Live: TPB | Dag 10 #3 – Peter Sundes advokat slutpläderar

–  Peter Althin slutpläderar

De tilltalade ska få en fair trial, få komma till tals själva och domstolen ska komma fram till fällande eller friande dom, detta ska va ställt bortom rimligt tvivel. Respekten, som är lika viktig som rättvisan, är att alla parter, domstol, vittnen, sakkunniga, tilltalde ska mötas med respekt i domstolen. Man angriper slutsatser och argumentering, inte personen. Det är en av de grundläggande pelarna i brottsmålsprocessen. Rättvisa och respekt. Jag har tänkt mig följande disposition:

  1. Inledning
  2. Skadestånd
  3. Straffbarhet för de som ansvarat för TPB
  4. Vilket ansvar har Peter Sunde?
  5. Några avslutande synpunkter

Inledande synpunkter, det är en rättegång som skiljer sig från hur det vanligen ser ut. Det är medialt stort. Det är ett nytt grepp uppe för behandling. Det är inte tekniken utan de som ansvarar för tekniken, menar åklagaren. Det är väl en hårfin fråga. Man kan aldrig bortse fråntekniken. När tekniken förändras, vilket sker då och då, reagerar etablissemanget. Politiker, stora bolag, så har det alltid varit historiskt sett. Jag såg en krönika 20 feb i aftonbladet. Rubriken var ”korkat att lagstifta mot utvecklingen”. En intressant synpunkt. Det påpekas att på 80talet var det en politiker som önskade förbjuda parabolen, eftersom den släpade hit så mycket skräp. En annan som var kommunikationsminister, var av den bestämda uppfattningen att Internet bara var en fluga som skulle försvinna snabbt. Det är viktigt ha den här ramen, det är inte sålänge sen. Krönikören säger, att det är sånt vi kan skratta åt idag.  Men skrattet fastnar i halsen när man ser på rhur politiker agerar mot TPB idag. Radion såg som ett jättehot, när den lanserades, eftersom den stal musik från skivbolagen. Filmindustrin motarbetade videotekniken, de sa att de gick i konkurs. T o m biblioteken motarbetades, de sades stjäla författarnas verk. Ny teknik framkallar förändringar, ungdomar bejakar detta ist för att tycka synd om industrin. Ungdomsgenerationen kommer kräva att lagstiftningen legitimerar samhället vi lever i. Detta är historia. Idag medverkar vi till historia framöver. Utgången i rättegången har inte bara betydelse för Peter, utan för många aktörer i samhället.

Mina synpunkter pås kadeståndet: Vad är nyckeln för at thitta skadeståndets storlek, med det material som lagts på bordet här? Peter har bestritt och itne kunnat vitsorda något belopp. Inget är skäligt. Han har påstått, att det inte föreligger någon kausalitet mellan nedladdningar och påstådd utebliven försäljning. Att fildelning inte orsakat ekonomisk förlust. Att fildelning som företeelse är gynnsam för musik och filmindustrin. Det står i kontrast till de skador bolagen påstår och har framfört.

Hur ska tingsrätten hitta en nyckel här? Det har åberopats förhör med John Kennedy, Styrelseordförande för IFPI, Ludvig Verner mfl, VD på företag. De framförs för att visa skadorna. Om vi ska ha två lag som spelar, så tar man en från ena laget som ska döma. De matcherna vill man inte gärna vara med på. Dessa personer ska visa skada? Man behöver inte va särskilt konspiratoriskt lagd för att känna att det där är inte särskilt tryggt.

Manpåstod att all minskning av skivförsäljning berodde på The Pirate Bay. Har man laddat ner går man inte på bio sades det. Hur ska vi bemöta detta? För att få någon form av objektivitet. Jag väntade i det längsta, jag hoppades optimistiskt eller naivt att skadeståndet skulle avskiljas från brottsmålsprocessen. Hur ska vi vederlägga detta? Jag fick kontakt med prof. Roger Wallis. En professor meritus på KTH. Praktikertjänst som kompositör, Judy min vän, med Tommy Körberg gjorde att han kunde köpa sin första villa. Ordförande i Stim och kompositörernas organisation. Och han har forskat på relationen och påverkan på musikindustrin. Han är med i regeringens IT-råd. Just nu jobbar han på ett stort EU-projekt. Han hade inte träffat personerna bakom TPB. Han har ingen koppling till dem. Däremot har han forskat, om sambandet, mellan nedladdning och ev. förluster. Han har ingen koppling, inget egenintresse. Han bekräftar Peter Sundes påståenden.

Hur bemöts han då? På ett kränkande sätt, då ahr jag inte tagit i. Hade jag inte varit så väluppfostrad hade jag sagt att det var y nkligt. Man kan inte va 30% professor. Man kan jobba 30-40-50%. Man kan inte va 30% människa, antingen är man människa eller så är man en.. elefant. Detta är en sanslöst stor svaghet för åklagarsidan. Han menar att skivolagsföreträdarna vet vad dom säger, men är det riktigt det dom säger. Pontén säger att Wallis har en bristande forskning, Wadsted säger att han är en deltidsprofessor. Det är en av de sämsta sätten att hålla ett förhör. All elementär förhörsteknik går ut på att angripa argumenten, inte personen. På andra sidan finns et flertal med inte bara en fot, utan hela kroppen och möjligen hela skälen på den sidan. Mot det står en som står helt utan egenintressen.

Fler köper biobiljetter hos dem som fildelar, än de som aldrig fildelar. Det farmgick av SOM-rapporten. Så är det. CD-försäljning kan gå ner, men det kompenseras av andra.

