Kristna värderingar, floskel eller radikalism?

Religiös tro kan befinna sig mellan två ändar. Den ena är när man tar sin tro så som den är skriven på allvar och försöker vara konsekvent i sitt vansinne. Det brukar kallas fundamentalism eller radikal tro. Den andra är när man avsagt sig allt vad konkret tänkande heter och enbart hänger sig åt floskler. Det kan vi kalla flumtro.

Ett exempel på fundamentalistisk tro är islam i större delen av världen, Livets Ord, Knutby och Åke Green. Det är människor som är onda, för att de inte vet bättre, eller för att de helt enkelt är så insnöade i sitt vansinne att de förråt allt vad rationellt tänkande heter.

Ett exempel på flumtro är Svenska Kyrkan, som inte längre eg. tror något konkret alls, utan backar så fort det blir obekvämt och sen bara står och spottar ur sig floskler. Lite som Ms Universum.

Vi instämmer gärna i tanken att ”lagarna skall formuleras av demokratiska institutioner och normer styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal”. Men vi vill samtidigt betona att det västerländska rättssamhället och demokratiska system har en tydlig grund och ett historiskt ursprung i kristen människosyn och dess betoning av allas lika värde.

DN Debatt

Den ”kristna människosyn” som genom katolska kyrkan har legat bakom judehatet i Europa, eller den ”kristna människosyn” som den kristna EU-organisationen som visste om folkmorden i Rwanda men ändå sände pengar dit och inte sa något för att de inte vågade kritisera den kristna ledning som styrde det tokkristna Rwanda? Det som skulle bli ett föredöme för kristna i hela världen? Tillåt mig småspy.

Det här är en typisk floskel. Den säger ingenting konkret, det går att fylla med precis vad som helst. Vad vi vet av erfarenhet är att ju mer religion vi har i ett land och i dess styrning, ju mer ”kristen människosyn”, desto mer dödsstraff, abortförbud, påtvingad sexuell avhållsamhet och allmänt inhuman människosyn präglar landet. Så ser verkligheten ut. Det är bara ställa upp antal troende i landet VS humanism så ser man en tydlig linje. Religion = fördärv.

De enda två länder i EU som fortfarande har förbud mot abort är Polen och Irland. Bägge två är tokreligiösa katolska stater. Någon som är förvånad?

Så vad är eg. denna ”kristna människosyn”? Tja, de kristna själva brukar ju gilla referera till de tio budorden, som nån slags grund för juridiken i västvärlden, enligt dem. De flesta kristna kan inte de tio budorden, men det behöver jag väl knappast nämna. Det är svårt vara kristen om man faktiskt kan nåt om sin egen tro. Tro mig, jag har själv varit där.

Nåväl, de tio budorden är följande:

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Det var ju lätt att konstatera, polyteism är inte förbjuden i västvärlden. Du får tro på hur många/få gudar du vill.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Titta ett hot också, så typiskt kristet. Missbruk av Guds namn. Vad är det ens? Det finns olika tolkningar. Allt ifrån den amerikanska att man inte ska säga ”Oh Gud”, ”Gud va fint!” osv. Det finns också en tolkning av att man inte ska lova saker i Guds namn, ”Jag svär vid Gud”.

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Det är alltså lördagen, för den som inte kan sin bibel. Ingen lag där heller dock. Du får jobba lördag.

4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Landet syftade på det land som judarna invaderade och tog över, som Mose ledde dem till, men dog innan han själv fick se. Visa aktning för dina föräldrar, nej det finns ingen lag som säger nåt om det heller.

5. Du skall inte dräpa.

Oh, det första allmänmänskliga påbudet som finns i västvärlden, men också hela resten av världen, i lagform. Det beror förstås inte på att Gud varit överallt och talat om för folk att de inte får döda för att han blir arg då, utan det beror på att vi som art gynnas av att inte döda varann. Ingen vill döda eller bli dödad, oavsett man är kristen eller buddhist eller ateist för den delen. Moralen här kommer inte ifrån Gud.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Nej, inte heller olagligt. Iaf inte i västvärlden. I arabvärlden blir du stenad till döds. Man gräver ner kvinnan tills bara huvudet syns, sedan kastar en folkmassa sten i huvudet på henne tills hon dör. Män döms typ inte för äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

