Kränk mer!

Problemet med kränkningar är att de är fullständigt subjektiva. Kränkningen uppstår genom att en person gör en tolkning av någon annan människas uppsåt med en handling. Tolkningen behöver inte vara korrekt. Faktum är att den ofta är fullständigt fel. Vissa människor vägrar tänka utanför sina egna ramar. Vägrar inse att bara för att man själv har vissa referensramar så betyder inte det att alla andra fungerar och tänker och resonerar precis likadant. Istället blir man kränkt.

Kränkningslagstiftning har därför effekten att den bestraffar utstickare. De som tänker och resonerar annorlunda. De som provocerar genom att bända och vrida resonemang och synsätt bortom de ”vanliga” sätten att tänka. De som inte rättar in sig i ledet genom att göra och säga och tänka som alla andra. Istället för att vidga sina vyer och förlänga sin horisont, tar människor illa upp och blir kränkta. ”Hon tog mig inte i hand, buhu!

Kränkningen uppstår och är frivillig, hos individen. Det är en uppskattning av någon annans uppsåt, det är inte en reflektion av uppsåtet! ”De ritar profeten som självmordsbombare, buhu!

Uppsåtet med ett uttal eller en handling, kan vara något helt annat ”fullt legitimt”. Att vara rolig. Att kritisera ett visst synsätt. Eller något annat fullt legitimt uppsåt, som inte handlar om att kränka.

Genom att med lagstiftning försöka förhindra att människor upplever sig kränkta, sänker man successivt nivån för vad som anses som legitima uppsåt. Till slut vågar ingen uttala något som kan uppfattas som utanför normen. ”Någon kan ju bli kränkt!

Därför uppmanar jag till motsatsen. Kränk mer!

Folk behöver odla lite jävla hud. Sluta bli kränkt! Ryck på axlarna, ta inte saker på så stort allvar och välj att helt enkelt att inte sätta sig själv i offerposition. För det är problemet i det här landet. Att man premieras som offer. Man får stå oemotsagd i den politiskt korrekta media. Man får särlagstiftning och privilegier. Att vara offer är att få det enklare och bekvämare. Mindre friktion och mindre jobbigt ifrågasättande av ens egna tänkande. Tänk så skönt när alla tänker precis som du själv! ”Förbjud oliktänkande, någon kan bli kränkt!

Vägra ta i hand. Säg negerboll. Dra blondinskämt på öppen gata. Det är fan ingen rättighet att gå okränkt genom livet, att aldrig behöva ifrågasätta sig själv för att man hör till en av staten priviligerad minoritet. Kränk mer!

Inspiration: Aftonbladet, Aftonbladet 2, Aftonbladet 3,