Vad är skadan? Ja det är inte bara svårt, det är omöjligt med den här utredningen. Jag kan lugna er. Ni behöver inte bekymra er ett dugg. Sista ledet, att se om Sunde begått en brottslig gärning, dit kommer man aldrig. Tingsrätten kan släppa den biten, som är fullständigt omöjlig.

Straffbarheten för de som har ansvaret för TPB. Det kommer synpunkter på de som har ansvaret för det här. Jag kommer inte upprepa det Nilsson och Salomonsson sagt. Men en synpunkt jag funderat mycket på, de har varken ansvar för vad som laddas upp eller ner. De har en förmedlingstjänst. Det finns ingenstans på sidan att de uppmanar någon att begå brott. Det behöver inte tingsrätten bekymra sig alls om vad gäller Peter Sunde, eftersom han inte har något ansvar för TPB. Han har inte den position som åklagaren påstår.

Min näst sista punkt är, vad har Peter Sunde för ansvar för TPB? Har han ett ansvar? Åklagaren psåtår han står för oranisation, drift och finansiering och främjat andra personers intrång. Har han visat detta, att han gjort det? Sunde säger att han inte gjort det, det ligger inte på honom. Bevisningen räckerinte, för att visa att han har den position som krävs för att han ska kunna åläggas något ansvar. Han ahr redogjort för betalningsströmmarna, det är inget brott att han känner personerna, Gottfrid, Fredrik coh Oded. Det innebär inte straffrättsligt ansvar. Oded hade, som stod för finansieringen, bett om hjälp. Peter skickade då faktura till Eastpoint för att få pengar till sitt bolag och sen till Oded. Men han har inte ansvar för TPB. Han har skrivit på ett avtal som aldrig kom i sjön. På vilket sätt kan det visa att han haft ansvar? Jag ber tingsrätten se på avtalet. Det framgår vilka som är ägarna. Founder 1 and fonder 2 are the sole owners of all the rights on the site. Det är Fredrik coh Gottfrid. Det skulle bolagiseras, men det kom aldrig fram dit.

Om Saab ringer mig för att få ordning på Saab. Om jag skriver på det har jag inget ansvar för vad som hänt innan och om inte avtalet sätts i sjön så har jag fortfarande inget jobb.

Jag trodde åklagaren skulle släppa Sunde. Han gick inte igenom alla synpunkter, utan baranågra, sade han. Han försökte hinna med, det gick snabbt, som det ör när man inte tror på det man säger själv. Det har satts upp lastbalanserare, men det har han inte gjort. De har inte använts i TPB. Designen fanns redan innan Sunde kom. Han kom med idéer och förslag. Men om jag ringer Saab och säger ”måla den grön” så har jag väl inget ansvar? Programmerat sökmotorn, säger åklagaren, men det har han inte heller gjort. Han kan inte programmeringsspråket som krävs. Han har haft kontakt med Oded, för att sparka på Gottfrid och Fredrik, men hur ger det ansvar? Det ger inte det ansvar som står i gärningsbeskrivningen. Bara det skapar någon form av ansvar.

När åklagaren gått igenom detta förstår han nog att det inte räcker. Då kommer det sista. ”Peter Sunde har det övergripande ansvaret för TPB”, på vilket sätt? Hur skulle det se ut? Var finns substansen i det? Det finns inte den kopplingen. Vad har han gjort istället? Jo han har ett intresse för TPB. Det är kaxiga killar som sprutar med synpunkter, ibland mindre väl genomtänkta, ibland mer genomtänkta, ibland riktigt bra. Han stöttar ideen om fildelning mellan människor. Kommunikation mellan människor. Han har varit presstalesman, men det påstår inte åklagaren ska grunda ansvar, det är det ju inte heller.

Kokar man ner allt detta så ser man på utredningen att Peter finns inte ens med som misstänkt i början. Det framgår på del 1, när IFPI gör anmälan. Peter Sunde finns inte med som misstänkt. Inte heller på Wadsteds åtalsanmälan. Han kom med – är min gissning – genom avtalet som aldrig kom till stånd. Kokar man ner detta kommer man aldrig fram till om det som gjorts på TPB är straffsligt, eftersom Peter Sunde inte har denna roll.

Merparten tillgängliggör upphovsrättsskyddade verk, påstås det. Ska man då inte visa att det är på det sättet? Det finns inget från åklagarsidan. Anders Nilsson hade tittat på toplistan, men hade ingen dokumentation. Han kunde inte lägga på bordet och visa att för den här brottstiden är merparten upphovsrättsskyddad. Jag har diskuterat med Peter, hur ligger det till? Han har försökt berätta om hur han gjorde, vid två olika tillfällen. Om det är vetenskapligt kan jag inte uttala mig om. Vi vet ingenting om detta. Det är inte styrkt att Peter Sunde haft den här positionen. Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel. Vad betyder det? Det har jag bara sett försökt förklaras på ett ställe. I rapporten från justitiekanslern om felaktigt dömda finns en förklaring vad det innebär. På s470.  ”att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig”.

Det är ett oerhört högt krav. Det ska va praktiskt tagit klarlagt. Det är har åklagaren inte lyckats med, även om han skött den här rättegången bra. Åtalet mot Peter Sunde ska ogillas. Han har inte tjänat en enda krona.

Man skämtar med killarna ”var har ni gömt dem nånstans”, men när man hört det tillräckligt många gånger är det nite ett skämt längre.

Jag får mycket synpunkter på mig i media. I aftonbladtet 17 feb står det ”sluta angrip TPB”. ”Det är lika dumt som att instifta en lag att förbjuda alla datorer för att vi ska använda skrivmaskin. Vi lever i en ny värld, den gamla världen har överlevt sig själv, vi lever i en ny tid nu.” [fritt citerat].