Jackpott. Ett till allmänmänskligt påbud som finns i varenda kultur som vet vad begränsade resurser innebär. Ägandekonceptet är lika gammalt som människan och har inte ett skit med Gud att göra.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Om du vittnar i en rättegång under ed så får du faktiskt inte vittna falskt. Det får du däremot om du står åtalad. Vi kanske får ge lite cred till Gud här, eller så är det helt enkelt bara så att folk generellt inte tycker om bli anklagade för saker de inte gjort.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

Ingen lag. Vi vill alla bo som Hollywoodstjärnorna och ingen av oss straffas för det.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller hans tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Inte heller nån lag. Otrohet är inte kriminaliserat, inte i västvärlden iaf återigen. Arabvärlden är en annan femma. Återigen en tydlig indikator på hur fundamentalitisk tro och bristande mänskliga rättigheter och humanism hänger samman.

Jag vill inte ha någon kristen människosyn alls i Sverige. Jag vill ha en humanistisk människosyn. Mänskliga rättigheter och lagstiftning som grundar sig på liberala värden. Inte tradition och vidskeplighet. Jag tror att de flesta som faktiskt granskar vad dessa religiösa människors ideal eg. innebär i praktiken, snabbt drar samma slutsats.

Andra om detta:
Hanna Wagenius

 • Daniel Wijk

  ”6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

  Nej, inte heller olagligt. Iaf inte i västvärlden. I arabvärlden blir du stenad till döds. Man gräver ner kvinnan tills bara huvudet syns, sedan kastar en folkmassa sten i huvudet på henne tills hon dör. Män döms typ inte för äktenskapsbrott.”

  Felaktigt faktiskt. Även män har blivit avrättade i t.ex Iran för äktenskapsbrott.

 • 251

  Budorden är inte ens kristna.
  De är judiska och gäller enbart hur judar ska behandla andra judar.
  Läs bibeln och tänk efter.

 • FFF

  Även om jag fullt ut respekterar var och ens syn på det här med den försvagade Svenska Kyrkan i Sverige, särskilt då jag själv inte är religiös eller passivt kristen på något vis, måste jag ändå lägga in något om det. Jag vet vad som skedde i Knutby. Jag växte upp i den trakten och såg hur jävla isolerade Filadelfiakyrkan var från resten av samhället, och kan bara tycka att det är synd att man inte tog deras sekterism på allvar när några av medlemmarnas olycksaliga ungar hela tiden var för själva och aldrig umgicks med resten av kidsen.

  Om man tycker att Svenska Kyrkans predikningar om generositet, solidaritet och godmodighet är flumtro så är det fritt fram att tycka det. =P
  En sån här budskapstradition har varit gängse i hela det protestantiska Europa ända sedan WWI. För många funkar en svensk protestantisk predikan som terapi, bortsett från att det är mer en monolog än dialog till sin natur. Bortsett från det är en av protestantismens största aktiviteter missionsarbete och välgörenhet, vilket inte faller i dålig dager på det sociala kapitalet.
  Jag ser att de formulerade sig på ett klantigt sätt. De syftade väl främst på att evangelisk-luthersk/protestantisk lära har starkt influerat uppbyggnaden av de västerländska demokratierna, och det i sig är inte en osanning.
  Nidingsdåd med religiösa förtecken är väl något som man lika gärna kan pekar finger på islam och judendomen likväl som katolicismen. All sorts organiserad religion tenderar att influera de värsta massmorden någonsin, men också att göra stora humanitära insatser. Så hatkärlek är väl inte långt ifrån.

  Fan, nu ser jag att min text ser ut som ett försvarstal för svensk protestantism, vilket inte var meningen! =D
  Annars är jag starkt emot all sorts institutionaliserad religion i över huvud taget, särskilt hur den Katolska Kyrkan har utvecklat sin raffinerade maktapparat från senantiken och framåt. Om jag under vapenhot skulle bli tvungen att välja en religion skulle det väl bli någon form av judisk mysticism, att på ett strikt personligt plan söka kontakt med det gudomliga inom oss genom meditation och öppet sinne.
  En gång skapades myndigheterna och hierarkierna i katolicism, islam och judendom av en god anledning, men såsom jag ser det drivs de numera främst av sin egen självbevarelsedrift. Därför kommer sådana institutioner aldrig att vittra sönder från insidan, utan antingen transformeras i enlighet med sin egen samtid (vilket är mest troligt) eller omstörtas på många livs bekostnad.

