Live: TPB | Dag 10 #2 – Gottfrids advokat slutpläderar

– Gottfrid Svartholm Wargs advokat Salomonsson slutpläderar

Gottfrids advokat, Salomonsson konstaterar att ”alla vet vem Gottfrid är”, men också att alla har sina egna åsikter om honom. Igår pratade TT med Gottfrid och en slags åsikter om åklagaren uttrycktes. Gottfrid har ett sätt att uttrycka sig.

När Danowsky igår inledde sina slutsynpunkter sade han att ”det ska redas ut några missförstånd, det handlar inte om teknik”. Det är rätt och slätt om intrång i upphovsrätten, menar han. Det är ett önsketänkande, säger advokat Salomonsson.

”Jag påstår att om ni inte förstår tekniken – och jag ska va ärlig och säga att jag uppfattar en generationsskillnad i det – och jag kan säga att jag inte förstår den helt. Är det viktigt att ha de basala tekniska förutsättningarna, för att förstå dessa invändningar. Det har t.ex. påstående för om det ligger under 16§ eller 18§.”

Advokat Samuelsson konstaterat att, dela filer, är det inte någon som bestrider att det är lagligt. Det är som åklagaren säger är att, ‘effekten’, nyttjandet av tekniken är det som gör att man främjar brotten. När det gäller Gottfrid; 2003 sätter igång detta med en liten dator hemma, så finns det skäl att det inledningsvis inte är annat än rent hobbyintresse. Jag kommer ifrågasätta samstämmigheten på andra sidan, där man påstår helt utan grund, omfattning. Geschäft, säger åklagaren. Att det är strict business, så har det inte varit när det gäller Gottfrid Warg.

Förhållningssättet till folk som klagar, kan ge den uppfattningen, medger Gottfrids advokat. I åtalet som åklagaren har putsat siffrorna i, finns en del som flera advokater haft anledning ta strid för, just uttrycket att merparten av filerna som tillgängliggörs via TPB innehållet upphovsrättsskyddade verk. På vilken grund har man fog för det påståendet? Det undrar jag, säger Samuelsson och konstaterar att Peter Sunde gjorde en kontroll vid två tillfällen. Det är den enda kontrollen och den visar 80% oskyddade verk.

Om det varit så att det under vissa tider i brottsperioden legat 5% skyddade verk som delats, hur hade åklagaren förhållit sig till det, undrar Salomonsson?

”Jag skulle kunna påstå, har rätten en aning om hur mycket skyddade eller icke skyddade verk det fanns i perioden Maj 2005? Vi har ingen aning om det. Vi talar om ögonblicksbilder, ha det i åtanke. Den här delen av utredningen går inte få klarlagt, men det ska inte tala till den tilltalades nackdel. Finns det frågetecken ska detta tolkas till fördel för den tilltalade.”

Advokaten poängterar också att det är av värde att förstå att trackern är en separat enhet, som inte strikt ska sättas samman med TPB. 50% av det som finns på trackern finns inte på TPB, menar Gottfrid. Det visar att trackern och TPB inte går hand i hand. Det är två skilda sakfrågor.

”De frågor jag tänkte ge rätten är, med svar via EU eller direkt från rätten är, vet man överhuvudtaget om dessa verk faktiskt har kopierats och isf hur mycket? Är det nån självklarhet eller givet faktum att det är TPBs tracker som kommit till användning? Man kan också spontant klandra åklagare och åklagaren, eftersom de aldrig tagit kontakt med användare. Wadsted sa att man bett få ut trackern, men de fick man inte pga sekretess. Men polisen? Trackern är publikt tillgänglig”, fyller Samuelsson på, efter viskande från Gottfrid.

”Den finns tom upplagd på TPB” säger Gottfrid.

Verken kan vara tillgängliggjorda redan innan de kommit upp på TPBs sida, konstaterar advokat Salomonsson.

Sedan fortsätter han med de förverkandeyrkanden som åklagaren gjort. ”En bild beskriver omsättning/vinst, detta är en anledning till att Svartholm Warg var så förbannad igår, i den här onelinern i TT”, säger Salomonsson.

”Åklagaren säger i korthet att man från Gottfrid har info om en annons på 3500 SEK. Det var vid tiden innan brottsperioden. När Gottfrid själv sålde annonser. 10 miljoner kom åklagaren fram till. Omfattningen ska jag säga föjande om, A1, SKL, sidan 5. Det är 64 annonser, multiplicerat med 52 veckor per år. Felet är att vad det handlar om att rent faktiskt är det 4 annonser, vilket man förstått om man gått ner i materialet. Samma annonser på ett antal sidor. Det ger 16ggr högre värde. Ser man det kommer man ner på mer jordnära tal. Ca 725 000 SEK, inga miljonbelopp.

