Jämställdhet ist för feminism

En underbar debattartikel har publicerats på Aftonbladet Debatt. Den är skriven av Per Ström och Camilla Lindberg (fp). Jag håller helt med om vartenda ord och den sätter verkligen fingret på den problematik som feminismen alltjämt dras med. Den är kollektivistisk och bryr sig inte om individens frihet. Den bryr sig inte om ifall du som kvinna vill fördela föräldraledigheten annorlunda än din granne. Den bryr sig bara om statististisk jämlikhet mellan subjektiva grupptillhörigheter. Det är att helt missa målet. Vi är inte vår grupptillhörighet. Vi är individer.

Det är individer som kvoteras bort, trots behörighet. Det är invider som fattar beslut. Det är individer som agerar. Inte grupptillhörigheten. Att enligt statsfeministisk, kollektivistisk modell eftersträva statistisk jämlikhet är vansinne. Det ger inte individen rätt att behandlas jämställd oberoende av kön, ålder, utseende och andra grunder för diskriminering. Jämställdhet är individualistisk. Det måste den vara. För det är bara du som individ som lider i slutändan av hur du blir behandlad. Och om du nekas den utbildning du är kvalificerad för spelar det mindre roll när diskrimineringen sker varför beslutsfattaren ogillar ditt kön.

Feminism är inte jämställdhet. Jämställdhet måste ha ett individualistiskt perspektiv, för i slutändan är vi alla individer. Med individuella val och individuella förutsättningar. Könet ska varken premiera eller diskriminera våra förutsättningar.