Live om TPB-rättegången #5

  • Roswall vill behålla [anse förverkade] servarna man stal vid det ökända tillslaget mot TPB. Det vill inte de åtalade  och bestrider detta. Vill Roswall bygga egen serverpark?
  • Ersättningsyrkandena korrigeras, Playground vill ha dubbel ersättning för ett verk [‘advanced patrol’], alltså dubbelt mot ”skälig uppskattning”. Då har den nu ändå sänkts (!) mot tidigare yrkande. Det är anmärkningsvärt.
  • Man begär också ränta, på sina absurda skadeståndskrav. Några smakprov; 165 964 € för Sony, 384 365 € Universal, 115 752€ Playground,Warner 555 956 € osv… Nordisk film kräver i sammanhanget futtiga 300 000 SEK. Tack, eller nåt…
  • Karl Lundström ifrågasätter att upphovsrättsinnehavarna verkligen lidit ekonomisk skada. Han menar att försäljningen inte minskat till följd av nedladdningen. De som laddat ner material via TPB hade inte köpt den annars och alltså faller beräkningsmodellen för skadeståndskraven. Det är inte visat att antalet nedladdade verk endast avsett olaglig nedladdning. Svensk domstol kan bara begära skadestånd om intrånget skett i Sverige. Detta redovisas inte.
  • De åtalade bestrider att en ”medhjälpare” kan hållas ansvarig för hela skadan, när någon annan begått huvudbrottet. 1 poäng till TPB. Eller hur mycket är vi uppe i vid det här laget..?
  • Man bestrider att upphovsrättsbrott via fildelning ger rätt till skadestånd och åberopar nåt EU-direktiv kring E-handel… Vet inte hur applicerbart det är, men resonemanget är intressant.

Fredrik Neij instämmer.

Gottfrid Swartholm Warg instämmer.

Peter Sunde instämmer.