Kan ni sluta dra min ideologi i smutsen?

”Liberaler” som Birgitta Ohlsson (fp) borde sluta kalla sig liberala. Det är kränkande för oss liberaler att sammankopplas med en radikalfeminist med kollektivistisk människosyn som Birgitta. Man är inte liberal bara för att man gillar USA!

Att vara liberal betyder att man stödjer vissa fundamentala liberala principer. Dessa principer är t.ex. den okränkbara (individuella) rätten att bestämma över sin egen kropp. Sin egen kropp. Inte andras. Inte ens andra kvinnors. Inte ens åt dem för att de inte använder sin frihet på det sätt du själv hade gjort. Nej, där drar man gränsen som liberal.

Frihet är inte frihet om den dikteras av andra människors personliga val och smak. Det är själva definitionen av frihet, att själv få fatta val utifrån de förutsättningar som ges!

Prostitution är en form av kvinnoförtryck som ytterst handlar om tanken att kvinnans sexualitet kan köpas och ägas. Prostitution innebär en grov kränkning av allas rätt till den egna sexualiteten.

Riksdagen

Detta kan man läsa ur inledningen till en motion skriven av ovan nämda antiliberala radikalfeminist.

Det är minst sagt kränkande att läsa hur man använder liberala principer i en mening, för att i nästa totalt vända uppochner på resonemanget, göra ett kollektivistiskt resonemang av en ideologi som i grund och botten är individualistisk för att sedan spotta ur sig en slutkläm som är totalt paternalistisk. Det är inte liberalism!

Prostitution är inte ett kvinnoförtryck. Kvinnoförtrycket presenteras av paternalister som Birgitta som anser sig veta bättre än andra kvinnor vad som är giltiga val och inte för deras liv. Detta är kvinnoförtryck.

Prostitution är inte en kränkning av rätten till den egna sexualiteten, förbudet att handla med sexualiteten är en kränkning av den egna sexualiteten! Att indirekt omöjliggöra denna verksamhet, det är att kränka rätten till den egna sexualiteten!

Det viktiga som slogs fast i betänkandet var följande: ”att medlemsstaterna måste erkänna att en legalisering av prostitution gör det enklare att köpa sex, också av dem som utsatts för människohandel.”

Tänk om man haft hälften av samma engagemang för 75% av all människohandel som sker i andra områden än sexhandeln. Men inte ens då hade man förstås rått på det, eftersom människohandel är ett resultat av en illegal marknad för invandring. Man tillåter inte dessa människor att jobba vitt på marknaden, därför fyller kriminella ut efterfrågan och tillgodoser marknaden genom att erbjuda tjänster som att hjälpa dem få svarta jobb inom diverse olika marknader. Sexhandeln är bara en del av denna.

Det här är samma tankefel som man gör med droger. Man förbjuder något utan att kunna se till att efterfrågan försvinner, varpå kriminella element tar över marknaden. När man kriminaliserar avsäger man sig kontrollen, men man gör ingenting alls åt det verkliga problemet och orsaken till problemet.

Samma sak gäller med prostitution och för all del, med trafficking (som inte har mer med sexhandel att göra än bärplockning och andra svartjobb). Men genom att måla upp en falsk bild av sexslavhandel som om det vore normen för all form av sexhandel, skapar man en nidbild som man sedan kan stifta dessa idiotiska lagar för att bekämpa.

Att lagstiftningen inte fungerar, precis som samma nolltoleransmetod inte fungerat mot droger, det skiter man uppenbarligen i. Den dogmatiska föreställningen om att man genom lagstiftning kan ta bort efterfrågan på att köpa sex, är viktigare än något annat. Att människor kommer vara beredda att sälja sex så länge någon efterfrågar det, det ignorerar man uppenbarligen.

Tillråga på allt detta, så vägrar man utreda huruvida sexköpslagen ens fungerar på det sätt den är avsedd att göra. 11 år har gått, man har inte ens utvärderat om skitlagen funkar. Somliga politiker slår ifrån sig frågan och menar i nån slags fanatiskt delerium att själva utvärderandet vore ett ifrågasättande av en lag som ska ses som oklanderlig, enbart pg av dess avsikt.

Att resonera så inom något annat område för lagstiftning vore förstås otänkbart. Om en lag inte funkar, då får man överväga alternativ. Inte stoppa huvudet i sanden och kritisera dem som har mage att våga påpeka att lagen kanske inte var så smart ändå…

Varför i helvete gör man inte det självklara och jämför resultaten med andra länders alternativa lagstiftning? Nya Zeeland har avkriminaliserat! Det gav bara förbättringar! Australien har också bättre (mer liberal) lagstiftning. Osv. Men nej, man är inte alls intresserad av vad som funkar. Man är intresserad av att framstå som moraliskt överlägsna. Njuta av sin egen överlägsenhet när man likt fanatiska religiösa människor vet att man har rätt. Då behövs inga bevis. Uppenbarligen.

Även Hanna Wagenius skriver om detta.