 • kinkym32

  Undrar hur ofta budorden skrivs om ? Andra budet såg inte likadant ut när jag konfimerades en gång i tiden. Det är jag helt övertygad om.
  Texten om ” hot ” har jag inget minne av. Är väl ett nytt tillägg i reningen.
  Märker också att texten har moderniserats lite.

  9 och 10 budet handlar ju om girighet.
  Personligen tycker jag 10 budet är det klart bäst. Ett solklart bud.
  Jag kan inte se annat framför mig än…. du ska inte knulla grannes hustru eller hans tjänare/ tjänarinna ( måste vara ett bdsm kollektiv ..typ..) samt inte heller sätta på hans oxe eller åsna eller något annat djur som till hör honom.

  ” Jag tror på livet före döden, sedan blir det svårt ”
  ” Jag tror på eldkraft och högspänning, svart passar bra”.

 • MrArboc

  Det är en väldigt självgod uppfattning av de kristna att anta att den människosyn vi har kommer från kristendomen när det är uppenbart att den kristna människosynen är anpassad efter hur verkligheten såg ut. Titta till exempel på de gamla grekerna, romarna och egyptierna som vi ju vet ganska mycket om – i praktiken är det ju bara små detaljer som skiljer deras moral från vår.

  Ser man djupare ser man ju t ex att förkristna civilisationer behandlade sina slavar bättre än vad de djupt kristna amerikanerna gjorde i mitten på 1800-talet.

  Har kristendomen verkligen medfört en förbättring för människorna? Eller bara för prästerskapet…?
  .-= MrArboc´s last blog ..Jag tar tillbaka min kapitulation! =-.

 • Aengeln

  ”6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  Nej, inte heller olagligt. Iaf inte i västvärlden.”

  Nu är jag inte helt 100 på detta, men är det inte så att det faktiskt är emot svensk lag att begå äktenskapsbrott, men att dte däremot inte finns någon straffsats för det?

  –A

 • FFF: Jag säger inte att flosklerna inte har nåt innehåll, men jag säger att de inte har ett jävla skit med religionen att göra, utan handlar om allmänmänskliga värden. De kunde lika gärna vara buddhister med det budskapen, det har ingenting alls med kristendom att göra. Det är inte detta som definierar kristendomen, även om de hemskt gärna vill påstå det själva.

  Alla människor kommer nicka instämmande till dessa värderingar, även jag som tok-ateist.

  Läser man bibeln så ser man dock att kristna och judar har agerat allt annat än i linje med detta. För att inte tala om kyrkans historia. De är verkligen inte trovärdiga att predika något alls av detta. De borde ta avstånd från sin religion och sen predika dessa värden. Och visst kan de ha fåniga hattar kvar, om de gillar dessa. Det har inget med varken Gud eller Jesus att göra dock.

 • 251: Säg det till de kristna.

 • Madmax

  Ett stort problem med många religioner är att sanningarna, reglerna och normerna är fastlagda. Av en allvetande Gud dessutom. Därmed borde ju alla möjligheter till utveckling och framsteg vara låsta. Jag kan inte säga det bättre än Frank Herbert.

  ”Give me the judgment of balanced minds in preference to laws every time. Codes and manuals create patterned behavior. All patterned behavior tends to go unquestioned, gathering destructive momentum.”

  Sedan heter inte den kristna guden gud. Har du inte sett Indiana Jones och det sista korståget? :)

 • Andreas

  251: Jag antar att du missat att Jesus kom för att fullborda lagen, inte för att förändra den (hans egna ord) och dessutom en tvåtusenårig historia av kristna institutioner som refererar till budorden som en av sina högsta lagar (för att inte nämna att de delvis har anpassats och skrivits om för att passa den kristna läran istället för den judiska, det kan man t.om. läsa om i gymnasiekursen Religion A som annars är helt retarderad).

 • lordmetroid

  @MrArboc, njae Romarna hade ett totalitart samhalle med vidriga foreteelser som att kvinnor var egendom, barn kunde man kasta pa sophogen om man sa onskade, slakt av manniskor och annat levande som underhallning och sa vidare.

