Live om TPB-rättegången #4

  • De tilltalade [Neij] (TiAMO) förnekar brott, vilket förstås är helt i sin ordning och inte alls någon nyhet. Eftersom The Pirate Bay inte står för fildelningen, utan bara bidrar till ompekning, ”inte någon del av de påstådda verken har passerat genom The Pirate Bay..”, vilket lika gärna kan göras via t.ex. Google, eller annan valfri sökmotor.
  • Neij förnekar också uppsåt, eftersom man inte känt till de enskilda verken som påståtts ha spridit. Här åberopas outtalat principen om att ‘inte döda budbäraren’, en princip som funnits sedan antiken. Budbäraren är inte skyldig för innehållet som förmedlas. The Pirate Bay är en söktjänst och en tracker. Inga filer passerar The Pirate Bay.
  • Eftersom den påstådda fildelningen i det här fallet har gjorts av upphovsmännen själva, så har inget huvudbrott begåtts. Det är alltså orimligt att åtala någon för medhjälp.
  • Förberedelse förnekas, i enlighet med resonemanget ovan. Man menar också att syftet inte är spridning av huvudsakligen upphovsrättsskyddat material och förnekar därmed uppsåt också till förberedelse.
  • Målsägande erkänner att deras nedladdning inte är olaglig, men menar att deras nedladdning från andra, bevisar brott i form av uppladdning [denna uppladdning har dock inte gjorts av de åtalade, åtal mot detta huvudbrott finns inte].  Det är allmän förvirring hos både åklagare och advokat om den tekniska naturen hos bittorent, uppenbarligen…

Hanna hämtar mer te och en hårdmacka med ost…

  • Swartholm Warg (Anakata) i princip bara instämmer med Neij’s förnekande av brott.
  • Peter Sunde (Brokep) förnekar inblandning i den tekniska verksamheten och driften av TPB.
  • Karl Lundström förnekar brott. ”Det är tillåtet att tillhandahålla en tjänst som kan användas både lagligt och olagligt.” Han säger sig också ha deltagit innan fildelning blev kriminaliserat. Lundström äger Port80, dotterbolag till RixTelecom som har gett bandbredd till PRQ, företaget som hostat The Pirate Bay’s server.
  • Uppsåt till brott förnekas. Åklagaren har slarvat med brottsbeskrivningen till medhjälp till brott.  Eftersom huvudbrott saknas, finns ingen förberedelse till brott.
  • Man menar att det åklagaren vill göra är att kriminalisera tekniken, eftersom fildelning inte är olagligt.