, alltså ett IP-nummer till en nod i nätet, vilken man exempelvis kan få genom att först scrape:a från en tracker, eller genom att skriva in det manuellt (eller ha lagrat sedan gammalt). I fallet Bittorrent används tyvärr DHT:erna bara som back-up-tracker. Det är ett välkänt faktum att TPB ofta är överlastad, och att de allra flesta som laddar ner via TPB i själva verket använder mestadels DHT.

  De verkade också få på pälsen vad gäller multitrackers, alltså när man använder flera trackers samtidigt.

  Med andra ord: de verkar få mycket svårt att bevisa att de peers som användes för de (påstått, det är inte heller bevisat vad det verkar) olagliga filöverföringarna verkligen kom från TPB. Däremot kanske det räcker att beskriva att det fanns en möjlighet att få den datan från TPB för att komma med en fällande dom för medhjälp. Men går det att visa att det leder till en full kopia? Om det ändå vore så väl!