Det är grundlösa påståenden om dessa miljoner. Försök efter egna sinnen se igenom materialet. Varifrån kommer siffrorna, jag kan inte förstå det?

Hade man gått in i PRQs bokföring, och den finns, då hade man inte kommit fram till detta. Det är allmäna spekulationer. Jag har in alles, 225 000 SEK för Svartholm Warg. Sett kritiskt, var får man alla dessa miljoner kronor ifrån? Det har ju inverka på straffvärde, i frågan om kommersialitet mm.”

Sedan går Salomonsson igenom med synpunkter på storskalighet, bolagsform och arbetsfördelning:

”Storskalighet? Ta till er sättet jag beräknat med anmärkning på SKLs felaktiga sätt att räkna. Det må va storskaligt i den meningen att det är många användare på nätet. Det är eg. två skilda saker. Den tydliga arbetsfördelningen tror jag man kan, om man lyssnat, konstatera att det är precis tvärtom. Delvis bolagsform, i form av Random Media. Dessa avtal kom inte till användning. Motsäger man det måste man visa något som stödjer det. Inte bara visa papper, där man dessutom skrivit under på fel ställen.”

Namnet The Pirate Bay, det ska man kanske inte göra något jättenummer av, menar advokat Salomonsson. Visst kan man uppfatta en värdeladdning i det. Men visst är det så att när Gottfrid började 03 och sen registrerades namnet, så kan man inte gärna idag tro att det syftar till röveri. Titta om rätten hittar material som visar att det olagligen fildelas. Man ska veta vad man laddar ner, ser vi ifrån sidan på TPB som beskriver detta. Användaren ska veta vad han gör.

Och sedan pekar Salomonsson också i brister på det påstådda uppsåtet:

”Åklagaren menar att de skulle flytta verksamheten till Ryssland. Är det inte snarare ett utfall för att man inte vill göra sig skyldig till brott?”

Åklagaren säger att ”överföring sker utan medverkan av TPB, alltså är det inte frågan om informationsöverföring”. ”För andra att ladda upp/lagra torrentfiler” fortsätter det med ett tillägg, för varför det inte är tillämpligt med Ehandelslagen

Jag påstår att detta ska ligga under 16§. Det ska inte ligga under §18 om det är lagring, rent sakligt, det är en lagerfunktion i o m att det är en indexering. Det är ett måste för funktionen i sig. Det är inte en lagring i den meningen att det finns verk eller liknande att tillgå. I den argumentation åklagaren har, påstår han att Gottfrid och de som driver TPB känt till olaglig information. Då är man skyldig förhindra varje spridning. Det trro jag är skälet att åklagaren vill lägga det där. Tittar man strikt på propositionen finns det all anledning lägga det under 16§. Läser man denna ser man att det är den som är tillämplig.

Torrentfilen, påstår jag, den är en bärare av information. För att ansvarsfrihetsregeln ska va tillämplig, gäller att mellanhanden inte tagit initiativ för överföring av information och mellanhanden får inte välja ut mottagaren. Det är en direkt beskrivning av det här förhållandet [med TPBs roll som mellanhand].

”Det är ytterst osannolikt att administratörerna har haft någon kännedom, eller ens anledning att misstänka den information som delats” uttrycktes av Scholin. Gottfrid vände sig till en jur.stud, det kanske inte ger ett solklart svar. Men det hade varit svårt att få oavsett. Det är nästan omöjligt få information om detta. Det har hänt mycket sen 2006. Det man gör nu är att åtala det rätten prövat. ”Nu vet ni att det här är ett brott”, det är inte rätt för det har inte varit lätt att veta i förväg. Man hade också haft möjlighet att stoppa verksamheten genom att skicka ett förelägande, det har man inte gjort.

Professorn från KTH svarade på besvärande saker för åklagarsidan. Man ägnade sig åt att sparka udner knäna på professorn. ”Du är ju bara en 30%-professor”. De har förstått betydelsen av detta, därför har det sitt förhållningssätt till honom. Men vilket sakligt budskap ger han? Sällan har jag gått in i ett mål med så mycket VD:ar och representörer från en bransch där man har generella uppfattningar, men inte kan bryta ner detta till konkret skada. Upphovsrätten är inte lätt hantera i de här sammanhangen. Det ska inte jämkas, har det sagt. Det ska det visst. Det kan t o m göras mot den med fullkomligt uppsåt. Det räcker med sunt förnuft för att inse att dessa summor ska göras till individuella. Det finns inga vägledande inslag att nyttja. Detta blir den första domen med 1 års påföljd, det känns inte rätt vägt och mätt. Man ska inte umgås med planer på ett frihetsberövande. Så illa har man inte kränkt bolagens rättigheter.