  Gallerna och goterna hade samhallen med varderingar mycket mer likt vara.

 • Amarso

  Jag tycker det är problematiskt med att många tänker kristet och behandlar andra och agerar efter ”det kristna samhället”, fast de inte är medvetna om det. Är man inte medveten om ett beteende blir det ju oerhört svårt att göra annorlunda, förändra sig men också inse att det kanske är en själv och inte de man behandlar illa eller förtrycker som det är fel på. Många kanske tror att de är sekulariserade men dömer ändå likt en djupt religiös. Så gemene man i ett land som Sverige kanske kan avfärda ortodoxt eller fundamentalt religiösa, men de kanske inte förstår att de själva också är hjärntvättade.
  Jag tror att man som människa måste röra sig inom alla slags tillstånd i livet för att i sanning bli upplyst. Vara med om saker så man ser att världen inte är svart och vit. Många lever ju i bubblor. Kanske blir det lättast att förstå om man levt ett hårt liv och kanske tillhör en förtryckt minoritet. Då får man perspektiv. De flesta lever ju så tryggt att de inte ens behöver reflektera över hur t ex förtryckta sexuella minoriteter har det och vad de behöver utstå. Sen kanske vi är för mesiga i Sverige också med att avhysa religion(er) och förkasta dem. Vi vill ju vara så väldigt ”multikulturella” hela tiden så att till slut blir det bara kaos. Ett av de löjligaste orden jag hört är t ex ”islamofobi”, vilket tolkas ungefär som att allt negativt om islam bara är okunnighet och inskränkthet. Men så är väl snart islam också Sveriges andra religion… Visst, hit med allt elände bara och alla som säger emot är rasister! Mjäkigt. Är man för humanismen och lika mänskliga rättigheter så bör man ju först inse att religioner är bland det farligaste som finns, åtminstone om man inte ”tyglar” religionerna så att DE kommer i minoritet, liksom deras bristande människosyn. Och det ska genomsyra samhället. Religionen ska inte få tillåtas ha några som helst influenser på utbildning, lagstiftning och annat som rör det offentliga. Där borde det nästan till ett typiskt svenskt förbud, eller? Var och en kan få vara hur religiösa de vill – men ingen annan ska behöva lida för det varken direkt eller indirekt!
  Se t ex på muslimska barn, eller barn från muslimska familjer. Hur mycket val har de? Sen slår jag vad om att muslimska föräldrar pryglar sina barn i allmänhet mer än vi andra i landet. Rätta mig om jag har fel. men likväl, jag glorifierar knappast vår egen ”typiskt svenska” livsstil och tänkande.

 • FFF

  MrArboc: det är ju självklart; alla religioner har formats av sin samtid och kommer alltid göra så, till och med katolikerna med sina förlegade ritualer och luxuösa prästklädnader.

  Hanna: om du ogillar hur t.ex. Svenska Kyrkan ser ut nu så kan jag tippa på att de kommer förändras ännu mer åt det hållet. Jag tror det kommer bli lite som i episkopaliska kyrkorna i USA: mera musik & kultur för att attrahera ungdomen, mera gruppdiskussioner och mera politiska avtramp i samhällsdebatter. Alltså såsom en rörelse brukade dra till sig medlemmar. Kort sagt, de kommer mer bli som en mediahora för att kunna överleva, och det tror jag definitivt kommer undergräva deras trovärdighet än mer.

 • Andreas

  Är inte religionsfrihet friheten att inte behöva bli drabbade av andras vidskepelse? Det borde det iaf. vara, nu när yttrandefriheten begränsas allt mer bara för att det inom de vidskepligas kretsar anses att man inte får ifrågasätta, granska eller kritisera deras galenskap. Funderar starkt på att gå med i Humanisterna, Christer Sturmark är näst efter Hanna den mest upplysta person jag vet :)

 • kinkym32: Det vi fick lära oss i konfirmationen är (åtminstone inte för dig och mig, tydligen) inte själva bibeltexten, utan olika parafraser… ofta baserade på Martin Luther. I bibeln kommer budorden två gånger i lite olika varianter. Det är kul att jämföra dem!

 • En Person