Liberala strömningar i Argentina och Mexico

Argentina tillåter nu innehav av mindre mängder droger för personligt bruk. Det är följden av en dom i Argentinas högsta domstol mot några ungdomar som ertappats med ett fåtal cannabiscigaretter (joints). Även Mexico tillåter sedan bara några dagar innehav av mindre mängder narkotika för eget bruk, rapporterar Metro.

Ungdomarna friades nu med hänsyn till ”privatlivet för vuxna människor som är ansvariga för sina egna handlingar”.

Mexiko har för bara några dagar sedan tillåtit innehav av små mängder narkotika. Detta gäller både lätta droger som cannabis, men även kokain och heroin.

Det här är förstås jättekul att höra, i motsats till den svenska nolltoleranslinjen som verkat fruktlöst i decennier i ett land som numer är självförsörjande på cannabis, enligt polisen själva.

På detta sätt spar polisen in enorma resurser och kommer inte längre undan med att sätta dit användare för att se ut som om de gör något. Istället måste man rikta resurser mot de egentliga bovarna, den organiserade brottsligheten.

Det logiska steget vore att ta kontroll över även produktionen genom att legalisera den. Liksom man i Sverige gjort genom systembolaget i kampen mot hembrännandet. Steget dit är längre, eftersom USA bedriver utpressning mot de länder som skulle göra detta. Handel med USA är för många länder i centralamerika (och resten av världen) fundamental för ekonomin och därmed är man tvungen att åtfölja USAs religiösa diktat och övertro på nolltoleransens fundamentalistiska väg.

En attityd vi känner igen allt för tydligt från upphovsrättsdebatten.