ISP kräver betalt för att jaga kunder

En liten Internetleverantör i Louisiana USA har opponerat sig mot att de tvingas lägga massa dyra resurser på att jaga sina egna kunder åt mediaindustrin.

– Oftast finns det väldigt lite bevis för att ett brott begåtts. Och om det var något livshotande skulle jag hjälpa till direkt. Vi har arbetat med FBI vid botattacker och liknande. Vi skulle hjälpa polisen direkt om det var de som frågade, säger han till Cnet.

– Det kostar oerhört mycket att ha välbetalda tekniker som letar IP-nummer. Dessutom är det så oerhört lätt att dölja sitt IP-nummer i dag, något som gör det ännu dyrare.

Metro

Och givetvis är det så, att det orimligen kan vara ISP:ernas uppgift att gratis tillhandahålla sådan service till mediabolag. ISP:erna ska ha rätt att kräva ersättning för det jobb dom lägger ner, inte tvingas fakturera sina egna kunder för det. I takt med att IPRED-lagen dessutom gör det möjligt att rutinmässigt skicka ut massor av krav[hot]brev, vilket vi sett exempel på i flera länder redan tidigare, kommer förstås arbetsbördan på ISP:erna att drastiskt öka.

Men det är inte bara när det kommer till detta som bekostnaden av övervakningen är helt galen. Teledatalagringen kommer kosta hundratals miljoner och dessa får vi skattebetalare betala, genom att teleoperatörerna tvingas höja sina priser när deras utgifter ökar, pg av lagstiftningen. Är det rättvist?

Mer och mer övervakning och vi får själva betala räkningen. Även när det uttalade syftet är att gynna mediabolag. Det är skamligt.