Live: TPB | Dag 10 #6 – Danowsky & Wadsted

Danowsky påpekar att de uppenbarligen lever i olika världar. Att målet visst handlar om immaterialrätt. Att tala om rättighetshavare som ett särintresse är fel, menar Danowsky. De har i lag och internationella konventioner likställd rätt, att likställa vid äganderätt, i immaterialrättsligt skyddade verk.

Att kränka den har inte med yttrandefrihet att göra. Om TPB försöker hävda sig som en yttrandefrihetsintressent, så har man gått vilse. E-handelstjänster gäller vidare bara för kommersiella tjänster, det bestrider man ju ihärdigt att det [TPB] är.

Torrentflerna kommuniceras till TPB och lagras där, till dess någon hämtar hem dem, säger Danowsky. Alltså är inte vidarebefodran så rak och enkel som förutsätts. ‘

”Jag tror inte och påstod redan igår att E-handelslagens syfte aldrig varit att skydda kriminella tjänster. Och det är den tjänst som syftar till att underlätta för upphovsrättsintrång.”

Något behov att begära förhandsbesked föreligger inte i någon del av det här målet, menar också Danowsky.

– Wadsted

Jag delar alla synpunkter med Danwosky, men jag har en synpunkt och det är det advokaten Nilsson sa, att det inte är visat att de specifika torrentfilerna hade använts i kommersiellt syfte. Det framgår av kopior av skärmdumpar, att det fanns annonser på dessa torrentfiler.

*Ersättningar har begärts, därmed är rättegången avslutad!

Tack alla som följt mitt live-bloggande! :)

Dom meddelas 17 april 11:oo!